Trener profesjonalnych szkoleń

Oferta studiów
  /  Studia podyplomowe  /  Trener profesjonalnych szkoleń

Trener profesjonalnych szkoleń

Studia
Rodzaj studiów:
Studia podyplomowe - Trener profesjonalnych szkoleń

Więcej informacji o studiach

Studia podyplomowe TRENER PROWADZENIA PROFESJONALNYCH SZKOLEŃ

UCZESTNICY

 • pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • prowadzących szkolenia wewnętrzne w organizacji
 • wdrażających nowe procesy /produkty/ programy szkoleniowe
 • posiadających wiedzę merytoryczną w danej dziedzinie, którzy swoim podwładnym lub współpracownikom mają przekazać metody/ techniki danej specjalizacji

Metody trenerskie w świetle najnowszych badań znajdują doskonałe zastosowanie także na sali lekcyjnej, wychowawczej, wykładowej i akademickiej. Nauczyciel/Pedagog/ Wykładowca jako trener z większą precyzją i szerszą gamą narzędzi może rozpoznawać i wykorzystywać procesy psychologiczne i neurologiczne, które zachodzą w trakcie procesu nauczania (jednostkowo i zespołowo). Dzięki temu może dobrać odpowiednie metody nauczania, które przyniosą najlepsze efekty w danych warunkach i danym zakresie. Ponadto, w oparciu o swoje doświadczenie pedagogiczne i nabytą wiedzę trenerską, może prowadzić wartościowe procesy szkoleniowe dla różnych grup uczestników. Uczestnicy studiów podyplomowych nie tylko rozwiną konkretne, potrzebne w zwodzie trenera umiejętności, lecz również będą mieli możliwość określenia swojej dalszej drogi rozwoju zawodowego w oparciu o konkretne rekomendacje, otrzymane od trenerów certyfikujących. Cały proces zakończy się certyfikacją trenerską, w trakcje której uczestnicy studiów podyplomowych zaprezentują samodzielnie przygotowane fragmenty szkoleń oparte o ich mocne strony i talenty.

CELEM SZKOLENIA JEST

 • poznanie umiejętności badania potrzeb Klienta i oceny efektywności szkoleń,
 • budowanie i wzmocnienie profesjonalnej postawy trenerskiej opartej o indywidualną, świadomą autoprezentację,
 • wzmocnienie cech interpersonalnych pożądanych w zawodzie trenera,
 • zaplanowanie własnego rozwoju zawodowego jako trenera,
 • rozwinięcie umiejętności prowadzenia profesjonalnych szkoleń.

CZAS TRWANIA

12 zjazdów (24 dni- 192 godziny)

obejmujących poszczególne moduły

OPŁATY

 • 4 500,00 PLN jednorazowa opłata za 2 semestry/ możliwość opłaty w ratach – 2 raty x 2250 zł
 • wpisowe: 100 zł

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • ankieta osobowa,
 • odpis lub kserokopia dyplomu magisterskiego lub licencjackiego,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

KORZYŚCI DLA SZKOŁY

 • podniesienie poziomu wiedzy i świadomości własnej roli kadry pedagogicznej w budowaniu i kierowaniu procesem grupowym, procesem nauczania/uczenia i rozwoju,
 • integracja członków kadry pedagogicznej wokół doskonalenia metod nauczania i rozwijania innych,
 • stworzenie platformy komunikacyjnej wśród kadry pedagogicznej (operowanie tym samym językiem z nowymi elementami) w odniesieniu do bieżącego procesu edukacji oraz projektów szkoleniowych,
 • wzrost motywacji i zaangażowania w proces nauczania i rozwijania uczestników szkoleń oraz uczniów, a także proces samokształcenia się pedagogów.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 • zyskanie wiedzy z zakresu budowania i kierowania zespołem,
 • pogłębienie umiejętności trenerskich, coachingowych i pedagogicznych,
 • przećwiczenie możliwych zachowań w odniesieniu do różnych sytuacji podczas procesu rozwoju i nauczania przy użyciu metod trenerskich i coachingowych,
 • wzmocnienie świadomości indywidualnych i grupowych zasobów własnych i uczestników warsztatów oraz użycia ich w procesie rozwoju uczestników szkoleń,
 • pogłębienie poczucia wpływu na rozwój uczestników
 • pogłębienie umiejętności kierowania procesem grupowym,
 • pogłębienie zorientowania na własny rozwój.

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI

 • zebrania i wykorzystania dostępnych informacji o potrzebach Klienta,
 • formułowania celów szkoleniowych w oparciu o potrzeby
 • zaprojektowania i przeprowadzenia szkolenia z zastosowaniem zestawu interaktywnych, angażujących metod;
 • uwzględnienia znaczenia procesu grupowego w planowaniu i realizacji szkoleń;
 • radzenia sobie z zakłóceniami w różnych sytuacjach szkoleniowych
 • stosowania podstawowych metod ewaluacji efektów szkolenia,
 • osobistych umiejętności interpersonalnych trenera,
 • świadomości własnych potrzeb w dążeniu do doskonalenia warsztatu trenerskiego oraz określenia konkretnych kroków w rozwoju zawodowym.
 • zastosowania podstaw psychologii grupy i procesu w planowaniu i prowadzeniu szkoleń,
 • poznanie swoich mocnych stron i talentów, w oparciu o informację zwrotną w trakcie kursu, prowadzące do rozwinięcia własnego stylu trenerskiego.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapisz się już teraz! Dostaniesz od nas więcej informacji.