Centrum Egzaminacyjne PEARSON
  /    /  Centrum Egzaminacyjne PEARSON

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu jest akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Pearson

Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Uczelni przez wykładowców ULT, którzy są certyfikowanymi egzaminatorami PEARSON TEST of ENGLISH

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i oczekiwaniom pracodawców stwarzamy możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na 6 różnych poziomach A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2 zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). W ramach współpracy z czołową firmą edukacyjną Pearson oceniamy i weryfikujemy umiejętności językowe oraz poświadczamy znajomość języka angielskiego w przypadku osób, dla których język ten nie jest językiem ojczystym.

Oferta Centrum obejmuje:

 • Pearson Test of English General
 • Pearson Test of English Young Learners.

Egzaminy PTE General i PTE Young Learners:

 • sprawdzają wiedzę i stanowią poświadczenie umiejętności językowych,
 • kładą nacisk na umiejętność rozumienia i płynnej komunikacji,
 • są autentyczne, ponieważ opierają się na realistycznych scenariuszach,
 • pozwalają na swobodną komunikację,
 • motywują i pomagają w nabyciu pewności siebie,
 • integrują wszystkie cztery umiejętności językowe (rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, tworzenia dłuższej wypowiedzi pisemnej i wypowiedzi ustnej).
 • są opracowane w odniesieniu do Common European Framework of Reference /CEFR/ Rady Europy,
 • są uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

Uzyskanie certyfikatu PTE General umożliwia, między innymi:

 • rozpoczęcie nauki lub podjęcie pracy za granicą
 • stworzenie nowych możliwości rozwoju
 • podniesienie własnych kwalifikacji
 • potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka
 • wyróżnienie się na rynku pracy

Egzaminy PTE General w Polsce:

 • uznawane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku

Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu PTE General na poziomie B2 (wg wytycznych Rady Europy CEFR) pozwoli nauczycielom przedszkoli na nauczanie  języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych (klasy I-III), jako że do dnia 1 września 2020 roku osoby pracujące z dziećmi w przedszkolu mają obowiązek uzupełniania i udokumentowania kwalifikacji z zakresu znajomości języka obcego nowożytnego kontrolującego jakość egzaminów w Wielkiej Brytanii.

FORMAT EGZAMINU

Egzaminy składają się z dwóch części:

 • Pierwszą część stanowi egzamin pisemny sprawdzający rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność pisania  i oceniana jest przez niezależnych egzaminatorów z Wielkiej Brytanii.
 • Natomiast drugą część stanowi narzędzie weryfikacji sprawności komunikacji ustnej. Ustna część egzaminu sprawdzająca umiejętność poprawnego komunikowania się w obcym języku może mieć miejsce przed lub po części pisemnej. Oceniany jest przez wykwalifikowanych lektorów i wykładowców naszej uczelni. Egzamin jest nagrywany i wysyłany do weryfikacji w Wielkiej Brytanii, w celu zapewnienia najwyższych standardów oceniania.

POZIOMY I CZAS TRWANIA EGZAMINU

 • Poziom

  Poziom zaawansowania

  Czas trwania egzaminu

  CEFR

  Level A1

  Poziom podstawowy

  1h 15min

  A1

  Level1

  Poziom średniozaawansowany niższy

  1h 30min

  A2

  Level2

  Poziom średniozaawansowany

  1h 35min

  B1

  Level3

  Poziom średniozaawansowany wyższy

   2h

  B2

  Level4

  Poziom zaawansowany

  2h 30min

  C1

  Level5

  Poziom biegły

  2h 55min

  C2

  Sesje egzaminacyjne dla wszystkich poziomów organizowane są w maju, czerwcu i grudniu.

Cennik dla osób indywidualnie przystępujących do egzaminu Pearson

Test of English:

Poziom A1 – 500 zł

Poziom A2 – 550 zł

Poziom B1 – 650 zł

Poziom B2 – 750 zł

Poziom C1 – 800 zł

Poziom C2 – 950 zł

ZAPISY NA EGZAMIN PTE General

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wypełnienie formularza zgłoszenia na egzamin. Wypełnione formularze wraz z dowodem wpłaty należy dostarczyć do Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu.

Formularze można dostarczać do ULT:

 • osobiście: – od poniedziałku do piątku – w godzinach 8.00 – 16.00
  Adres: Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu,
  ul. Szosa Ciechanowska 6, 06-300 Przasnysz
 • wysłać faksem na numer 29 752 43 42 (należy oddzwonić pod ten sam numer w podanych powyżej godzinach, aby upewnić się, czy faks został prawidłowo przesłany).
 • wysłać mailem na adres: kontakt@ult.edu.pl skan formularza i dowodu wpłaty.

Terminy sesji egzaminacyjnych w 2022

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów – 07 lutego 2022 r. 

Termin egzaminu pisemnego i ustnego – 12 marca 2022 r.

Ogłoszenie wyników – 25 kwietnia 2022 r.

Wysyłka certyfikatów z Wielkiej Brytanii – 3 maja 2022 r.

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów – 11 kwietnia 2022 r. 

Termin egzaminu pisemnego i ustnego – 14 maja 2022 r.

Ogłoszenie wyników –27 czerwca 2022 r.

Wysyłka certyfikatów z Wielkiej Brytanii – .4 lipca 2022 r.

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów – 16 maja 2022 r. 

Termin egzaminu pisemnego i ustnego – 18 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie wyników –1 sierpnia 2022 r

Wysyłka certyfikatów z Wielkiej Brytanii – 8 sierpnia 2022 r

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów – 20 czerwca 2022 r. 

Termin egzaminu pisemnego i ustnego – 23 lipca 2022 r.

Ogłoszenie wyników –5 września 2022 r.

Wysyłka certyfikatów z Wielkiej Brytanii – 12 września 2022 r.

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów – 5 września 2022 r. 

Termin egzaminu pisemnego i ustnego – 8 października 2022 r.

Ogłoszenie wyników –21 listopada 2022 r.

Wysyłka certyfikatów z Wielkiej Brytanii – 28 listopada 2022 r.

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów – 17 października 2022 r. 

Termin egzaminu pisemnego i ustnego – 19 listopada 2022 r.

Ogłoszenie wyników –16 stycznia 2023 r.

Wysyłka certyfikatów z Wielkiej Brytanii – 23 stycznia 2023 r.

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów – 7 listopada 2022 r. 

Termin egzaminu pisemnego i ustnego – 10 grudnia 2022 r.

Ogłoszenie wyników –6 lutego 2023 r.

Wysyłka certyfikatów z Wielkiej Brytanii – 13 lutego 2023 r.