Konstrukcje budowlane

Oferta studiów
  /  Studia I stopnia (inżynierskie)  /  Konstrukcje budowlane

KONSTRUKCJE BUDOWLANE - STUDIA I STOPNIA

Studia
Studia inżynierskie - Konstrukcje Budowlane

Więcej informacji o studiach

KONSTRUKCJE BUDOWLANE

 

Studia inżynierskie na specjalności konstrukcje budowlane zapewniają wykształcenie specjalistów, którzy w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne są przygotowani do pełnienia różnych funkcji inżynierskich w branży ogólnobudowlanej i specjalistycznej, mogą stanowić kadrę biur studialno-projektowych, służb inwestycyjnych, wytwórni materiałów i elementów budowlanych, pełnić funkcję pomocniczą lub być współautorami działań twórczych w zakresie projektowania bardziej skomplikowanych obiektów, posiadających wystarczającą wiedzę ogólną i inżynierską do projektowania konstrukcyjnego różnego rodzaju standardowych budynków i obiektów użyteczności publicznej oraz budowli inżynierskich i przemysłowych w tym projektowania modernizacji i adaptacji wzniesionych budynków i budowli.

 

Rynek budowlany w Polsce przeżywa rozkwit – zarówno w zakresie budynków prywatnych, jak też firmowych i publicznych. Deweloperzy wykupują tereny pod kolejne osiedla mieszkaniowe, rozrastające się firmy potrzebują nowych biurowców i hal produkcyjnych, jednostki samorządu terytorialnego decydują o tworzeniu dla mieszkańców nowej, przyjaznej przestrzeni.

 

Coraz większą wagę przykładamy nie tylko do funkcjonalności budynków, ale i do ich energooszczędności, ekologii, estetyki, kompozycji przestrzennej. Wznoszone są nowe budynki, gruntownym remontom poddawane są te już istniejące. Architekci, właściciele firm budowlanych, sprzedawcy i producenci materiałów budowlanych – mają pełne ręce roboty, podobnie jak rzeczoznawcy czy pracownicy jednostek certyfikujących.
Rynek potrzebuje młodych, dynamicznych specjalistów, z głowami pełnymi pomysłów oraz wiedzy, jak te pomysły wcielić w życie. Studium budowlane to świetne rozwiązanie dla kreatywnych miłośników architektury z uzdolnieniami w kierunku przedmiotów ścisłych.

 

Wybierając studia na ULT w Przasnyszu student ma możliwość czerpać wiedzę od najlepszych specjalistów w kraju z zakresu budownictwa.

 

KONSTRUKCJE BUDOWLANE – STUDIA INŻYNIERSKIE

 

Na absolwentów kierunku konstrukcje budowlane i inżynierskie praca czeka niemal na każdym rogu. Posiadając dyplom inżyniera, otrzymujesz automatycznie szereg uprawnień, dających ci możliwość współtworzenia, nadzorowania, a nawet samodzielnego wykonywania projektów budowlanych.

 

Aby potrafić zastosować posiadane informacje do rozwiązania realnych problemów, poza wiedzą teoretyczną, musisz też nabyć umiejętności praktycznych. Naszym studentom oferujemy zajęcia praktyczne obejmujące różne etapy powstawania konstrukcji budowlanych – od ich kreślenia, przez prace geodezyjne, aż po wznoszenie. Dzięki temu zyskujesz pewność, iż zdobyłeś kompleksowe wykształcenie, pracodawca zaś zdecydowanie chętniej przyjmie do pracy absolwenta, który może wykazać się nie tylko wiedzą, ale i praktyką.

 

FORMA STUDIÓW

 

Studia są prowadzone w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz online.
W trybie niestacjonarnym studia odbywają się w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela).

 

W trybie online studia budowlane odbywają się za pośrednictwem platformy e-learningowej. Ta innowacyjna formuła powstała dzięki wsłuchaniu się w potrzeby studentów, którzy edukację najczęściej łączą z obowiązkami zawodowymi i domowymi, przez co dojazdy bywają dla nich uciążliwe, zwłaszcza gdy mieszkają w większej odległości od uczelni.

 

Dzięki nauczaniu zdalnemu masz dostęp do treści nauczania w miejscu i porze, które ci najbardziej odpowiadają, przez co możesz jeszcze efektywniej wykorzystać czas, koncentrując się wyłącznie na nauce.

 

Naukę online uzupełniają zajęcia praktyczne w terenie, które sprawią, że realna konstrukcja budowlana stanie się dla ciebie równie czytelna, co jej narysowany projekt.

 

 

DLA KOGO

Studia skierowane są do:

 • osób zainteresowanych tematyką budownictwa,
 • mających zamiłowanie do nauki przedmiotów ścisłych

Konstrukcje budowlane i inżynierskie obejmują bardzo szeroki zakres zagadnień. Zarówno ścisły umysł, jak i wstępne zainteresowanie tematem, są wyraźnymi sygnałami do rozpoczęcia nauki na tym właśnie kierunku.

Są to również doskonałe studia dla osób nie do końca pewnych, w którą stronę chcą w najbliższym czasie poprowadzić swoją karierę naukową i zawodową. Konstrukcje budowlane stanowią solidną bazę zarówno do kontynuacji kierunku na studiach magisterskich, jak i do wejścia na nieco inny, powiązany tematycznie obszar – jak budownictwo pasywne czy budowa dróg i mostów.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 

Absolwenci mogą podjąć pracę projektanta i wykonawcy z zakresu budownictwa ogólnego, wodnego, inwentarskiego, ziemnego oraz technicznej infrastruktury wsi i osiedli.

 

Miejsca pracy, w których są zatrudniani to:

 • w przedsiębiorstwach budowlanych
 • w biurach projektów
 • w urzędach administracji państwowej i samorządowej
 • prowadząc własne firmy budowlane
 • jednostki administracji i samorządu terytorialnego;
 • placówki naukowo-badawcze;
 • szkolnictwo na poziomie średnim i wyższym;
 • placówki usług handlowych materiałami budowlanymi i sprzętem budowlanym;
 • prywatne przedsiębiorstwa związane z branżą budowlaną i projektową;

Absolwenci są przygotowani do:

 • kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych
 • nadzoru wykonawstwa budowlanego
 • organizowanie produkcji elementów budowlanych
 • współudziałów w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych
 • pracy w administracji rządowej i samorządowej
 • kierowanie budową nowych dróg i mostów, ulic oraz innej infrastruktury komunikacyjnej
 • projektowanie i kierowanie robotami drogowymi w ramach remontów, utrzymania i naprawy nawierzchni dróg, ulic

INFORMACJE DODATKOWE

 

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera potwierdzony dyplomem ukończenia wyższych studiów zawodowych na kierunku Budownictwo.

Program kształcenia uzupełniają przedmioty z rozbudowanego bloku zajęć kształcenia kierunkowego i ogólnego, które absolwenta maja wyposażyć w wiedzę i umiejętności praktyczne wymagane przez współczesny rynek pracy.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Dzięki nauce na naszej uczelni absolwenci zyskają:

 1. Uzyskują wiedzę na temat budownictwa ogólnego.
 2. Nabywa umiejętność projektowania budynków i budowli, projektowania obiektów użyteczności publicznej i innych.
 3. Uzyskują możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane.
 4. Uzyskają umiejętność organizowania produkcji elementów budowlanych.
 5. Uzyskują znajomość języka obcego na poziomie B2 oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Po ukończonych w ULT studiach inżynierskich z zakresu budownictwa absolwenci mogą podjąć pracę lub kontynuować edukację na studiach II stopnia na tym samym lub innym kierunku bądź na wybranych studiach podyplomowych.

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE GEODEZJA

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA BUDOWIE

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapisz się już teraz! Dostaniesz od nas więcej informacji.