Regulaminy
  /    /  Regulaminy

Regulaminy

Pobierz regulaminy, zarządzenie, uchwały itp.

Regulamin Biblioteki

Regulamin ECTS

Regulamin Egzaminu PNJ – II i III rok

Regulamin Egzaminu PNJ – I rok I stopnia i I rok II stopnia

Regulamin Samorządu Studenckiego

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Regulamin antyplagiatowy

Zarządzenie Rektora w sprawie składania prac dyplomowych

Zarządzenie Rektora dotyczące formatu prac dyplomowych

Zarządzenie Rektora w sprawie antyplagiatu prac dyplomowych

Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielski

Statut Uczelni Lingwistyczno – Technicznej w Świeciu

Uchwała rekrutacyjna – filologia 2021

Uchwała rekrutacyjna – budownictwo 2021

Uchwała rekrutacyjna – zarządzanie 2021

Regulamin praktyk – kierunek Budownictwo

Regulamin praktyk I stopnia

Arkusz obserwacji

Deklaracja o formie odbycia praktyki

Dziennik praktyk

Efekty uczenia się

Formularz weryfikacji efektów uczenia się – praktyka ogólnopedagogiczna

Formularz weryfikacji efektów uczenia się – praktyka przedmiotowo-metodyczna

Skierowanie na praktykę ogólnopedagogiczną

Skierowanie na praktykę przedmiotowo-metodyczną

Umowa o odbycie praktyki zawodowej

Regulamin praktyk II stopnia

Arkusz obserwacji

Deklaracja o formie odbycia praktyki

Dziennik praktyk

Efekty uczenia się

Formularz weryfikacji efektów uczenia się – praktyka ogólnopedagogiczna

Formularz weryfikacji efektów uczenia się – praktyka przedmiotowo-metodyczna

Skierowanie na praktykę ogólnopedagogiczną

Skierowanie na praktykę przedmiotowo-metodyczną

Umowa o odbycie praktyki zawodowej

Regulamin praktyk studia podyplomowe

Arkusz obserwacji

Deklaracja o formie odbycia praktyki

Dziennik praktyk

Efekty uczenia się

Formularz weryfikacji efektów uczenia się – praktyka przedmiotowo-metodyczna

Skierowanie na praktykę przedmiotowo-metodyczną – semestr II

Skierowanie na praktykę przedmiotowo-metodyczną – semestr III

Umowa o odbycie praktyki zawodowej

Indywidualny tok studiów

Kodeks etyki studenta ULT

DYPLOM – opis techniczny zabezpieczeń

DYPLOM – wzór studia I stopnia

DYPLOM – wzór studia II stopnia

Opis dokumentu publicznego

Zarządzenie Rektora – budownictwo wytyczne 2021

Zarządzenie Rektora w sprawie formatowania prac dyplomowych

Wytyczne do wykonania prac dyplomowych

Regulamin antyplagiatowy