Harmonogram studiów
  /  Harmonogram studiów

Harmonogram studiów

W roku akademickim 2022/2023

Harmonogram dla kierunku Budownictwo

Semestr zimowy

Semestr letni

lp.

daty

lp.

daty

1

07-08 października 2023 r.

1

09-10 marca 2024 r.

2

21-22 października 2023 r.

2

23-24 marca 2024 r.

3

04-05 listopada 2023 r.

3

13-14 kwietnia 2024 r

4

25-26 listopada 2023 r.

4

27-28 kwietnia 2024 r.

5

09-10 grudnia 2023 r.

5

11-12 maja 2024 r.

6

13-14 stycznia 2024 r.

6

25-26 maja 2024 r.

7

27-28 stycznia 2024 r.

7

01-02 czerwca 2024 r.

8

10-11 lutego 2024 r.

8

15-16 czerwca 2024 r.

Sesje

1

17-18 lutego 2024 r.

1

29-30 czerwca 2024 r.

Sesja poprawkowa

1

02-03 marca 2024 r.

1

07-08 września 2024 r.

Harmonogram dla kierunku Budownictwo

I termin: 13 lipca 2024 r.
II termin: 21 września 2024 r.

Harmonogram zjazdów dla kierunku Zarządzanie

Semestr zimowy

Semestr letni

lp.

daty

lp.

daty

1

07-08 października 2023 r.

1

24-25 lutego 2024 r.

2

21-22 października 2023 r.

2

09-10 marca 2024 r.

3

04-05 listopada 2023 r.

3

23-24 marca 2024 r.

4

25-26 listopada 2023 r.

4

13-14 kwietnia 2024 r.

5

09-10 grudnia 2023 r.

5

27-28 kwietnia 2024 r.

6

13-14 stycznia 2024 r.

6

11-12 maja 2024 r.

7

27-28 stycznia 2024 r.

7

25-26 maja 2024 r.

Sesja

1

10-11 lutego 2024 r

1

08-09 czerwca 2024 r.

Sesja poprawkowa

1

24-25 lutego 2024 r

1

7-8 września 2024r.

Harmonogram zjazdów dla kierunku Filologia (Przasnysz)

Semestr zimowy

Semestr letni

lp.

daty

lp.

daty

1

07-08 października 2023 r.

1

09-10 marca 2024 r.

2

21-22 października 2023 r.

2

23-24 marca 2024 r.

3

04-05 listopada 2023 r.

3

13-14 kwietnia 2024 r

4

25-26 listopada 2023 r.

4

27-28 kwietnia 2024 r.

5

09-10 grudnia 2023 r.

5

11-12 maja 2024 r.

6

13-14 stycznia 2024 r.

6

25-26 maja 2024 r.

7

27-28 stycznia 2024 r.

7

01-02 czerwca 2024 r.

8

10-11 lutego 2024 r.

8

15-16 czerwca 2024 r.

Sesje

1

17-18 lutego 2024 r.

1

29-30 czerwca 2024 r.

Sesja poprawkowa

1

02-03 marca 2024 r.

1

07-08 września 2024 r.

Obrony prac dyplomowych na kierunku Filologia i Zarządzanie:

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu
I termin: 22 czerwca 2024 r.
II termin: 21 września 2024 r.

Harmonogram zjazdów na studia podyplomowe
Zarządzanie drogami – utrzymanie i eksploatacja

Semestr zimowy

lp.

daty

1

07-08 października 2023 r.

2

21-22 października 2023 r.

3

18-19 listopada 2023 r.

4

25-26 listopada 2023 r.

5

09-10 grudnia 2023 r.

6

13-14 stycznia 2024 r.

7

27-28 stycznia 2024 r.

Harmonogram dla kierunku Budownictwo

Semestr zimowy Semestr letni
lp. daty lp. daty
1 08-09 października 2022 r. (stacjonarnie) 1 25-26 lutego 2023 r.
2 22-23 października 2022 r. (stacjonarnie) 2 11-12 marca 2023 r.
3 05-06 listopada 2022 r. (stacjonarnie) 3 25-26 marca 2023 r.
4 19-20 listopada 2022 r. 4 15-16 kwietnia 2023 r.
5 03-04 grudnia 2022 r. 5 29-30 kwietnia 2023 r.
6 17-18 grudnia 2022 r. 6 13-14 maja 2023 r. (stacjonarnie)
7 14-15 stycznia 2023 r. 7 3-4 czerwca 2023 r. (stacjonarnie)
8 28-29 stycznia 2023 r. 8 17-18 czerwca 2023 r. (stacjonarnie)
Sesje stacjonarne
1 04-05 lutego 2023 r. 1 24-25 czerwca 2023 r.
2 11-12 lutego 2023 r. 2 9-10 września 2023 r.

Harmonogram zjazdów dla kierunku Filologia i Zarządzanie

Semestr zimowy Semestr letni
lp. daty lp. daty
1 08-09 października 2022 r. (stacjonarnie) 1 25-26 lutego 2023 r.
2 22-23 października 2022 r. (stacjonarnie) 2 11-12 marca 2023 r.
3 05-06 listopada 2022 r. (stacjonarnie) 3 25-26 marca 2023 r.
4 19-20 listopada 2022 r. 4 15-16 kwietnia 2023 r.
5 03-04 grudnia 2022 r. 5 29-30 kwietnia 2023 r. (stacjonarnie)
6 17-18 grudnia 2022 r. 6 13-14 maja 2023 r. (stacjonarnie)
7 14-15 stycznia 2023 r. 7 3-4 czerwca 2023 r. (stacjonarnie)
Sesje stacjonarnie
1 28-29 stycznia 2023 r. 1 17-18 czerwca 2023 r.
2 11-12 lutego 2023 r. 2 9-10 września 2023 r.

Obrony prac dyplomowych:

I termin:  1 lipca 2023 r.
II termin:  23 września 2023 r.