Edukacja i rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Oferta studiów
  /  Studia podyplomowe  /  Edukacja i rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Edukacja i rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Studia
Rodzaj studiów:
Studia podyplomowe - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Więcej informacji o studiach

Cele studiów podyplomowych:

Studia mają na celu zwiększenie kompetencji nauczyciela, aktualizację wiedzy oraz wyposażenie uczestnika w dodatkowe umiejętności w zakresie metod pracy z dzieckiem/uczniem o specjalnych potrzebach opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych (SPE). Profil studiów umożliwi współczesnemu nauczycielowi:

 • poznanie aktów prawnych dotyczących tematu
 • poznanie zasad, technik i metod nauczania i oceniania uczniów z SPE,
 • nabycie umiejętności przydatnych w pracy z uczniem z SPE
 • poznanie zasad współpracy z rodzicami ucznia z SPE i innymi z innymi jego nauczycielami
 • zdobycie umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów z SPE

Adresaci studiów:

 • nauczyciele wszystkich przedmiotów (także przedmiotów zawodowych) wszystkich etapów edukacyjnych (także nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego),
 • pedagodzy,
 • nauczyciele wspomagający,
 • absolwenci wszystkich kierunków studiów,
 • osoby dorosłe z SPE oraz
 • rodzice uczniów z SPE

Czas trwania: trzy semestry
Ilość godzin: 380 
Rozpoczęcie: październik 2020 r.

 

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie w siedzibie Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu, Chmielniki 2a.

 

Opłaty:

 • 1 600,00 PLN jednorazowa opłata za 3 semestry/ możliwość opłaty w ratach – 2 raty x 800 zł
 • wpisowe: 100 zł

 

Ze zwolnienia opłat za studia mogą ubiegać się:

 • osoby posiadające umowy o pracę na czas określony
 • osoby posiadające umowę o pracę ale zagrożone utratą pracy *
  (*konieczność uzyskania zaświadczenia od dyrektora placówki )

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydany przez Uczelnię Lingwistyczno-Techniczną w Świeciu.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapisz się już teraz! Dostaniesz od nas więcej informacji.