Wymagane dokumenty

  /    /  Wymagane dokumenty

Sprawdź

Wymagane dokumenty

Studia licencjackie – I stopnia

 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
 • wypełnione zgłoszenie na studia licencjackie – do pobrania
 • 3 fotografie: FORMAT ZDJĘĆ: 35 mm x 45 mm
 • 1 fotografia w formie elektronicznej
 • zaadresowana koperta A4 ze znaczkiem zwrotnym
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł

Studia magisterskie – II stopnia

 • świadectwo dojrzałości – oryginał lub odpis
 • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
 • wypełnione zgłoszenie na studia drugiego stopnia – do pobrania
 • 3 fotografie: FORMAT ZDJĘĆ: 35 mm x 45 mm
 • 1 fotografia w formie elektronicznej
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zaadresowana koperta A4 ze znaczkiem zwrotnym
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł

Studia inżynierskie

 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
 • wypełnione zgłoszenie na studia inżynierskie – do pobrania
 • 3 fotografie: FORMAT ZDJĘĆ: 35 mm x 45 mm
 • 1 fotografia w formie elektronicznej
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zaadresowana koperta A4 ze znaczkiem zwrotnym
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł

Krótkie studia specjalistyczne – Dyplomowany Specjalista

 • świadectwo maturalne / świadectwo technika
 • wypełnione zgłoszenie na krótkie studia specjalistyczne – do pobrania
 • 1 zdjęcie legitymacyjne do akt
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł