Training
  /    /  Training

TRAINING SCHEDULE for the academic year 2022/2023

Planned date

Training topic

Tutor

listopad

Szkolenie metodą projektów

Dr Małgorzata Chrzan

listopad

Budowa i modyfikacja programów studiów w świetle najnowszych uwarunkowań legislacyjnych: profil praktyczny

Centrum Kształcenia IDEA

luty

Aktywne i innowacyjne metody dydaktyczne

dr hab. inż. Justynę Bugaj, prof. UJ

kwiecień

System ewaluacji oświaty

Mgr Violetta Jaśkiewicz

kwiecień

Nauczanie poprzez eksperymentowanie, doświadczenia i inne metody aktywizujące.

Mgr Hanna Żaczek-Wróblewska

maj

Obowiązujące w Polsce

akty prawne dotyczące dyskryminacji

Mgr Bartosz Machul

maj

Współczesne spojrzenie na zmiany gospodarcze i kulturalne

Dr Elżbieta Sternal

czerwiec

Profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej

Mgr Hanna Żaczek-Wróblewska