Konferencje naukowe
  /    /  Konferencje naukowe

Konferencje naukowe

Sprawdź aktualne informacje o naszych konferencjach naukowych

Podejście leksykalne. Teoria i Praktyka

22 maja 2021, Przasnysz

Gorąco zapraszamy do przesyłania zgłoszeń wystąpień w czasie VI Konferencji Naukowej Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnysz.

Celem naszej konferencji jest popularyzacja nowatorskiego podejścia do nauczania języka obcego – podejścia leksykalnego. Podejście to, zaproponowane w 1993 r. przez Michaela Lewisa powoli zyskuje na popularności. Wierzymy, że przekazanie wiedzy na temat zalet tego podejścia, jak i zapoznanie nauczycieli z metodami pracy z korpusami językowymi zachęci nauczycieli do przyjęcia choć niektórych elementów tej metodyki.

Mamy nadzieję, że Konferencja przyczyni się do stworzenia forum do prezentacji aktualnych badań oraz wymiany osiągnięć glottodydaktyki.

Nasza Konferencja to także spotkanie nauczycieli z różnych środowisk, instytucji i poziomów nauczania, którego celem jest wymiana doświadczeń i i pogłębienie refleksji nad pragmatyką i efektywnością nauczania języków.

Liczymy na to, że oprócz wykładów i paneli dyskusyjnych również praktyczne warsztaty umożliwią nauczycielom języków obcych doskonalenie praktyki nauczycielskiej.

Konferencja odbędzie się w formacie zdalnym lub hybrydowym w zależności od regulacji prawnych i epidemicznych.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji:

 • prelekcji (45 min)
 • referatów (30 min)
 • warsztatów praktycznych (45 min)

Tematyka powyższych powinna dotyczyć:

 • podejścia leksykalnego w nauczaniu języka obcego,
 • badań nad leksyką języka w oparciu o dane korpusowe,
 • pracy nauczyciela z leksykonami i korpusami,
 • pogłębiania świadomości leksykalnej poprzez:
  – analizy tekstów literackich i kulturowych
  – przekład tekstów literackich i nieliterackich

Czas trwania konferencji – 22 maja 2021 w godzinach od 10 do 18.

Języki robocze Konferencji: polski, angielski i rosyjski

Zgłoszenie powinno zawierać podsumowanie sesji (60 słów), bio (60 słów) i zdjęcie.

Ważne daty:

Zgłoszenia prelegentów: od 26 lutego 2021 do 26 marca 2021

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia: 6 kwietnia 2021

Zapisy uczestników: 6 kwietnia – 15 maja2021

Zgłoszenia do publikacji: 30 maja 2021

 

→ Karta zgłoszenia 

→ Call for proposals ULT conference

 

VI Konferencja Naukowa Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu

1) Konferencja Międzynarodowa „Przekraczanie granic w języku, literaturze, kulturze” która odbyła sie  w roku 2017. Wydarzenie to zainicjowało serię wydawniczą „humanistica 21”. Poświęcona ona była zagadnieniom współczesnej humanistyki, jej nowym horyzontom i nowym wyzwaniom. Rozważaniom poszczególnych tomów będzie przyświecać reflekcja , iż na progu XXI wieku humanistyka nie jest jedynie zbiorczą ramą dla różnych dyscyplin, jej przedmiotem jest ludzka egzystencja w jej wielorakich przejawach, humanistyka potrafi podjąć debatę nad tym kim jesteśmy, uświadamia nam względność tego co robimy ze światem, uświadamia nam nasze bycie w kulturze, w języku, w działach i regułach działań, nasze bycie w dążeniach, wyobrażeniach, rytuałach i symbolach.

2) Konferencja Międzynarodowa ” Ad maiora natus sum. Człowiek na skrzyżowaniu materialno – duchowych wyzwań współczesności”, która odbyła się w 2018 roku. Spotkanie to uświadomiło nam, że żyjemy w kulturze postmodernizmu, w dobie niwelowania opozycyjnych komponentów rzeczywistości.  Celem konferencji była próba znalezienia odpowiedzi na pytania aspektu materialnego i duchowego, a także pytania dotyczące człowieka wybierającego drogę na skrzyżowaniu tychże wartości.

3) Konferencja Międzynarodowa „Wyzwania współczesnej humanistyki: transkulturowość i translingwalizm”, z roku 2019. Skupiono się tu w głównej mierze nad zachodzącymi obecnie procesami społeczno – kulturowymi, oraz zjawiskiem transkulturowości, które przebiejają w różnym natężeniu.  Podczas konferencji tej dużą wagę przykładano także do wszechobecnego zjawiska globalizacji. Poruszono tu także kwestię interkulturowości. Należy podkreślić, iż tom 3 z serii „humanistica21” poświęcony został prof. zw. dr hab. Romanowi Kaliszowi – językoznawcy, dydaktyka i wykładowcy.

4) Konferencja Międzynarodowa „Kultura i literatura w przestrzeni i w czasie” z roku 2020 nakierunkowana została na zobrazowanie ewolucji języka na przestrzeni lat. Istotnym tematem było także sformułowanie zjawiska transkulturowości, która traktowana jest jako etap przejściowy pomiędzy odmniennymi paradygmatami kulturowymi. Przyjmując perspektywę diachroniczną, porównuje się tu koncepcję fundujących światopogląd epoki oświecenia i współczesnej epoki transkulturowości, identyfikując szereg podobieństw pomiędzy nimi, zarówno w sferze myśli filozoficznej, poglądów na społeczeństwo, jak i sądów aksjologicznych.