Filologia niemiecka

Oferta studiów
  /  Studia I stopnia (licencjackie)  /  Filologia niemiecka

FILOLOGIA NIEMIECKA - STUDIA I STOPNIA

Studia
Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu
Organizator:
Studia licencjackie - Filologia niemiecka

Więcej informacji o studiach

Język niemiecki nie od dziś jest popularnym kierunkiem nauczania. Obok angielskiego to jeden z tych języków, które pomagają nam w osiągnięciu sukcesu zawodowego. Umożliwia nam porozumiewanie się z nowymi osobami oraz poznawanie zupełnie nowych tematów, które nie zostały opracowane w języku polskim.

 

FILOLOGIA NIEMIECKA – STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Nasza profesjonalna kadra zadba o to, byś mógł pogłębiać swoją wiedzę i wchodzić na coraz wyższe poziomy biegłości w języku niemieckim. Ukończenie kierunku pozwala na znajomość języka na poziomie C1, który umożliwia swobodne i zaawansowane rozmowy. Możesz samodzielnie dobrać interesujący Cię obszar nauki w postaci specjalizacji.

 

FORMA STUDIÓW

Studia filologia germańska są prowadzone w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz niestacjonarnej (studia online). Tryb niestacjonarny pozwala na odbywanie zajęć w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela). Różnorodność oferty pozwala na dopasowanie uczestnictwa w studiach do własnego życia zawodowego oraz prywatnego i wybór optymalnego rozwiązania.

 

Studia niestacjonarne I i II stopnia prowadzone są z użyciem metod pracy zdalnej i na odległość.

 

Studia germanistyka online pozwalają na całkowitą niezależność studenta względem jego zamieszkania. Zajęcia przez Internet nie są dla nas niczym nowym – to opcja, która została wprowadzona z uwagi na potrzeby osób decydujących się na kształcenie w naszej placówce. To alternatywa dla klasycznej formy studiów, dzięki której można zaoszczędzić czas oraz pieniądze związane z dojazdami. Filologia niemiecka online pozwala na zdobycie tytułu licencjata i przygotowania do posługiwania się językiem na najwyższym poziomie bez wychodzenia z domu.

 

 

SPECJALIZACJE – FILOLOGIA NIEMIECKA

Nasze studia filologiczne to propozycja nauczania na poziomie uniwersyteckim. W ramach specjalności filologia niemiecka, student może samodzielnie wybrać jedną z poniższych specjalizacji:

 

Filologia niemiecka nauczycielska

 

Dla każdego, kto czuje, że chce chłonąć wiedzę na temat języka obcego i jednocześnie dzielić się nią z innymi, polecamy specjalizację nauczycielską. Podczas zajęć tego typu zdobędziesz kwalifikacje uprawniające Cię do pracy w placówkach szkolnych, a także do prowadzenia kursów językowych w Polsce i poza jej granicami. Uprawnienia, jakie zdobędziesz na Uczelni Lingwistyczno-Technicznej, są respektowane w całej Unii Europejskiej. Studia online z germanistyki pozwalają posiąść wiedzę teoretyczną na najwyższym poziomie – w tym wiedzę merytoryczną, która pozwoli Ci na nauczanie języka obcego.

Poza tym zyskasz przygotowanie psychologiczne i dydaktyczne, dzięki czemu Twoja praca zawsze będzie dla Ciebie przyjemnością. Specjalizacja nauczycielska na studiach online z germanistyki pozwala na podjęcie pracy z uczniami w różnym wieku, a także na różnym poziomie zaawansowania.

 

Filologia niemiecka tłumaczeniowa

 

Marzysz o karierze w firmie międzynarodowej? A może chciałbyś pracować w przyszłości jako tłumacz? Sprawdź ofertę naszej specjalizacji tłumaczeniowej z zakresu filologii niemieckiej. Ten kierunek pozwoli Ci na zdobycie umiejętności, które następnie dają możliwość tłumaczenia wszelkich tekstów (od literackich, przez publikacje internetowe, aż po prasowe, a także wiele innych).
Zajęcia przygotują Cię do korzystania z komputera i Internetu, co jest niezbędne w pracy tłumacza, a także pomogą Ci w zdobyciu kompetencji z zakresu tłumaczeń specjalistycznych. To właśnie ten zakres będzie opierał się o teksty związane z różnymi dziedzinami, w tym medycyna, prawo, ekonomia, sztuka czy technika.

 

Filologia niemiecka ze specjalizacją tłumaczeniową pozwoli Ci na bezproblemowe odnalezienie się na rynku pracy, daje bowiem ogromne możliwości zawodowe. Wśród zajęć, które czekają Cię po zakończeniu studiów, są współpracę z wydawnictwami, biurami tłumaczeń, a także z firmami, które wymagają kontaktu z zagranicznymi klientami czy partnerami. W takim przypadku niezbędne będzie tłumaczenie w locie, do którego konieczna jest duża swoboda językowa – zyskasz ją podczas naszych studiów online.

 

Język niemiecki w biznesie

 

Jeśli interesuje Cię praca w środowisku biznesowym, z pewnością wiesz, że niezbędne będą pewne umiejętności, dzięki którym łatwiej jest się odnaleźć w takim miejscu. Właśnie to zyskasz ze studiami filologia niemiecka na specjalizacji język w biznesie. To także możliwość przygotowania przyszłych nauczycieli i wykładowców do prowadzenia zajęć z zakresu języka biznesowego.
Sam program nauczania skupia się na przekazaniu niezbędnej wiedzy teoretycznej, dzięki której student zrozumie terminologię oraz frazeologię omawianego przedmiotu zainteresowania. Tym samym specjalizacja nauczy rozumienia i analizowania specjalistycznych tekstów, jednocześnie pomagając w opanowaniu zasad, form oraz stylów treści przygotowywanych na różne potrzeby firm. Dodatkowo język w biznesie pozwala na rozszerzenie kompetencji dzięki wykładom przybliżającym terminologię zarządzania oraz podstawy finansów, prawa czy marketingu.

 

Ukończenie studiów na tej specjalizacji daje szerokie możliwości na rynku pracy – absolwent nie będzie miał problemów ze znalezieniem zatrudnienia w międzynarodowych placówkach, obszarach, które są ściśle związane z eksportem i importem, a także kontaktem z zagranicznym klientem i marketingiem. Ciągle zdobywana wiedza podczas nauki filologii niemieckiej w konsekwencji pozwala na swobodne porozumiewanie się w języku obcym w niemieckojęzycznym środowisku biznesowym.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE — FILOLOGIA NIEMIECKA

 

Studia filologia germańska pozwalają na zdobycie kompetencji językowych z zakresu niemieckiego na poziomie C1. Student ma możliwość nauki języka, poznanie jego zasad stylistycznych oraz gramatycznych, a także zobaczenie tradycji, kultury i historii państwa niemieckiego. Kompleksowa wiedza pozwala na zgłębienie tajników języka niemieckiego, co pozwala na znalezienie zatrudnienia w szczególności wśród zagranicznych pracodawców.

Zawodowy tytuł licencjata w zakresie filologii niemieckiej pozwala na aplikowanie na stanowiska w branży handlu, biznesu, ekonomii, gospodarki, a także finansów. Znajomość języka otwiera zupełnie nowe drzwi na ścieżce kariery, pozwalając na próbowanie zawodów, o których od dawna marzymy. Lingwistyka niemiecka to ogromne możliwości zawodowe pod kątem tłumaczeń, kontaktów z międzynarodowymi partnerami, nauczania w szkołach, a także samego podróżowania po świecie.
Germanistyka online to opcja przede wszystkim dla tych osób, które chcą uczyć się języka na wysokim poziomie od wysoce wyspecjalizowanej kadry akademickiej. Ciekawy program nauczania pozwala na jednoczesne nabywanie umiejętności w trakcie studiów i rozwijanie pasji do nauki języka.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

Absolwenci na koniec edukacji otrzymują tytuł zawodowy licencjata, który jest potwierdzony przez dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych na kierunku filologia niemiecka. Podstawą nauczania jest w tym przypadku praktyczne kształcenie języka obcego, umiejętności swobodnego operowania nim, a także bogactwo słownictwa potocznego i specjalistycznego przydatne zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym.
Program uzupełniany jest przez przedmioty umożliwiające kształcenie kierunkowe i ogólne. Dzięki nim każdy absolwent Uczelni Techniczno-Lingwistycznej posiada odpowiednią wiedzę oraz umiejętności pozwalające na bezproblemowe znalezienie pracy na każdym stanowisku.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU FILOLOGIA, STUDIA I STOPNIA, PROFIL PRAKTYCZNY

Absolwent studiów I stopnia na kierunku filologia w specjalnościach filologia angielska i niemiecka o specjalizacji nauczycielskiej uzyskuje tytuł zawodowy licencjata (kwalifikacje I stopnia, PRK VI) oraz przygotowany jest do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej, przy czym uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela na tym etapie edukacji wymaga ukończenia studiów I i II stopnia. Powyższe przygotowanie do zawodu nauczyciela jest zgodne z zał. 1 pkt 1.1 Rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dn. 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (z zastrzeżeniem, że realizowane jest 90 godzin dydaktyki języka; pozostałe 60 godzin student musi uzupełnić w ramach studiów drugiego stopnia) oraz obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 6 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450). Absolwent filologii angielskiej/niemieckiej specjalizacja nauczycielska uzyskuje również praktyczne umiejętności związane z posługiwaniem się jęz. angielskim/niemieckim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Służą temu zajęcia przypisane do modułu praktyczna nauka jęz. angielskiego/niemieckiego, które kształtują umiejętności praktyczne przygotowujące do pełnienia roli nauczyciela jęz. angielskiego/niemieckiego w szkole podstawowej.

Absolwent filologii w zakresie filologii angielskiej/niemieckiej może podjąć:

  • pracę w sektorze edukacji prywatnej, tj. jako lektor języka angielskiego/niemieckiego w szkołach językowych, gdzie może wykorzystać dodatkowe kompetencje w zakresie nauczania języka angielskiego/niemieckiego w różnych grupach wiekowych, oraz jako asystent do współpracy z partnerem zagranicznym, pomagając firmom i osobom prywatnym w rozwiązywaniu problemów z językiem angielskim/niemieckim,
  • biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój współczesnego rynku pracy oraz nabytą wiedzę i kompetencje, absolwent tego kierunku może założyć własną działalność edukacyjną lub gospodarczą np. szkoła językowa, korepetycje z języka angielskiego/niemieckiego.

Absolwent studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej/niemieckiej, specjalizacja nauczycielska ma różnorodne możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego. Może w szczególności:

  • podjąć i ukończyć studia II stopnia na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej/niemieckiej, dzięki czemu uzyska tytuł zawodowy magistra oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej,
  • rozwinąć i doskonalić swoje kwalifikacje i kompetencje poprzez podjęcie i ukończenie studiów podyplomowych, specjalistycznych kursów i szkoleń.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku filologia w specjalności filologia angielska, specjalizacji tłumaczeniowej jest przygotowany do pracy jako specjalista w branży tłumaczeniowej. Uzyskuje tytuł licencjata, co umożliwia mu kontynuowanie uczenia się na studiach II stopnia kończących się uzyskaniem tytułu magistra lub na studiach podyplomowych oraz na różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Ukończenie studiów pierwszego stopnia umożliwia absolwentom uzyskanie umiejętności tłumaczenia pisemnego i ustnego w zakresie tekstów użytkowych (ekonomicznych, handlowych) i specjalistycznych z dziedziny prawa, biznesu, tłumaczeń literackich i nieliterackich itp. Absolwent posługuje się terminologią specjalistyczną niezbędną do wykonywania pracy w biurze tłumaczeń, zna różne style językowe i potrafi swobodnie komunikować się w różnych sytuacjach zawodowych.

Absolwenci specjalizacji tłumaczeniowej są przygotowani do podjęcia pracy w zawodzie:

  • asystenta tłumacza do współpracy z partnerem zagranicznym,
  • konsultant językowy, który pomaga firmom lub osobom prywatnym udzielać porad dotyczących tłumaczeń i komunikacji międzykulturowej.

Absolwent specjalizacji tłumaczeniowej posiada umiejętność operowania rozmaitymi stylami językowymi oraz umiejętność czytania tekstów akademickich i użytkowych w języku angielskim/niemieckim. Absolwent specjalizacji tłumaczeniowej posiada znajomość języka angielskiego/niemieckiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz zna realia świata anglojęzycznego/niemieckojęzycznego.

Absolwent kierunku filologia po specjalizacji tłumaczeniowej może podjąć zatrudnienie:

  • jako asystent tłumacza wspierając doświadczonych tłumaczy w takich zadaniach jak przetwarzanie zamówień, korzystanie z narzędzi tłumaczeniowych, przekłady pism urzędowych, faktur, pełnomocnictw i certyfikatów,
  • w sektorze usług, gdzie wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego/niemieckiego, jako konsultant językowy, który pomaga firmom i osobom prywatnym udzielając porad dotyczących tłumaczeń i komunikacji międzykulturowej,
  • może prowadzić działalność na własny rachunek przyjmując zlecania tłumaczeniowe od różnych firm i klientów indywidualnych,
  • może podjąć zatrudnienie w branży tłumaczeniowej, działach współpracy międzynarodowej.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapisz się już teraz! Dostaniesz od nas więcej informacji.