Test poziomujący
  /  Test poziomujący

Od dnia 20 września 2022 roku na platformie Moodle zostały uruchomione testy poziomujące z języków obcych obowiązujących w roku akademickim 2022/2023. Prosimy aby studenci I roku rozwiązali test z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpocznie się od I semestru studiów niestacjonarnych.

Testy poziomujące zostały przygotowane dla następujących lektoratów (języków obcych) :

– języka angielskiego

– języka hiszpańskiego

– języka niemieckiego

– języka rosyjskiego

Logowanie do testów poziomujących:

  1. Student ma obowiązek zgłosić się do koordynatora platformy Teams egolebiowska@ult.edu.pl
  2. Zalogować się na test poziomujący, po otrzymaniu linku do platformy Teams na swojego maila
  3. Po zalogowaniu wybrać sobie jeden język z puli języków oferowanych

Termin wykonania testu poziomującego od 20 września 2022 do 07 października 2022

Celem testu poziomującego jest określenie poziomu znajomości języka zdającego w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz przydzielenie studentów na odpowiedni poziom. Przystąpienie do testu poziomującego jest obowiązkowe dla studentów I roku. Po ukończeniu testu poziomującego student otrzymuję informację o poziomie znajomości języka obcego ( wynik zostanie przypisany do jednego z poziomów A1, A2, B1, B2). Student rozpocznie od I semestru zajęcia z lektoratu na poziomie odpowiadającym wynikowi uzyskanemu w teście poziomującym.

Od dnia 20 września 2022 roku na platformie Moodle zostały uruchomione testy poziomujące z języków obcych obowiązujących w roku akademickim 2022/2023. Prosimy aby studenci I roku rozwiązali test z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpocznie się od I semestru studiów niestacjonarnych.

Testy poziomujące zostały przygotowane dla następujących lektoratów (języków obcych) :

– języka angielskiego

– języka hiszpańskiego

– języka niemieckiego

– języka rosyjskiego

Logowanie do testów poziomujących:

  1. Student ma obowiązek zgłosić się do koordynatora platformy Teams egolebiowska@ult.edu.pl
  2. Zalogować się na test poziomujący, po otrzymaniu linku do platformy Teams na swojego maila
  3. Po zalogowaniu wybrać sobie jeden język z puli języków oferowanych

Termin wykonania testu poziomującego od 20 września 2022 do 07 października 2022

Celem testu poziomującego jest określenie poziomu znajomości języka zdającego w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz przydzielenie studentów na odpowiedni poziom. Przystąpienie do testu poziomującego jest obowiązkowe dla studentów I roku. Po ukończeniu testu poziomującego student otrzymuję informację o poziomie znajomości języka obcego ( wynik zostanie przypisany do jednego z poziomów A1, A2, B1, B2). Student rozpocznie od I semestru zajęcia z lektoratu na poziomie odpowiadającym wynikowi uzyskanemu w teście poziomującym.

Od dnia 20 września 2022 roku na platformie Moodle zostały uruchomione testy poziomujące z języków obcych obowiązujących w roku akademickim 2022/2023. Prosimy aby studenci I roku rozwiązali test z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpocznie się od I semestru studiów niestacjonarnych.

Testy poziomujące zostały przygotowane dla następujących lektoratów (języków obcych) :

– języka angielskiego

– języka hiszpańskiego

– języka niemieckiego

– języka rosyjskiego

Logowanie do testów poziomujących:

  1. Student ma obowiązek zgłosić się do koordynatora platformy Teams egolebiowska@ult.edu.pl
  2. Zalogować się na test poziomujący, po otrzymaniu linku do platformy Teams na swojego maila
  3. Po zalogowaniu wybrać sobie jeden język z puli języków oferowanych

Termin wykonania testu poziomującego od 20 września 2022 do 07 października 2022

Celem testu poziomującego jest określenie poziomu znajomości języka zdającego w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz przydzielenie studentów na odpowiedni poziom. Przystąpienie do testu poziomującego jest obowiązkowe dla studentów I roku. Po ukończeniu testu poziomującego student otrzymuję informację o poziomie znajomości języka obcego ( wynik zostanie przypisany do jednego z poziomów A1, A2, B1, B2). Student rozpocznie od I semestru zajęcia z lektoratu na poziomie odpowiadającym wynikowi uzyskanemu w teście poziomującym.