Rytmika i muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Oferta studiów
  /  Studia podyplomowe  /  Rytmika i muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Rytmika i muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Studia
Rodzaj studiów:
Studia podyplomowe Rytmika i muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Więcej informacji o studiach

Studia na kierunku rytmika i muzykoterapia pozwalają na zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu wspomagania wszelkich rehabilitacji, leczenia czy profilaktyki z wykorzystaniem muzyki w różnych jej formach. Zajęcia są skoncentrowane na kształceniu umiejętności dostrzegania możliwości terapeutycznych w utworach muzycznych, dzięki czemu student ma realny wpływ na pomoc innym przy użyciu dźwięków.

 

RYTMIKA I MUZYKOTERAPIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ – STUDIA PODYPLOMOWE

 

Studia podyplomowe z zakresu rytmiki i muzykoterapii pozwalają zgłębić wiedzę dotyczącą terapeutycznego wpływu muzyki na różne osoby. Tym samym student podejmujący naukę na tym kierunku ma możliwość niesienia pomocy osobom i grupom zmagającym się z problemami ze względu na wysokie kompetencje i znajomość technik muzykoterapeutycznych.

 

FORMA STUDIÓW

Studia na kierunku muzykoterapia i rytmika odbywają się na Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela), oraz w trybie on-line, gdzie zajęcia prowadzone są przez internet.

 

Tryb niestacjonarny jest dedykowany osobom, którym odpowiada nauka w formie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele. Studia niestacjonarne (studia online) to gwarancja wszystkich zajęć odbywanych przez Internet. Duży wybór w formach prowadzenia studiów pozwala na dobranie takiego sposobu, który będzie dla nas najwygodniejszy i pozwoli na połączenie życia prywatnego z uczelnią.

 

Muzykoterapia i rytmika online daje możliwość odbywania zajęć z każdego zakątka świata. Nie jest to jednak nowość – nasza kadra została wyszkolona do przekazywania wiedzy w ten sposób wiele lat wcześniej ze względu na duże zapotrzebowanie studentów w tej kwestii. Ta forma pozwala kandydatom na realne oszczędności pod kątem finansowym, jak i czasowym, dzięki czemu mają możliwość organizacji dnia według własnych preferencji.

 

DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ STUDIA?

 

Studia na kierunku rytmika i muzykoterapia są skierowane głównie do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także do opiekunów, którzy w dniu codziennym zajmują się pracą z dziećmi w żłobkach, klubach malucha i pokrewnych działalnościach. Edukacja w tym obszarze stanowi cenne uzupełnienie wiedzy, jednocześnie wspomaga warsztat pracy wychowawcy o wartościowe treści, które są istotne przede wszystkim z punktu widzenia organizacji zajęć pozalekcyjnych, teatrzyków i pozostałych wydarzeń tego typu.

 

Aby podjąć studia z zakresu rytmiki i muzykoterapii, niezbędne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego. Co ważne, nie ma konieczności posiadania umiejętności gry na instrumencie muzycznym ani dyplom ukończenia szkoły muzycznej.

Celem studiów jest uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu rytmiki i muzykoterapii dla dzieci w wieku 2-10 lat. Studia przygotowują słuchaczy do prowadzenia ciekawych zajęć przedszkolnych, szkolnych i pozaszkolnych, rozwijających wyobraźnię i koordynację ruchowo-przestrzenną.

 

Studia wzbogacają nauczyciela o umiejętności w zakresie psychologii rozwojowej dziecka w wieku przedszkolnym, emisję i higienę głosu, diagnozę psychopedagogiczną, techniki relaksacyjne, terapię rytmiczno-muzyczną z dziećmi niepełnosprawnymi oraz wiele innych aspektów przygotowania rytmiczno-muzycznego nauczyciela.

 

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE – RYTMIKA I MUZYKOTERAPIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ

 

Absolwent studiów muzykoterapeutycznych zyskuje szerokie możliwości na rynku pracy. Może przede wszystkim podjąć rolę zawodową w placówce szkolnej, realizując zajęcia z rytmiki i muzykoterapii, rozwijając tym samym uzdolnienia i zainteresowania muzyczne, taneczne i wokalne młodzieży uczestniczącej w lekcjach.

 

Ukończenie kierunku daje absolwentowi kompetencje do diagnozowania uzdolnień, zainteresowań i potrzeb w dziedzinie ekspresji muzycznoruchowej dzieci przedszkolnych i szkolnych. Co więcej, osoba po muzykoterapii i rytmice może tworzyć autorskie układy muzyczno-ruchowe, a także konstruować konspekty i scenariusze.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

Muzykoterapia i rytmika dają możliwość rozwinięcia ważnych na rynku pracy umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych. Kierunek pozwala na poznanie technik terapii poprzez muzykę, a także przyswojenie informacji na temat warsztatu pracy terapeuty.

 

Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Dzięki nauce na naszej uczelni student potrafi:

 

1. diagnozować uzdolnienia, zainteresowania, potrzeby w dziedzinie ekspresji muzycznoruchowej dzieci przedszkolnych i szkolnych.
2. konstruować konspekty i scenariusze.
3. realizować zajęcia z rytmiki i muzykoterapii.
4. rozwijać uzdolnienia i zainteresowania muzyczne, taneczne i wokalne.
5. tworzyć autorskie układy muzyczno-ruchowe.

 

Zakończenie studiów podyplomowych na Uczelni Lingwistyczno-Technicznej pozwala na podjęcie pracy w zawodzie lub kontynuację edukacji na studiach

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Aby móc podjąć naukę na kierunku rytmika i muzykoterapia, należy w przeznaczonym na to czasie złożyć poniższe dokumenty na uczelnię:

 

1. ankieta osobowa
2. kserokopia dyplomu magisterskiego lub licencjackiego
3. kserokopia dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne
4. jedno zdjęcie legitymacyjne do akt.

 

OPŁATY

  • opłata za semestr: 1800 zł. Możliwość opłaty w ratach.
  • wpisowe: 100 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapisz się już teraz! Dostaniesz od nas więcej informacji.