Organizacja i zarządzanie oświatą

Oferta studiów
  /  Studia podyplomowe  /  Organizacja i zarządzanie oświatą

Organizacja i zarządzanie oświatą

Studia
Rodzaj studiów:
Studia podyplomowe - Organizacja i zarządzanie oświatą

Więcej informacji o studiach

» Przejdź do strony internetowej tych studiów

 

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

 

Studia w zakresie organizacja i zarządzanie oświatą pozwalają na zdobycie gruntownej wiedzy umożliwiającej absolwentowi samodzielne kierowanie szkołą i inną placówką edukacyjno-wychowawczą lub na pracę w organach nadzorujących działalność oświatową.
Ich ukończenie umożliwi ci swobodne poruszanie się w zagadnieniach formalnych, efektywne wykorzystanie dostępnych środków i bezkonfliktowe zarządzanie podwładnymi w strukturach szkoły lub innej instytucji.

 

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ – STUDIA PODYPLOMOWE

 

Konieczność wprowadzenia realnych zmian w polskim systemie oświatowym jest już dziś oczywista nawet dla osób nieposiadających dzieci w wieku szkolnym. Przed nauczycielami i dyrektorami szkół stoi trudne i niezwykle ważne zadanie współtworzenia nowoczesnej edukacji, opartej na wiedzy naukowej, pozytywnych wartościach i dążeniu do sukcesu w atmosferze współpracy i wzajemnego szacunku.
Zarządzanie w oświacie studia podyplomowe wpisują się w tę potrzebę, zmierzając do kształcenia kompetentnej kadry zarządzającej dla polskiej szkoły przyjaznej uczniowi, osadzonej w rzeczywistości społecznej i rynkowej.

 

FORMA STUDIÓW

 

Zarządzanie oświatą to studia podyplomowe znajdujące się w ofercie Uczelni Lingwistyczno-Technicznej. Realizowane są w formie niestacjonarnej, poprzez platformę e-learnigową moodle, na stronie internetowej kursu. Oznacza to, że wykształcenie zdobywasz zdalnie, bez konieczności wychodzenia z domu.
Studia trwają dwa semestry, ale ze względu na innowacyjną formułę, istnieje możliwość ich wcześniejszego ukończenia.
Zarządzanie oświatą studia podyplomowe online to kierunek opracowany i prowadzony przez specjalistów w dziedzinie organizacji procesu nauczania. Program studiów obejmuje kompleksową wiedzę i wiele zagadnień dodatkowych. Eksternistyczna forma nauczania nie oznacza kompromisów w zakresie jakości – po ich ukończeniu dysponujesz kompetencjami, które pozwolą ci całkowicie samodzielnie kierować szkołą lub inną placówką edukacyjno-wychowawczą.

 

Dla kogo przeznaczone są studia?

 

Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą przeznaczone są dla osób zainteresowanych zarówno procesem nauczania od strony praktycznej, jak i jego organizacją pod kątem formalnym: prawnym, ekonomicznym, logistycznym i programowym.
Zarządzanie w oświacie to kierunek, który bezwzględnie powinni skończyć nauczyciele ubiegający się o posady dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjno-wychowawczych oraz kandydaci na inne stanowiska kierownicze w strukturze szkolnej. Studia z zakresu Zarządzanie placówką oświatową są odpowiednie również dla pracowników nadzoru pedagogicznego. Wiedza, jaką daje ukończenie studiów w obszarze organizacja i zarządzanie w oświacie, jest niezbędna także dla organów prowadzących szkoły.
Ponadto zarządzanie oświatą studia podyplomowe to kierunek dla pracowników administracji państwowej wszystkich szczebli oraz dla innych osób posiadających wykształcenie wyższe i zainteresowanych tematyką zarządzania w oświacie i kierowania procesem dydaktycznym. Ich ukończenie ułatwi także skuteczne i efektywne zarządzanie przedszkolem czy zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE – ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

 

Po ukończeniu studiów podyplomowych Organizacja i zarządzanie oświatą masz możliwość ubiegania się o stanowisko kierownicze lub dyrektorskie w szkołach i w innych placówkach edukacyjno-wychowawczych.
Zdobycie wykształcenia w obszarze organizacji procesu dydaktycznego umożliwi także pracę w instytucjach nadzoru pedagogicznego.
Pracownikom administracji państwowej oraz innym osobom niezwiązanym bezpośrednio ze szkołą, studia online zarządzanie oświatą umożliwiają zdobycie rozleglejszej wiedzy i stosowanie jej w procesie doradczym i decyzyjnym.

 

 

Informacje dodatkowe

 

Studia podyplomowe to doskonała okazja do podniesienia kwalifikacji zawodowych. Forma nauczania zdalnego daje ci komfort zdobywania wiedzy w miejscu i czasie dogodnym dla ciebie. Wysoki poziom merytoryczny udostępnianego materiału gwarantuje zdobycie rozległej wiedzy, niezbędnej do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych placówek edukacyjno-wychowawczych.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Po ukończeniu studiów podyplomowych zarządzanie oświatą absolwent:

  • Posiada podstawy wiedzy prawnej, w tym w zakresie BHP.
  • Potrafi efektywnie zarządzać placówką edukacyjno-wychowawczą: planować i organizować pracę szkoły, zarządzać finansami szkoły, przygotować ją do kontroli z kuratorium, zarządzać zasobami ludzkimi.
  • Może prowadzić nadzór pedagogiczny i zarządzać jakością kształcenia oraz sprawować kontrolę finansową nad szkołami.
  • Umie podejmować działania mające na celu zapobieganie różnym formom patologii w szkole, współpracując w tym zakresie z odpowiednimi służbami.
  • Potrafi zarządzać szkołą w warunkach kryzysowych, w sytuacjach nadzwyczajnych.
  • Prawidłowo wykorzystuje systemy informatyczne, z uwzględnieniem ochrony danych i bezpieczeństwa teleinformatycznego szkoły.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Rozpoczęcie studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie oświatą online wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
1. Ankieta osobowa.
2. Kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia magisterskiego lub licencjackiego.
3. Zdjęcie legitymacyjne do akt.
Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie uczelni lub też wysłać je za pomocą poczty lub kuriera.

 

Opłaty

3 406,00 PLN jednorazowa opłata za dwa semestry. Możliwość rozbicia opłaty na 3 raty.