Wolontariat
  /    /  Wolontariat
porozumienie o współpracy pomiędzy Uczelnią Lingwistyczno - Techniczą, a "Fundacją Gwiazdka"

Współpraca pomiędzy Uczelnią Lingwistyczno - Techniczą, a "Fundacją Gwiazdka"

W dniu 23 listopada 2021 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Uczelnią Lingwistyczno – Techniczą, a „Fundacją Gwiazdka” reprezentowaną przez Ewę Jakóbczak – Walczak. Przedmiotem porozumienia jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron przy realizacji rekrutacji wolontariuszy ULT na potrzeby Fundacji, zgodnie z przepisami Ustawy o działaności pożytku publicznego i wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003r. Wolontariat to doskonała okazja, by poszerzyć horyzonty i spojrzeć na świat z innej perspektywy. Zaangażowanie w wolontariat powinno być indywidualną decyzją każdego z nas, a jego forma – odpowiednio dobrana do możliwości poszczególnych osób. Dzięki niniejszemu porozumieniu studenci Uczelni Lingwistyczno – Technicznej mają takie możliwości.