Budownictwo dróg i mostów

Oferta studiów
  /  Studia I stopnia inżynierskie  /  Budownictwo dróg i mostów

Budownictwo dróg i mostów

Studia
Studia podyplomowe - Budownictwo dróg i mostów
Więcej informacji o studiach

BUDOWNICTWO DRÓG I MOSTÓW

Studia inżynierskie na specjalności budownictwo dróg i mostów zapewniają wykształcenie specjalistów, którzy w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne są przygotowani do pełnienia różnych funkcji inżynierskich w branży ogólnobudowlanej i specjalistycznej. Specjalność budownictwo dróg i mostów na kierunku Budownictwo skierowana jest do osób zainteresowanych projektowaniem, budową, eksploatacją, remontami oraz utrzymaniem dróg.

Specjalność przygotowuje do projektowania, budowy, modernizacji, remontów, utrzymania i eksploatacji oraz diagnozowania stanu technicznego obiektów, do których należą między innymi: drogi kołowe, skrzyżowania, węzły, elementy zagospodarowania dróg, lotniska i budowle inżynieryjne.

FORMA STUDIÓW

Studia są prowadzone w formie niestacjonarnej.

W trybie niestacjonarnym studia odbywają się w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela).

DLA KOGO

Studia skierowane są do:

 • osób zainteresowanych tematyką budownictwa drogowego,
 • mających zamiłowanie do nauki przedmiotów ścisłych,
 • osób zainteresowanych projektowaniem, budową, eksploatacją, remontami oraz utrzymaniem dróg

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci mogą podjąć pracę projektanta i wykonawcy z zakresu budownictwa ogólnego, wodnego, inwentarskiego, ziemnego oraz technicznej infrastruktury wsi i osiedli.

Miejsca pracy, w których są zatrudniani to:

 • w przedsiębiorstwach budowlanych
 • w biurach projektów
 • w urzędach administracji państwowej i samorządowej
 • prowadząc własne firmy budowlane
 • jednostki administracji i samorządu terytorialnego;
 • placówki naukowo-badawcze;
 • szkolnictwo na poziomie średnim i wyższym;
 • placówki usług handlowych materiałami budowlanymi i sprzętem budowlanym;
 • prywatne przedsiębiorstwa związane z branżą budowlaną i projektową;

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci studiów inżynierskich są przygotowani do pracy w:

 • pracowniach konstrukcyjno-projektowych,
 • zarządach dróg, ulic i mostów,
 • miejskich zakładach dróg i komunikacji,
 • miejskich przedsiębiorstwach komunikacyjnych, obwodach drogowych, zarządach dróg wojewódzkich i powiatowych,
 • kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych
 • nadzoru wykonawstwa budowlanego
 • organizowanie produkcji elementów budowlanych
 • współudziałów w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, przedsiębiorstwach wykonawczych z branży budowlanej.
 • pracy w administracji rządowej i samorządowej
 • kierowanie budową nowych dróg i mostów, ulic oraz innej infrastruktury komunikacyjnej
 • projektowanie i kierowanie robotami drogowymi w ramach remontów, utrzymania i naprawy nawierzchni dróg, ulic

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Projektowanie dróg i mostów
 • Projektowanie i budowa drogowych obiektów inżynierskich
 • Technologia budowy dróg
 • Inżynieria materiałów drogowych
 • Utrzymanie i zarządzanie drogami
 • Utrzymanie mostów
 • Inteligentne systemy zarządzanie ruchem drogowym
 • Kierowanie procesem inwestycyjnym

* Oferowane przedmioty mogą ulec zmianie – wynika to z faktu, iż są one dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
 • wypełnione zgłoszenie na studia inżynierskie – do pobrania
 • trzy fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zaadresowana koperta A4 ze znaczkiem zwrotnym
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapisz się już teraz! Dostaniesz od nas więcej informacji.