Wymagane dokumenty

  /    /  Wymagane dokumenty

Sprawdź

Wymagane dokumenty

Studia licencjackie – I stopnia

 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
 • wypełnione zgłoszenie na studia licencjackie – do pobrania
 • trzy fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zaadresowana koperta A4 ze znaczkiem zwrotnym
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł

Studia magisterskie – II stopnia

 • świadectwo dojrzałości – oryginał lub odpis
 • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
 • wypełnione zgłoszenie na studia drugiego stopnia – do pobrania
 • trzy fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zaadresowana koperta A4 ze znaczkiem zwrotnym
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł

Studia inżynierskie

 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
 • wypełnione zgłoszenie na studia inżynierskie – do pobrania
 • trzy fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zaadresowana koperta A4 ze znaczkiem zwrotnym
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł
PROMOCJA! ZAPISZ SIĘ DO 30 LIPCA - BRAK OPŁATY REKRUTACYJNEJ 80 ZŁ