Wymagane dokumenty
  /    /  Wymagane dokumenty

Sprawdź

Wymagane dokumenty
Wszystkie niżej wymienione dokumenty można składać:
 • podczas rekrutacji wstępnej – skany wymaganych dokumentów wysyłamy na adres mailowy: rekrutacja@ult.edu.pl
 • po przyjęciu na studia – oryginały dokumentów dostarczamy do Uczelni osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej/firmy kurierskiej.

Studia licencjackie i inżynierskie

 • ankieta osobowa
 • świadectwo dojrzałości
 • pokwitowanie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • 1 fotografie o wymiarze 37×52 mm,
 • 1 fotografie elektroniczną o wymiarze 200×250 mm, 600 dpi,
 • w przypadku cudzoziemców – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego lub dowód wpłaty za kurs języka polskiego w przypadku ubiegania się o przyjęcia na studia prowadzonych w języku polskim,

Sprawdź rekrutację na studia licencjackie.

Studia magisterskie

 • ankieta osobowa
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia lub dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich,
 • pokwitowanie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • 1 fotografie o wymiarze 37×52 mm,
 • 1 fotografie elektroniczną o wymiarze 200×250 mm, 600 dpi,
 • w przypadku cudzoziemców – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego lub dowód wpłaty za kurs języka polskiego w przypadku ubiegania się o przyjęcia na studia, prowadzonych w języku polskim.

Sprawdź rekrutację na studia magisterskie.

Krótkie studia specjalistyczne – Dyplomowany Specjalista

 • ankieta osobowa
 • świadectwo dojrzałości/ świadectwo technika,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • pokwitowanie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • 1 fotografie o wymiarze 37×52 mm.

Studia podylomowe

 • ankieta osobowa
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia lub dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich,
 • pokwitowanie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • 1 fotografie o wymiarze 37×52 mm.

Sprawdź rekrutację na studia podylomowe