Quality of education
  /    /  Quality of education

The Linguistic-Technical University in Przasnysz and its Branch in Świecie consistently strive to improve the quality of education so that its graduates are competent and creative people and meet the expectations of the changing labour market. The most important objective of the Quality Policy is not only to meet the current requirements and expectations set by students and employers, but also to meet their future needs and aspirations. The University constantly adapts its offer and educational programme to changes in the market. The Quality Policy is carried out on the basis of the implemented Internal Education Quality System, whose mission is to continuously improve the quality of education at the University and to fulfil its statutory tasks.

Results of surveys conducted at the Linguistic-Technical University of Przasnysz in the academic year 2021/2022 concerning:

 • Assessment of academic teachers
 • Assessment of the quality of education by students
 • Evaluation of the quality of education by the teachers
 • Evaluation of the work of the Dean’s Office
 • Report on surveys and hospitalizations of student practices
 • Report on assessment of individual student work
 • Report on the survey of external stakeholders

Results of surveys conducted at the Linguistic-Technical University of Przasnysz in the academic year 2020/2021 concerning:

 • Assessment of academic teachers
 • Assessment of the quality of education made by students
 • Evaluation of the quality of education by the teachers
 • Report on surveys and hospitalizations of student practices

Composition of the educational quality committee in the academic year 2022/2023:
Chairperson – mgr E. Gołębiowska

Members:
dr hab. J. Walinski,
dr V. Jaskiewicz,
M. Wysocki, M.Sc,
M. Stanowski, M.Sc,
mgr I. Niesiobęcka,
M. Sosnowski- a student of Management,
B. Nadrowska – student of the Faculty of Construction,
S. Jeznach – student majoring in Philology,
Z. Makowski – stakeholder,
A. Radomski – stakeholder,
D. Ziemba – stakeholder

Harmonogram działań w zakresie doskonalenia WSZJK w ULT w Przasnyszu w roku akademickim 2022/2023

Lp. Działanie Forma realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni
1. Przeprowadzenie oceny przedmiotowych i kierunkowych efektów uczenia się (sprawozdanie z realizacji zajęć) Ankieta, sprawozdanie z ankiety III 2023

VI 2023

Komisja ds. Jakości kształcenia
2. Przeprowadzenie oceny za pomocą arkuszy hospitacji zajęć Ankieta, sprawozdanie z ankiety Zadanie ciągłe Dziekani
3. Przeprowadzenie oceny za pomocą ankiet oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez prowadzących zajęcia Ankieta, sprawozdanie z ankiety II 2023

VI 2023

Komisja ds. Jakości kształcenia
4. Przeprowadzenie oceny za pomocą ankiet oceny jakości kształcenia Ankieta, sprawozdanie z ankiety VI 2023 Iwona Niesiobęcka
5. Przeprowadzenie oceny za pomocą ankiet dotyczących przebiegu praktyk studenckich Ankieta, sprawozdanie z ankiety II 2023

VI 2023

Iwona Niesiobęcka

Mariusz Wysocki

Zenon Szczepankowski

Ewelina Gołębiowska

Magdalena Otulak

6. Przeprowadzenie oceny za pomocą ankiet oceniających indywidualną pracę studenta niezbędną do osiągnięcia efektów uczenia się przewidywanych dla danego programu studiów; Ankieta, sprawozdanie z ankiety VI 2023 Komisja ds. Jakości kształcenia
7. Przeprowadzenie oceny za pomocą ankiet oceniających pracę dziekanatu Ankieta, sprawozdanie z ankiety VI 2023 Komisja ds. Jakości kształcenia
8. Przeprowadzenie oceny za pomocą ankiet monitorowania kariery zawodowej absolwentów Ankieta, sprawozdanie z ankiety VI-IX 2023 Komisja ds. Jakości kształcenia
9. Przeprowadzenie oceny za pomocą ankiety służących pozyskaniu danych do analizy SWOT Ankieta, sprawozdanie z ankiety VI 2023 Komisja ds. Jakości kształcenia
10. Ankieta interesariuszy zewnętrznych dotycząca programów studiów Ankieta, sprawozdanie z ankiety Zadanie ciągłe Komisja ds. Jakości kształcenia
11. Cykliczne spotkania władz Uczelni ze studentami bez udziału nauczycieli organizowanie forów dyskusyjnych i sporządzenie protokołu Zadanie ciągłe Rektor, dziekani
12. Cykliczne spotkania nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku studiów w celu oceny osiągania zakładanych efektów uczenia się organizowanie forów dyskusyjnych i sporządzenie protokołu Zadanie ciągłe Rektor, dziekani
13. Opinie komisji programowych w kształtowaniu koncepcji kształcenia na danym kierunku studiów protokół i sprawozdanie zawierające wnioski i opinie Zadanie ciągłe dziekani
14. Monitorowanie egzaminów dyplomowych poprzez obecność interesariuszy zewnętrznych na egzaminach dyplomowych (władz Uczelni lub osób delegowanych przez rektora) udział interesariuszy zewnętrznych w egzaminach dyplomowych VI-IX 2023 Rektor, dziekani
15. Przeprowadzenie weryfikacji antyplagiatowej prac dyplomowych w JSA na studiach, których program przewiduje złożenie pracy dyplomowej sporządzenie sprawozdania lub protokołu VI-IX 2023 promotorzy prac dyplomowych
16. Przygotowanie raportu oceny jakości kształcenia w ULT za rok akademicki 2022/2023 opracowanie raportu IX 2023 Komisja ds. Jakości Kształcenia