O uczelni
  /  O uczelni

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu

Jest uczelnią niepubliczną, wpisaną do REJESTRU SZKÓŁ WYŻSZYCH pod nr 306. Uczelnia uzyskała zgodę na prowadzenie studiów na kierunkach Filologia, Budownictwo oraz Zarządzanie.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2011r. nr MNiSW-DNS-WUN-6022-9775-3/SH/11) uczelnia uzyskała zgodę na prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku filologia w filii w Świeciu.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, decyzją nr DSW.ZNU.6022.3.2016.3.RJ z dnia 20 lipca 2016 r. nadał Uczelni Lingwistyczno-Technicznej uprawnienia do prowadzenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia na kierunku „budownictwo” o profilu praktycznym.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, decyzją nr DSW-WNN.8014.5.2021.1.SG z dnia 05 maja 2021 r. nadał Uczelni Lingwistyczno-Technicznej uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie” o profilu praktycznym.

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu
Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu pragnie z odpowiedzialnością i zaangażowaniem realizować program związany z kształceniem profilowanym i wychowywaniem studentów w poczuciu poszanowania Ojczyzny i praw drugiego człowieka, jak i z upowszechnianiem i pomnażaniem osiągnięć nauki, kultury oraz działaniem na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Działalność Uczelni prowadzona jest w zgodzie z uniwersalnymi zasadami etycznymi i przepisami prawnymi, które rodzą zobowiązanie do dalszej intensywnej pracy na rzecz jej rozwoju, poszerzania oferty dydaktycznej i prowadzenia badań naukowych.

Informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr DSW.WNN.5011.12.2020.4.KT z dnia 16 marca 2020 r.została zmieniona siedziba Uczelni z miasta Świecie do miasta Przasnysz.

STRATEGIA ROZWOJU UCZELNI

na lata 2018-2028

Partnerzy Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu

Poznaj naszych partnerów krajowych i zagranicznych