Harmonogram studiów
  /  Harmonogram studiów

Harmonogram studiów

W roku akademickim 2020/2021

W semestrze zimowym 2020/2021 na Uczelni Lingwistyczno-Technicznej wszystkie zajęcia dydaktyczne, egzaminy czy dyżury wykładowców prowadzone będą online.
22 września Rektor ULT – dr Elżbieta Sternal, podpisał zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Zarządzenie określa zasady organizacji kształcenia w najbliższym semestrze.

W przypadku zajęć w formie zdalnej nauczyciele akademiccy ULT są zobowiązani do wykorzystywania w nauczaniu jednolitych narzędzi informatycznych wskazanych przez władze Uczelni – ClickMeeting i Platforma Moodle.

 

Harmonogram zjazdów dla studentów studiujących w trybie niestacjonarnym w roku akademickim 2020/2021

17-18.10.2020 r. – zajęcia online

07-08.11.2020 r. – zajęcia online

21-22.11.2020 r. – zajęcia online

05-06.12.2020 r. – zajęcia online

19-20.12.2020 r. – zajęcia online

09-10.01.2021 r. – zajęcia online

23-24.01.2021 r. – zajęcia online

06-07.02.2021 r. sesja egzaminacyjna – zajęcia online

20-21.02.2021 r. sesja egzaminacyjna – zajęcia online

06-07.03.2021 r.

20-21.03.2021 r.

10-11.04.2021 r.

24-25.04.2021 r.

15-16.05.2021 r.

05-06.06.2021 r.

19-20.06.2021 r. – sesja egzaminacyjna 

03-04.07.2021 r.- sesja egzaminacyjna

 

10.07.2021 r. – obrony prac dyplomowych

18.09.2021 r. – egzaminacyjna sesja poprawkowa/obrony prac dyplomowych