Regulaminy

  /    /  Regulaminy

Regulaminy

Pobierz regulaminy, zarządzenie, uchwały itp.

Regulamin Biblioteki

Regulamin ECTS

Regulamin Egzaminu PNJ – II i III rok

Regulamin Egzaminu PNJ – I rok I stopnia i I rok II stopnia

Regulamin Samorządu Studenckiego

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Regulamin Studiów ULT

Regulamin antyplagiatowy

Zarządzenie Rektora w sprawie składania prac dyplomowych

Zarządzenie Rektora dotyczące formatu prac dyplomowych

Zarządzenie Rektora w sprawie antyplagiatu prac dyplomowych

Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielski

Statut Uczelni Lingwistyczno – Technicznej w Świeciu

Uchwała rekrutacyjna – filologia 2019-2020

Uchwała rekrutacyjna – budownictwo 2019-2020

Regulamin praktyk – studia I stopnia

Regulamin praktyk – studia II stopnia

Regulamin praktyk – studia podyplomowe

Praktyki – budownictwo

Dziennik praktyk

Indywidualny tok studiów

Kodeks etyki studenta ULT