Jakość kształcenia
  /    /  Jakość kształcenia

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu oraz jej Filia w Świeciu konsekwentnie dąży do doskonalenia jakości kształcenia, tak aby jej absolwenci byli ludźmi kompetentnymi i kreatywnymi oraz spełniali oczekiwania zmieniającego się rynku pracy. Najważniejszym celem Polityki Jakości jest spełnianie nie tylko aktualnych wymagań i oczekiwań stawianych przez studentów i pracodawców, ale także wychodzenie naprzeciw ich przyszłym potrzebom i aspiracjom. Uczelnia stale dostosowuje swoją ofertę i program kształcenia do zmian zachodzących na rynku. Polityka Jakości realizowana jest w oparciu o wdrożony Wewnętrzny System Jakości Kształcenia, którego misją jest ciągłe doskonalenie jakości kształcenia w Uczelni oraz wypełnianie statutowych zadań.