Test poziomujący
  /    /  Test poziomujący

Od dnia 20 września 2022 roku na platformie Moodle zostały uruchomione testy poziomujące z języków obcych obowiązujących w roku akademickim 2022/2023. Prosimy aby studenci I roku rozwiązali test z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpocznie się od I semestru studiów niestacjonarnych.

Testy poziomujące zostały przygotowane dla następujących lektoratów (języków obcych) :

– języka angielskiego

– języka hiszpańskiego

– języka niemieckiego

– języka rosyjskiego

Logowanie do testów poziomujących:

 1. Student ma obowiązek zgłosić się do koordynatora platformy Teams egolebiowska@ult.edu.pl
 2. Zalogować się na test poziomujący, po otrzymaniu linku do platformy Teams na swojego maila
 3. Po zalogowaniu wybrać sobie jeden język z puli języków oferowanych

Termin wykonania testu poziomującego od 20 września 2022 do 07 października 2022

Celem testu poziomującego jest określenie poziomu znajomości języka zdającego w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz przydzielenie studentów na odpowiedni poziom. Przystąpienie do testu poziomującego jest obowiązkowe dla studentów I roku. Po ukończeniu testu poziomującego student otrzymuję informację o poziomie znajomości języka obcego ( wynik zostanie przypisany do jednego z poziomów A1, A2, B1, B2). Student rozpocznie od I semestru zajęcia z lektoratu na poziomie odpowiadającym wynikowi uzyskanemu w teście poziomującym.

Od dnia 20 września 2022 roku na platformie Moodle zostały uruchomione testy poziomujące z języków obcych obowiązujących w roku akademickim 2022/2023. Prosimy aby studenci I roku rozwiązali test z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpocznie się od I semestru studiów niestacjonarnych.

Testy poziomujące zostały przygotowane dla następujących lektoratów (języków obcych) :

– języka angielskiego

– języka hiszpańskiego

– języka niemieckiego

– języka rosyjskiego

Logowanie do testów poziomujących:

 1. Student ma obowiązek zgłosić się do koordynatora platformy Teams egolebiowska@ult.edu.pl
 2. Zalogować się na test poziomujący, po otrzymaniu linku do platformy Teams na swojego maila
 3. Po zalogowaniu wybrać sobie jeden język z puli języków oferowanych

Termin wykonania testu poziomującego od 20 września 2022 do 07 października 2022

Celem testu poziomującego jest określenie poziomu znajomości języka zdającego w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz przydzielenie studentów na odpowiedni poziom. Przystąpienie do testu poziomującego jest obowiązkowe dla studentów I roku. Po ukończeniu testu poziomującego student otrzymuję informację o poziomie znajomości języka obcego ( wynik zostanie przypisany do jednego z poziomów A1, A2, B1, B2). Student rozpocznie od I semestru zajęcia z lektoratu na poziomie odpowiadającym wynikowi uzyskanemu w teście poziomującym.

Od dnia 20 września 2022 roku na platformie Moodle zostały uruchomione testy poziomujące z języków obcych obowiązujących w roku akademickim 2022/2023. Prosimy aby studenci I roku rozwiązali test z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpocznie się od I semestru studiów niestacjonarnych.

Testy poziomujące zostały przygotowane dla następujących lektoratów (języków obcych) :

– języka angielskiego

– języka hiszpańskiego

– języka niemieckiego

– języka rosyjskiego

Logowanie do testów poziomujących:

 1. Student ma obowiązek zgłosić się do koordynatora platformy Teams egolebiowska@ult.edu.pl
 2. Zalogować się na test poziomujący, po otrzymaniu linku do platformy Teams na swojego maila
 3. Po zalogowaniu wybrać sobie jeden język z puli języków oferowanych

Termin wykonania testu poziomującego od 20 września 2022 do 07 października 2022

Celem testu poziomującego jest określenie poziomu znajomości języka zdającego w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz przydzielenie studentów na odpowiedni poziom. Przystąpienie do testu poziomującego jest obowiązkowe dla studentów I roku. Po ukończeniu testu poziomującego student otrzymuję informację o poziomie znajomości języka obcego ( wynik zostanie przypisany do jednego z poziomów A1, A2, B1, B2). Student rozpocznie od I semestru zajęcia z lektoratu na poziomie odpowiadającym wynikowi uzyskanemu w teście poziomującym.

Procedura wyboru drugiego języka obcego

 1. Student jest zobowiązany do nauki drugiego języka obcego (lektoratu)w ramach programu studiów.
 2. Wybór dokonywany jest spośród języków:

angielskiego
niemieckiego
hiszpańskiego

 1. W ramach lektoratu student nie może wybrać języka głównego specjalizacji.
 2. W terminie od 20 września do 7 października student zobowiązany jest przystąpić do testu poziomującego, którego celem jest określenie poziomu biegłości języka w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz przydzielenie na odpowiedni poziom nauki języka.
 3. Przystąpienie do testu poziomującego jest obowiązkowe dla studentów I roku.
 4. Test poziomujący odbywa się w formie online za pośrednictwem platformy Moodle.
 5. Po ukończeniu testu poziomującego student otrzymuje informację o poziomie znajomości języka obcego.
 6. Aby zostać przydzielonym do lektoratu wybranego języka student powinien uzyskać poziom min. A2 (wg ESOKJ). W przeciwnym razie Uczelnia proponuje studentowi kurs wyrównawczy z danego języka, którego celem jest podniesienie poziomu biegłości języka do poziomu min. A2.