Dotacje na studia oraz kursy
  /  Dotacje na studia oraz kursy

Fundusze europejskie na dokształcanie

Zaledwie 30% Polaków w wieku 25-64 lata, w skali roku bierze udział w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych. Z tym wynikiem plasujemy się znacznie poniżej średniej unijnej.

Wbrew pozorom to dobra wiadomość właśnie dla Ciebie. Wykorzystaj tą sytuację!

Osoby, które się dokształcają i decydują się na udział w kursach lub szkoleniach – mogą liczyć na wyróżnienie w oczach obecnego lub przyszłego pracodawcy.

Dodatkowa edukacja to nadal duży niewykorzystany przez Polaków potencjał.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności staje się koniecznością.

Osoby, które decydują się na podjęcie nauki dzięki unijnemu i krajowemu dofinansowaniu mają szeroki wachlarz możliwości.

Kształcenie formalne

W przypadku studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich a także techników i liceów dla dorosłych to szkoły i uczelnie pozyskują środki unijne.

  • Niższe czesne!
  • Lepsza oferta edukacyjna
  • Możliwość otrzymania stypendium

Szkolenia oraz kursy

Dofinansowanie na ich realizację pozyskuję szkoła lub uczelnia od Urzędu Marszałkowskiego w swoim regionie.

  • Językowe i komputerowe
  • Dla nauczycieli, programistów i wzmacniające kompetencje cyfrowe
  • Zerowe lub niższe koszty udziału

Jak znaleźć ciekawy kurs? Najlepiej skorzystać ze strony:

Szukając informacji o dofinansowaniu warto zadzwonić również na Zieloną Linię (tel. 19 524).

Pożyczki z Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Pożyczka na niemal dowolnie wybraną usługę edukacyjną. Nie jest ona nieoprocentowana, ale po zakończeniu szkolenia lub studiów podyplomowych można otrzymać 25% umorzenie jej wartości.

  • O wartości od 600 zł do 100 tyś.
  • Możliwość umorzenia tej kwoty o 20-25%

Szukając informacji o dofinansowaniu warto zadzwonić również na Zieloną Linię (tel. 19 524).

Materiały do strony zostały przygotowane na podstawie artykułu: „DO RZECZY” O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH