Rytmika i muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Oferta studiów
  /  Studia podyplomowe  /  Rytmika i muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Rytmika i muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Studia
Rodzaj studiów:
Studia podyplomowe Rytmika i muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Więcej informacji o studiach

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu rytmiki i muzykoterapii dla dzieci w wieku 2-10 lat. Studia przygotowują słuchaczy do prowadzenia ciekawych zajęć przedszkolnych, szkolnych i pozaszkolnych, rozwijających wyobraźnię i koordynację ruchowo-przestrzenną. Studia wzbogacają nauczyciela o umiejętności w zakresie psychologii rozwojowej dziecka w wieku przedszkolnym, emisję i higienę głosu, diagnozę psychopedagogiczną, techniki relaksacyjne, terapię rytmiczno-muzyczną z dziećmi niepełnosprawnymi oraz wiele innych aspektów przygotowania rytmiczno-muzycznego nauczyciela.

 

Absolwent studiów posiada umiejętności:

• diagnozowania uzdolnień, zainteresowań, potrzeb w dziedzinie ekspresji muzycznoruchowej dzieci przedszkolnych i szkolnych,

• konstruowania konspektów i scenariuszy,

• realizowania zajęć z rytmiki i muzykoterapii,

• rozwijania uzdolnień i zainteresowań muzycznych, tanecznych i wokalnych,

• tworzenia autorskich układów muzyczno-ruchowych.

Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

ADRESACI

Studia skierowane są głównie do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz opiekunów pracujących z dziećmi w żłobkach, klubach malucha itp. Studia stanowią cenne uzupełnienie wiedzy wzbogacając warsztat pracy wychowawcy o cenne treści pomagające zorganizować zajęcia pozalekcyjne, teatrzyki i różnorodne wydarzenia z życia szkoły. Od kandydatów na studia wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego. Natomiast nie jest wymagana znajomość gry na instrumencie muzycznym ani dyplom ukończenia szkoły muzycznej.

OPŁATY

1 600,00 PLN jednorazowa opłata za 2 semestry/ możliwość opłaty w ratach – 2 raty x 1600 zł lub 8 rat x 400 zł

WYMAGANE DOKUMENTY

  • ankieta osobowa
  • kserokopia dyplomu magisterskiego lub licencjackiego
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne
  • jedno zdjęcie legitymacyjne do akt

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapisz się już teraz! Dostaniesz od nas więcej informacji.