Harmonogram studiów

  /  Harmonogram studiów

Harmonogram studiów

W roku akademickim 2019/2020

Harmonogram zjazdów dla studentów studiujących w trybie on-line

05-06.10.2019 r.

23-24.11.2019 r. 

18-19.01.2020 r.

01-02.02.2020 r. sesja egzaminacyjna 

14-15.03.2020 r. 

18-19.04.2020 r.

23-24.05.2020 r.

20-21.06.2020 r. – sesja egzaminacyjna 

 

Harmonogram zjazdów dla studentów studiujących w trybie niestacjonarnym

05-06.10.2019 r.

19-20.10.2019 r.

09-10.11.2019 r.

23-24.11.2019 r. 

07-08.12.2019 r.

04-05.01.2020 r.

18-19.01.2020 r.

01-02.02.2020 r. sesja egzaminacyjna 

15-16.02.2020 r.

29.02-01.03.2020 r.

14-15.03.2020 r. 

04-05.04.2020 r.

18-19.04.2020 r.

09-10.05.2020 r.

23-24.05.2020 r.

06-07.06.2020 r.

20-21.06.2020 r. – sesja egzaminacyjna 

04-05.07.2020 r.- sesja egzaminacyjna

11.07.2020 r. – obrony prac dyplomowych