Budownictwo zrównoważone

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE - STUDIA I STOPNIA

Studia
Studia inżynierskie - Budownictwo Pasywne

Więcej informacji o studiach

Zapraszamy wszystkich chętnych do nauki na unikatowych w skali całego kraju studiów inżynierskie o specjalności BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE.

 

Budownictwo zrównoważone nie jest już tylko pustym hasłem reklamowym. To szereg bardzo zaawansowanych technologii, które są już obecne na rynku polskim i z roku na rok będą stanowiły coraz poważniejszy segment tego rynku. Pozwalają one w szybki, bezpieczny i ekologiczny sposób zbudować dom, który będzie przyjazny dla zamieszkujących go ludzi i otaczającego środowiska. Uzupełnienie w profesjonalny sposób zaprojektowanego budynku o pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych oraz efektywne sterowanie wszystkimi odbiornikami pozwoli na dużą autonomię i ekonomię użytkowania.

 

STUDIA I STOPNIA INŻYNIERSKIE – BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE

 

Na Naszym kierunku eksperci przekażą nie tylko szczegółową wiedzę na temat projektowania i budowania domów pasywnych, lecz także zapoznają z szeregiem rozwiązań wykorzystywanych przy tych procesach. Szczególnie zaś z zastosowaniem technologii odnawialnych źródeł energii oraz inteligentnego sterowania nimi. Studenci zyskają szeroką wiedzę teoretyczną z zakresu budownictwa zrównoważonego.

Co ważniejsze zapoznają się z praktycznymi aspektami tej problematyki oraz będą mieli możliwość uczestniczyć w licznych PROJEKTACH BADAWCZYCH. Ważnym elementem dydaktyki są również kwestie związane z umocowaniem prawnym budownictwa zrównoważonego oraz aspekty wynikające z Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energi. Autorski program studiów, znakomita infrastruktura uczelni, jak również najwyższe kwalifikacje kadry dydaktycznej są gwarancją bardzo atrakcyjnej perspektywy zawodowej, która stanie przed wszystkimi absolwentami kierunku BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE.

 

FORMA STUDIÓW

 

Studia są prowadzone w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz online.

 

W trybie niestacjonarnym studia odbywają się w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela).

 

W zależności od trybu życia, sytuacji rodzinnej czy zawodowej możesz wybrać jeden z odpowiadających Ci sposobów nauki. Proponujemy tryb studiów stacjonarny, niestacjonarny lub naukę zdalną, więc każdy może znaleźć najlepsze dla siebie rozwiązanie.

 

Studia inżynierskie budownictwo online nie są u nas nowością – tryb zdalny oferujemy naszym studentom od lat, szanując ich czas i pieniądze. Doświadczenie w nauczaniu online sprawia, że nie borykamy się z problemami technicznymi i programowymi dotykającymi większość uczelni, które stawiają dopiero pierwsze kroki w tym zakresie.

 

Zastanawiasz się, czy jeśli chodzi o studia przez Internet budownictwo energooszczędne będzie dobrym wyborem i pozwoli nabyć umiejętności praktyczne? Bez obaw – program nauczania obejmuje zajęcia ćwiczeniowe, odbywane pod okiem specjalistów. Masz również możliwość uczestnictwa w projektach badawczych.

 

 

STUDIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE

 

Studia skierowane są do:

 • osób zainteresowanych tematyką budownictwa,
 • mających zamiłowanie do nauki przedmiotów ścisłych,
 • osób zainteresowanych nowoczesnymi technologiami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Masz smykałkę do przedmiotów ścisłych, interesują cię nowoczesne technologie? Pasjonuje cię architektura, a do tego nie jest ci obojętny temat ekologii, w tym kładące nacisk na odnawialne źródła energii studia? Budownictwo zrównoważone na poziomie inżynier jest właśnie dla ciebie.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE – BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE

 

Absolwenci mogą podjąć pracę projektanta i wykonawcy z zakresu budownictwa ogólnego, wodnego, inwentarskiego, ziemnego oraz technicznej infrastruktury wsi i osiedli.

 

Perspektywy po budownictwie są rozległe: możesz pracować jako projektant lub wykonawca w obszarze budownictwa ogólnego, ziemnego, wodnego, inwentarskiego oraz technicznej infrastruktury osiedli i wsi.

 

Będziesz mógł kierować i nadzorować wykonawstwo obiektów budowlanych wszystkich typów, a także zarządzać wytwarzaniem komponentów budowlanych. Nauczysz się projektować budynki prywatne, firmowe i obiekty użyteczności publicznej, jak również budynki przemysłowe i infrastrukturę komunikacyjną. Zdobędziesz umiejętność kierowania budową dróg, mostów i ulic, jak również ich remontowania, doraźnych napraw i bieżącego utrzymania.

 

Przyjaznych środowisku rozwiązań poszukujemy we wszystkich obszarach życia – również w architekturze. Stąd też popularność zdobywają budynki pasywne z wykorzystaniem OZE których główną zaletą jest wykorzystanie energii słonecznej bez zastosowania specjalnych instalacji. Inteligentne domy to już nie science fiction, ale rzeczywiste rozwiązania, pozwalające użytkownikom zaoszczędzić konkretne kwoty wydatkowane na ogrzewanie, a naturze odetchnąć z ulgą.

 

Jeśli planujesz rozpocząć studia inżynierskie budowlane, budownictwo zrównoważone to kierunek dający duże szanse na zatrudnienie. Opinie są jednoznaczne — dom pasywny to korzyść zarówno dla jego mieszkańców, jak i dla otaczającej go przyrody. Wiedza zdobyta na studiach umożliwi ci projektowanie budynków cechujących się minimalnym poborem energii i wysokim poziomem izolacji cieplnej. Dowiesz się, w jaki sposób efektywnie wykorzystywać odnawialne źródła energii w budownictwie i jak inteligentnie nimi sterować.

 

 

Miejsca pracy, w których są zatrudniani nasi absolwenci to:

 • przedsiębiorstwa budowlane,
 • biura projektowe,
 • urzędy administracji państwowej i samorządowej,
 • jednostki administracji i samorządu terytorialnego,
 • placówki naukowo-badawcze,
 • szkolnictwo na poziomie średnim i wyższym,
 • placówki usług handlowych materiałami budowlanymi i sprzętem budowlanym,
 • prywatne przedsiębiorstwa związane z branżą budowlaną i projektową,
 • a także własna działalność gospodarcza.

 

Studia budownicze, ze szczególnym naciskiem na budownictwo energooszczędne, umożliwią ci wybór satysfakcjonującej ścieżki kariery. Będziesz mile widziany w biurach projektowych i przedsiębiorstwach budowlanych, ale również w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, w placówkach naukowo-badawczych z zakresu budownictwa, jak i w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych i szkoleniowych działających w obszarze budownictwa. Znajdziesz pracę w szkołach średnich i wyższych jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, a także w szeregu innych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji związanych z szeroko pojętą tematyką budownictwa, jak i źródeł energii odnawialnej i ich efektywnego wykorzystania. Jeżeli wolisz pracować na własny rachunek, możesz założyć swoją działalność w którymś z wymienionych obszarów — przygotujemy cię do tego merytorycznie i praktycznie.

 

Absolwenci są przygotowani do:

 • kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych,
 • nadzoru wykonawstwa budowlanego,
 • organizowania produkcji elementów budowlanych,
 • współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych,
 • pracy w administracji rządowej i samorządowej,
 • kierowania budową nowych dróg i mostów, ulic oraz innej infrastruktury komunikacyjnej,
 • projektowania i kierowania robotami drogowymi w ramach remontów, utrzymania i naprawy nawierzchni dróg, ulic.

Po zakończeniu kształcenia możesz kontynuować naukę, wybierając studia magisterskie budownictwo lub studia podyplomowe budownictwo. Masz również otwartą drogę do ubiegania się o uprawnienia budowlane.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera budownictwa potwierdzony dyplomem ukończenia wyższych studiów zawodowych na kierunku Budownictwo.

 

Program kształcenia uzupełniają przedmioty z rozbudowanego bloku zajęć kształcenia kierunkowego i ogólnego, które mają wyposażyć absolwenta w wiedzę i umiejętności praktyczne wymagane przez współczesny rynek pracy.

 

Zarówno budownictwo studia stacjonarne, jak i budownictwo studia zaoczne, a także budownictwo studia online, mają identyczny program nauczania. Zajęcia ogólne i kierunkowe dostarczają wiedzy akademickiej, ale także niezbędnych umiejętności praktycznych.
Po zakończeniu studiów otrzymasz tytuł zawodowy inżyniera oraz dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych na kierunku Budownictwo, który będzie twoim biletem w przyszłość pełną sukcesów zawodowych.

 

Nauczymy cię projektować i budować domy pasywne i adaptować na ich potrzeby odnawialne źródła energii. O twoją pomoc będą się zwracać osoby prywatne, firmy i instytucje, pragnące postawić budynek inteligentny. Zdobędziesz gruntowną wiedzę na temat budownictwa, ale także z zakresu odnawialnych źródeł energii. Dowiesz się, jak projektować różne rodzaje budynków – domy mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej czy elementy infrastruktury miejskiej.

To nie wszystko – inżynier budownictwa studia kończy ze znajomością języka obcego na poziomie B2, z uwzględnieniem branżowego słownictwa specjalistycznego i technicznego.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Dzięki nauce na naszej uczelni absolwenci:

 1. Uzyskają wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii.
 2. Nabywają umiejętność projektowania i budowania „domów inteligentnych” z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.
 3. Uzyskają umiejętność projektowania obiektów użyteczności publicznej.
 4. Uzyskają możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane.
 5. Uzyskają umiejętność organizowania produkcji elementów budowlanych.
 6. Nabywają podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu budownictwa ogólnego, a w szczególności budownictwa energooszczędnego i energii odnawialnej.
 7. Uzyskają znajomość języka obcego na poziomie B2 oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Po ukończonych w ULT studiach inżynierskich z zakresu budownictwa absolwenci mogą podjąć pracę lub kontynuować edukację na studiach II stopnia na tym samym lub innym kierunku bądź na wybranych studiach podyplomowych.

 

Budownictwo zrównoważone to dziś nadal nowy trend, ale z każdym kolejnym rokiem będzie przybywać osób pragnących, by ich domy były ekologiczne i energooszczędne. Budynkami pasywnymi coraz częściej interesują się przedsiębiorcy i instytucje publiczne.

 

Masz możliwość zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie budowy inteligentnych domów, zanim na rynku pojawi się konkurencja. Jako pionier, zwiększasz swoje szanse na sukces zawodowy, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wybierając studia budownictwo zrównoważone, wybierasz pewną przyszłość. Dołącz do grona naszych zadowolonych absolwentów i skorzystaj z rozległej wiedzy, jaką ma do przekazania Nasza kadra dydaktyczna.

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE GEODEZJA

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA BUDOWIE

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapisz się już teraz! Dostaniesz od nas więcej informacji.