Wymagane dokumenty
  /    /  Wymagane dokumenty

Sprawdź

Wymagane dokumenty

Studia licencjackie i inżynierskie

 • ankieta osobowa
 • świadectwo dojrzałości
 • pokwitowanie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • 1 fotografie o wymiarze 37×52 mm,
 • 1 fotografie elektroniczną o wymiarze 200×250 mm, 600 dpi,
 • w przypadku cudzoziemców – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego lub dowód wpłaty za kurs języka polskiego w przypadku ubiegania się o przyjęcia na studia prowadzonych w języku polskim,
 • jeżeli kandydat nie zdawał języka obcego lub języka obcego, który chce studiować na wybranej specjalności, jest zobowiązany przystąpić do wewnętrznego egzaminu wstępnego lub potwierdzić znajomość języka specjalności na poziomie B2 certyfikatem egzaminu państwowego lub egzaminem resortowym z Ministerstwie Obrony Narodowej na poziomie 3 według STANAG 6001.

Sprawdź rekrutację na studia licencjackie.

Zakres materiału obowiązujący na rozmowie kwalifikacyjnej

Krótkie studia specjalistyczne – Dyplomowany Specjalista

 • ankieta osobowa
 • świadectwo dojrzałości/ świadectwo technika,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • pokwitowanie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • 1 fotografie o wymiarze 37×52 mm.

Studia podylomowe

 • ankieta osobowa
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia lub dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich,
 • pokwitowanie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • 1 fotografie o wymiarze 37×52 mm.

Sprawdź rekrutację na studia podylomowe