Centrum Naukowe Abaja
  /    /  Centrum Naukowe Abaja

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu wraz z S. Amanzholov East Kazakhstan State University 07 lutego 2019 r. utworzyła Centrum Naukowe Abaja w Chojnowie.

Otwarcie Centrum zbiegło się w czasie z „Rokiem Młodzieży”, ogłoszonym przez Prezydenta Republiki Kazachstanu.

Celem Centrum Naukowego jest popularyzacja i poszerzenie wiedzy na temat tradycji i obyczajów narodu kazachskiego, twórczości wielkiego poety i pedagoga Abaja, wśród polskich studentów i narodu polskiego. Ponadto w ramach współpracy planowane jest pogłębianie wzajemnych relacji edukacyjnych i kulturalnych, a także rozwój mobilności akademickiej i programu dwudyplomowego między uczelniami obu krajów.

W czasie uroczystości rektor profesor Tolgen Mukhtar Adilbekovich, przedstawił dotychczasowe badania i osiągnięcia naukowe S. Amanzholov East Kazakhstan State University z Ust-Kamenogorsk, natomiast Pani Profesor Aizhan Kartayeva wraz z Panem Profesorem Orazalinem Slyambek, przybliżyli uczestnikom życie i twórczość znanego pisarza, poety i tłumacza Abaja Kunanbayeva. W uroczystości wzięli udział również Kazachscy studenci z Warszawy, Lublina i Wrocławia. Studenci podkreślali, że Centrum ma stać się międzynarodową platformą do realizacji wspólnych projektów naukowych i edukacyjnych, promujących encyklopedyczne dziedzictwo Abai Kunanbayeva, popularyzujące nowoczesną kulturę Kazachstanu. Studenci wraz z kadrą akademicką przygotowali również krótki koncert muzyczno-poetycki dla uczestników uroczystości.

Rektorzy obu Uczelni podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy w dziedzinie:

  • wymiany studentów, pracowników oraz absolwentów obu Uczelni;
  • wymiany materiałów naukowych, publikacji i informacji;
  • wymiany działań kulturalnych;
  • organizacji wspólnych konferencji;
  • wspólnych działań badawczych i naukowych
  • rozwoju programu dwudyplomowego

Szczególne podziękowania należą się Wójtowi Gminy Czernice Borowe Panu Wojciechowi Markowi Brzezińskiemu i jego żonie Pani Małgorzacie Brzezińskiej, którzy zaangażowali się w przebieg całej uroczystości i przygotowali miejsce w zabytkowym Dworku w Chojnowie, wybudowanym pod koniec XIX wieku.
Uczestnicy odwiedzili Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej, gdzie zapoznali się z twórczością Zygmunta Krasińskiego i innych pisarzy i poetów z okresu romantyzmu. W spotkaniu wzięli udział Wójt Gminy Opinogóry Górnej Pan Piotr Czyżyk oraz Dyrektor Muzeum w Opinogórze Górnej Pan Roman Kochanowicz.

Wieczorem goście udali się do Jednorożca, gdzie przywitał ich Wójt Gminy Jednorożec Pan Krzysztof Iwulski wraz z przedstawicielami Gminnego Klubu Seniora i młodzieżą z Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Młode Kurpie” pod przewodnictwem Pani Barbary Nizielskiej.

Sentencje Abaja Kunanbajewa

1. Kochajcie całą ludzkość jak brata.
2. Nie ma ani wiary, ani dobrego samopoczucia bez wykształcenia.
3. Język, który jest posłuszny sercu, nie będzie kłamać.
4. Człowiek jest przyjacielem człowieka.
5. Człowiek powinien wyróżniać się swoim rozumem, wiedzą, wolą sumienia i dobroci.
6. Są trzy rzeczy, które mogą spowodować hańbę całej ludzkości, rzeczy, których powinieneś unikać, a są to ignorancja, lenistwo i niegodziwość.
7. Studiując język i kulturę innych narodów, człowiek staje się równy i nie potrzebuje pokornych próśb.
8. Rozsądny człowiek powinien wiedzieć, że obowiązkiem wierzącego jest czynienie dobra. Słuszna idea nie musi obawiać się testu rozumu.
9. Syn ojca jest wrogiem dla innych ludzi. Ale Syn ludzkości jest twoim drogim bratem.