Władze uczelni
  /    /  Władze uczelni

Poznaj władze uczelni

Przedstawiamy najważniejsze osoby na naszej uczelni
dr Elżbieta Sternal

dr Elżbieta Sternal

Rektor

Doktor nauk humanistycznych, anglistka, rusycystka, założycielka Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu (obecnie Uczelni Lingwistyczno-Technicznej). Od 8 lat założycielka i Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego a od 1 października 2017 r. Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej współpracującej z uniwersytetami w Kazachstanie, Białorusi i na Ukrainie. Prowadzi zajęcia fakultatywne na specjalnościach nauczycielskich, kształcąc przyszłych nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego. Posiada bogate doświadczenie pedagogiczne w pracy z osobami dorosłymi. W swoim dorobku naukowym ma wiele publikacji (artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach polskich i zagranicznych, współredaktorka serii wydawniczej humanistica21). Aktywnie uczestniczy w konferencjach polskich i zagranicznych poświęconych osobie dorosłej i jej edukacji. Zainteresowania i pasje: podróże i taniec klasyczny.

mgr Martyna Sternal

mgr Martyna Sternal-Rykowska

Kanclerz

Amerykanistka, trener, tutor i coach. Kanclerz Uczelni Lingwistyczno-Technicznej od 01 października 2017 r. Wykładowczyni specjalizująca się w praktycznej nauce języka oraz w angielskim biznesowym. Podczas zajęć chętnie korzysta z narzędzi tutorskich oraz coachingu. Od wielu lat interesuje się psychologią, marketingiem oraz nowoczesnymi metodami nauczania. Pracuje nad badaniami związanymi z wpływem postępu technologicznego na zmianę w sposobach nauczania. Pasjonuje się tańcem, jazdą konno oraz literaturą amerykańską.

Dr Jacek Glinka

dr Jacek Glinka

Dziekan

Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, której jest też absolwentem. Jest zarówno praktykiem jak i teoretykiem. Od wielu lat z powodzeniem łączy pracę w międzynarodowym koncernie z prowadzeniem wykładów akademickich. Zainteresowania zawodowe to zarządzanie jakością, marketing oraz mikroekonomia. Hobby: numizmatyka (Historia złotego).