Filologia rosyjska

Oferta studiów
  /  Studia I stopnia  /  Filologia rosyjska

FILOLOGIA ROSYJSKA - STUDIA I STOPNIA

Studia
Rodzaj studiów:
Studia licencjackie - Filologia rosyjska
Więcej informacji o studiach

 

Nauka na kierunku filologia rosyjska daje możliwość zdobycia wiedzy na temat kultury jednego z największych światowych mocarstw oraz pozwala zyskać kompetencje językowe, dzięki którym w przyszłości będziesz mógł znaleźć wymarzoną pracę.

 

STUDIA LICENCJACKIE – FILOLOGIA ROSYJSKA

 

Filologia rosyjska stała się jednym z najbardziej pożądanych kierunków kształcenia. Absolwenci rusycystyki wyróżniają się na rynku pracy – to poszukiwani specjaliści zarówno w sektorze kultury, jak i dziedzinie nauki i techniki. Proponujemy nowoczesne studia filologiczne na poziomie uniwersyteckim skierowane dla tych, którzy chcą być specjalistami w języku przeżywającym obecnie swój renesans.

 

FORMA STUDIÓW

 

Planując naukę na naszej uczelni możesz wybrać studia na kierunku filologia rosyjska w formie stacjonarnej, niestacjonarnej lub niestacjonarnej online.

 

Studia stacjonarne – realizowane w postaci zajęć dydaktycznych odbywających się od poniedziałku do piątku.

 

Studia filologia rosyjska zaocznie (niestacjonarnie) odbywają się w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela). Taka forma kształcenia pozwala podjąć jednocześnie pracę zarobkową.

 

Filologia rosyjska studia niestacjonarne online – 100% zajęć odbywa się w trybie mobilnym, co pozwala połączyć naukę z pracą zawodową oraz daje dostęp do wysoce wykwalifikowanej kadry nauczycieli akademickich w dowolnym miejscu i czasie. Studia filologia rosyjska online nie są u nas nowością. Możliwość nauczania zdalnego wprowadziliśmy w odpowiedzi na potrzeby naszych studentów. Rusycystyka studia online to atrakcyjna alternatywa dla osób mieszkających daleko od ośrodków akademickich oraz niepełnosprawnych.

 

SPECJALIZACJE NA KIERUNKU FILOLOGIA ROSYJSKA

 

W ramach specjalności filologia rosyjska możesz sam decydować, jaki zakres wiedzy szczególnie chcesz zgłębiać. Student może wybrać jedną z poniższych specjalizacji:

 

Filologia rosyjska nauczycielska

 

Jeśli czujesz, że chciałbyś dzielić się swoją wiedzą z innymi i nauczać języka obcego – wybierz specjalizację nauczycielską. Takie studia pozwolą Ci zdobyć kwalifikacje potrzebne do pracy w zawodzie nauczyciela języka rosyjskiego w placówkach szkolno-wychowawczych oraz prowadzenia kursów językowych (również za granicą). Twoje uprawnienia będę respektowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej, dzięki czemu będziesz mógł podjąć legalną pracę również poza granicami Polski. Absolwenci naszej uczelni zyskują nie tylko wiedzę merytoryczną w zakresie nauczania języka obcego, lecz także kluczowe kompetencje z zakresu psychologii czy dydaktyki. Studia licencjackie na kierunku filologia rosyjska ze specjalizacją nauczycielską dadzą Ci zarówno wiedzę lingwistyczną, jak i solidne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do prowadzenia zajęć z uczniami.

 

Filologia rosyjska tłumaczeniowa

 

Na całym świecie językiem rosyjskim posługuje się ponad 160 milionów osób. Jeśli Twoim marzeniem jest praca w firmie międzynarodowej lub chcesz pracować w charakterze tłumacza – wybierz profil tłumaczeniowy. Studiując rusycystykę ze specjalnością tłumaczeniową perfekcyjnie opanujesz język pisany, gramatykę opisową i praktyczną, rozumienie tekstu rosyjskojęzycznego oraz konwersację. Charakterystyczną cechą kształcenia na tym kierunku jest połączenie gruntownej wiedzy teoretycznej z praktycznymi zastosowaniami.

 

Podczas studiów zdobędziesz umiejętności, które pozwolą Ci tłumaczyć różnego rodzaju teksty (teksty literackie, publikacje prasowe i internetowe i wiele innych). W trakcie zajęć nauczysz się, jak korzystać z komputera i Internetu w czasie pracy translatorskiej. Przygotujemy Cię także do tłumaczeń specjalistycznych. Podczas zajęć zmierzysz się z tekstami związanymi z medycyną, prawem, mediami, ekonomią, sztuką, techniką i wieloma innymi. Po specjalizacji tłumaczeniowej zyskasz kompetencje niezbędne do wykonywania przekładów pisemnych, dzięki czemu będziesz mógł współpracować z biurami tłumaczeń, wydawnictwami itp. W trakcie studiów zdobędziesz także umiejętność płynnego i komunikatywnego posługiwania się językiem rosyjskim w mowie, co pozwoli Ci nawiązać współpracę z podmiotami mającymi stały kontakt telefoniczny z partnerami zagranicznymi.

 

Język rosyjski w biznesie

 

Celem studiów o profilu język obcy w biznesie jest opanowanie przez studentów umiejętności niezbędnych do pracy w  środowisku biznesowym, intensywna nauka języka rosyjskiego ukierunkowana na środowisko biznesu, a także przygotowanie nauczycieli i wykładowców do nauczania języka biznesowego. Program nauczania w ramach tej specjalizacji koncentruje się zrozumieniu terminologii i frazeologii języka rosyjskiego w biznesie, rozumieniu i analizowaniu specjalistycznych tekstów, a także dogłębnym i szczegółowym opanowaniu zasad, form i stylów różnych tekstów przygotowywanych na potrzeby firm.

 

Wykłady obejmują tematy rozszerzające specjalistyczną terminologię i znajomość podstaw zarządzania, finansów, marketingu i prawa, a także zagadnienia związane z bieżącą problematyką społeczno-ekonomiczną. Rosyjski w biznesie studia online to atrakcyjny kierunek kształcenia umożliwiający organizację własnego czasu w dowolny sposób.
Ukończenie studiów na specjalizacji język obcy w biznesie zapewni Ci stabilną pozycję na polskim i zagranicznym rynku pracy. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom będziesz swobodnie poruszał się w międzynarodowym środowisku biznesowym.

 

Język rosyjski w turystyce

 

W ramach tej specjalizacji oferujemy PŁATNE PRAKTYKI ZA GRANICĄ.

 

Jeśli inspirują Cię odległe kraje, pasjonuję Cię poznawanie nowych ludzi i odkrywanie nowych miejsc – wybierz się z nami w językową podróż, która przygotuje Cię do roli rezydenta, przewodnika, pracownika linii lotniczych czy pilota wycieczek zagranicznych. Studia na kierunku filologia rosyjska wyposażą Cię w praktyczne umiejętności niezbędne do realizacji zadań w zakresie obsługi ruchu turystycznego oraz uzyskanie wysokich kwalifikacji merytorycznych. Dzięki specjalizacji turystycznej z łatwością odnajdziesz się w każdej sytuacji i na każdym stanowisku. Nauczysz się specjalistycznego słownictwa związanego z biznesem, ekonomią, Unią Europejską i turystyką. Wyróżnia nas to, że oferujemy możliwość płatnych praktyk za granicą. Razem z nami spełnisz swoje marzenia i z łatwością odnajdziesz się na rynku pracy.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE – FILOLOGIA ROSYJSKA

 

Studia na kierunku rusycystyka dają ci ogromne możliwości. Po ich ukończeniu zdobędziesz kwalifikacje zawodowe w ramach wybranego zawodu. Szanse na znalezienie wymarzonej pracy po filologii rosyjskiej będą jeszcze większe, jeżeli zdecydujesz się na kontynuowanie nauki na studiach II stopnia bądź na studiach podyplomowych.

 

Absolwenci studiów licencjackich na kierunku filologia rosyjska nabywają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie językoznawstwa (z naciskiem na językoznawstwo stosowane) oraz w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Mając tytuł zawodowy licencjata możesz ubiegać się o zatrudnienie w szkołach państwowych lub prywatnych, instytucjach samorządowych, międzynarodowych korporacjach i polskich firmach działających w branży logistycznej czy w biurach tłumaczeń i wydawnictwach. Możesz też założyć własną firmę.

 

Studiując filologię rosyjską na naszej uczelni uzyskasz znajomość języka specjalności na poziomie C1 oraz nauczysz się wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności w praktycznych sytuacjach. Studia licencjackie dadzą Ci biegłą znajomość języka rosyjskiego w mowie i piśmie. Nauczysz się swobodnie posługiwać językiem potocznym i specjalistycznym.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł zawodowy licencjata potwierdzony dyplomem ukończenia wyższych studiów zawodowych na kierunku filologia rosyjska. Podstawą nauczania w ramach kierunku rusycystyka jest praktyczne kształcenie języka obcego, zorientowane na biegłą jego znajomość oraz bogactwo słownictwa potocznego i specjalistycznego.

Program kształcenia ukierunkowanego na naukę języka rosyjskiego uzupełniają przedmioty z rozbudowanego bloku zajęć kształcenia kierunkowego i ogólnego, które absolwenta ULT mają wyposażyć w wiedzę i umiejętności wymagane przez współczesny rynek pracy.

 

Filologia rosyjska studia online prowadzone są na następujących platformach edukacyjnych:

  • platforma e-learningowa Moodle
  • platforma do webinariów, wiadomości tekstowych – ClickMeeting
  • platforma do prowadzenia wideokonferencji i webkonferencji, webinariów, wiadomości tekstowych – Zoom.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Dzięki nauce na naszej uczelni absolwenci zyskają:

 

1. Znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1.
2. Wiedzę i kwalifikacje zawodowe potrzebne na rynku pracy.
3. Wiedzę i umiejętności w zakresie językoznawstwa (z naciskiem na językoznawstwo stosowane) oraz w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.
4. Ogólną wiedzę o literaturze i kulturze z zakresu języka rosyjskiego oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej.
5. Rozwijają kulturę myślenia, umiejętność pracy w zespole.

Po ukończonych w ULT studiach licencjackich z zakresu filologii rosyjskiej absolwenci mogą podjąć pracę lub kontynuować edukację na studiach II stopnia na tym samym lub innym kierunku bądź na wybranych studiach podyplomowych.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata potwierdzony dyplomem ukończenia wyższych studiów zawodowych na kierunku filologia. Podstawą nauczania w ramach kierunku filologia jest praktyczne kształcenie języka obcego, zorientowane na biegłą jego znajomość, bogactwo słownictwa potocznego i specjalistycznego.

Program kształcenia uzupełniają przedmioty z rozbudowanego bloku zajęć kształcenia kierunkowego i ogólnego, które absolwenta ULT mają wyposażyć w wiedze i umiejętności wymagane przez współczesny rynek pracy.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapisz się już teraz! Dostaniesz od nas więcej informacji.