Władze uczelni
  /    /  Władze uczelni

Poznaj władze uczelni

Przedstawiamy najważniejsze osoby na naszej uczelni
dr Elżbieta Sternal

dr Elżbieta Sternal

Rektor

Doktor nauk humanistycznych, anglistka, rusycystka, założycielka Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu (obecnie Uczelni Lingwistyczno-Technicznej). Od 8 lat założycielka i Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego a od 1 października 2017 r. Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej współpracującej z uniwersytetami w Kazachstanie, Białorusi i na Ukrainie. Prowadzi zajęcia fakultatywne na specjalnościach nauczycielskich, kształcąc przyszłych nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego. Posiada bogate doświadczenie pedagogiczne w pracy z osobami dorosłymi. W swoim dorobku naukowym ma wiele publikacji (artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach polskich i zagranicznych, współredaktorka serii wydawniczej humanistica21). Aktywnie uczestniczy w konferencjach polskich i zagranicznych poświęconych osobie dorosłej i jej edukacji. Zainteresowania i pasje: podróże i taniec klasyczny.

mgr Martyna Sternal

mgr Martyna Sternal

Kanclerz

Amerykanistka, trener, tutor i coach. Kanclerz Uczelni Lingwistyczno-Technicznej od 01 października 2017 r. Wykładowczyni specjalizująca się w praktycznej nauce języka oraz w angielskim biznesowym. Podczas zajęć chętnie korzysta z narzędzi tutorskich oraz coachingu. Od wielu lat interesuje się psychologią, marketingiem oraz nowoczesnymi metodami nauczania. Pracuje nad badaniami związanymi z wpływem postępu technologicznego na zmianę w sposobach nauczania. Pasjonuje się tańcem, jazdą konno oraz literaturą amerykańską.

dr Tomasz Fojt

dr Tomasz Fojt

Dziekan

Absolwent Katedry Filologii Angielskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskał w 2003 roku (UMK). Zainteresowania badawcze obejmują zastosowanie korpusów językowych w badaniach nad językiem, gramatykę konstrukcji i gramatykę kognitywną.