UTW
  /  UTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Opis działania

Uniwersytet III Wieku w Przasnyszu powstał 30 września 2009 roku z inicjatywy dr Elżbiety Sternal. Głównym celem działania Uniwersytetu jest umożliwienie mieszkańcom w dojrzałym wieku rozwoju osobistego w różnych dziedzinach wiedzy i życia.

Inne cele powstania Uniwersytetu to:

 • upowszechnienie różnych form inicjatyw edukacyjnych,
 • aktywizacja intelektualna, społeczna i fizyczna osób w dojrzałym wieku
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności Słuchaczy
 • angażowanie Słuchaczy do aktywności na rzecz otaczającego środowiska
 • podtrzymanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród osób w wieku dojrzałym

Wyznaczone cele osiągamy poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć m.in. z zakresu informatyki, języków obcych, zajęć taneczno-ruchowych a także oświaty prozdrowotnej, czy też szeroko rozumianej kultury oraz innych dziedzin zgodnie z zainteresowaniami słuchaczy.

Uczestnictwo w zajęciach pozwala na poszerzenie wiedzy, ale często na rozpoczęcie nauki czegoś zupełnie nowego, związanego z zainteresowaniami, czego co w czasie aktywności zawodowej pozostawało wyłącznie w sferze planów i marzeń.

Program zajęć na rok akademicki 2022/2023:

Zajęcia odbywają się w poniedziałki oraz czwartki. Program zajęć dostosowywany jest do potrzeb naszych studentów.

 

Poniedziałek

14.00- język angielski

15.15- gimnastyka

 

Czwartek

11.30 – taniec nowoczesny

12.30 – język hiszpański

 

Prócz zajęć stałych studenci uczestniczą w wycieczkach krajowych oraz zagranicznych. Organizowane są wspólne wigilie, dzień kobiet oraz inne spotkania integracyjne.

Artykuł z Tygodnika Przasnyskiego, nr 44

Studencka trzecia siła

Przasnyscy seniorzy zainaugurowali zajęcia w pierwszych dniach października. Tutejszy Uniwersytet Trzeciego wieku działa od 7 lat przy Niepublicznym Centrum Kształcenia „EDUKATOR”, na czele którego stoi emerytowana nauczycielka Filomena Bielska. To ona też niestrudzenie zachęca seniorów do umysłowej gimnastyki.

– Na naszych zajęciach pojawiają się osoby, które towarzyszą nam od pierwszej edycji – cieszy się szefowa „EDUKATORA”. – To dowód na to, że można być wytrwałym w zdobywaniu wiedzy nie tylko w okresie dojrzewania.

Zajęcia uniwersyteckie dla seniorów odbywają się dwa razy w tygodniu. Uczestnicy mają do wyboru język angielski, język niemiecki, informatykę, a nawet taniec klasyczny! W zajeciach bierze udział niemal 40 osób, choć oczywiście liczebność grona zmienia się w zależności od ich tematyki. – Jedni wybierają zajęcia językowe, inni natomiast wolą przedewszystkim ruch. Staramy się dawać te możliwość jednym i drugim – tłumaczy dyrektor Bielska.

To jednak nie wszystko. W rocznym programie zajęć znalazły się m.in. wycieczki do teatru. Pierwsza z nich już w listopadzie. – Jeszcze nie wiemy co dokładnie będziemy chcieli obejrzeć. Tę decyzję pozostawiamy uczestnikom. To oni sami wskazują swoje preferencje. I dobrze, bo przecież taka wycieczka ma być radością, a nie przymusem – wyjasnia Pani Filomena.

Uczestnicy za udział w zajęciach płacą miesięcznie 50 złotych. To swoiste „czesne” nie pokrywa oczywiście wszystkich wydatków związanych z przygotowaniem zajęć. Ośrodek pozyskuje jednak środki dodatkowe na prowadzenie zajęć – jak choćby dotację z powiatu przasnyskiego na cele edukacyjne. Tak jest również i w tym sezonie.

Regularnie na zajęcia uniwersyteckie przychodzi dwadzieścia osób. Mimo, że rozpoczęły się one już na początku października, listy nie są jeszcze zamknięte. – Z szeroko otwartymi ramionami powitamy każdego, kto chciałby brać udział w naszych zajęciach – zapewnia Filomena Bielska. – U nas nie ma żadnych limitów wiekowych. Liczy się tylko zapał do pracy i chęć zdobywania  wiedzy. A to jest cecha niezależna od wieku.

Jak wyglądają zapisy do Uniwersytetu III Wieku ?

Członkiem może być każdy obywatel RP, który czuje się już człowiekiem trzeciego wieku, złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do UTW.

Zapisy do UTW dokonywane są w sekretariacie szkoły Niepublicznego Centrum kształcenia ,,EDUKATOR’’ ul. Szosa Ciechanowska 6, 06-300 Przasnysz od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

 

Opłaty:

Czesne – 70 zł miesięcznie

 

STATUT UTW (do pobrania)

Działalność  Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest możliwa m.in dzięki dotacji udzielonej przez Powiat Przasnyski w wysokości 2 500 zł. Dotacja została przeznaczona na realizacje zadania publicznego w zakresie Wspierania inicjatyw służących kształceniu ustawicznemu mieszkańców powiatu przasnyskiego.

Zaproszenie na wykład w ramach projektu:

Zasady żywieniowe w wieku „Złotej Jesieni”

Miejsce: NCK Edukator

Godzina: 10.00

Data: 30 maja 2023 (wtorek)

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Toruniu

W dniu 26 marca 2023r. słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku zwiedzili Toruń.

Zwiedziliśmy Kościół Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu – jest to świątynia katolicka w jurysdykcji zgromadzenia redemptorystów. W kaplicy Pamięci Polskich Męczenników odbyło się odsłonięcie tablicy z kolejnymi nazwiskami Polaków ratujących Żydów podczas okupacji niemieckiej. Uroczystość prowadził Biskup Toruński.
Odwiedziliśmy także Park Pamięci Narodowej, który jest miejscem hołdu oddanego wszystkim Polakom. W Parku Pamięci Narodowej, na stu trzymetrowych postumentach ustawionych w wyłożonej granitem alei, tworzącej kontur Polski, wypisanych jest 16 tysięcy nazwisk Polaków, którzy w czasie II wojny światowej ratowali Żydów przed śmiercią.

Zwiedziliśmy także Muzeum Mikołaja Kopernika. Architektura XV-wiecznego gotyckiego domu i zabytki z epoki pozwoliły na odtworzenie realiów życia codziennego ukazujących funkcjonowanie mieszczan we wnętrzach późnośredniowiecznego domostwa. Liczne obiekty, zwłaszcza pokazujące kulturę materialną i zwyczaje mieszczan toruńskich pochodzą z wykopalisk archeologicznych z terenów Starego i Nowego Miasta Torunia.

Następnie udaliśmy się na Uniwersytet Mikołaja Kopernika, w którym odbył się spektakl w reżyserii Cezarego Domagały pt.:
KLIMAKTERIUM… I JUŻ

Cztery wspaniałe aktorki, cztery „tygrysice w menopauzie” opowiadały i śpiewały o trudnym okresie życia, który nie ominie żadnej z Pań. Wspólnota doświadczeń połączyła bohaterki sztuki oraz kobiety na widowni. Spektakl stał się „babskim spotkaniem” pełnym humoru – najlepszego lekarstwa na wszelkie dolegliwości. Nieuchronne problemy w radosnej i ciepłej atmosferze spektaklu przestają być wstydliwe i okazują się wcale nie takie straszne.

Tak dowcipnie, otwarcie, z dystansem i poczuciem humoru na własny temat o sprawach kobiet nikt jeszcze w Polsce nie mówił. Sztuka była niezwykle zabawnym spektaklem, na którym kobiety zaśmiewały się do łez.

Słuchacze UTW na KONCERCIE WIEDEŃSKIM w Płocku

W dniu 19 lutego 2023r. studenci  Uniwersytetu Trzeciego Wieku wyjechali na  jedyny taki projekt na Świecie-   KONCERT WIEDEŃSKI – w gwiazdorskiej  obsadzie , Orkiestry Księżniczek, soliści, międzynarodowy balet, przepiękne głosy oraz projekcje multimedialne. To wszystko zobaczyli nasi słuchacze podczas Koncertu Wiedeńskiego.

Koncert Wiedeński to także zapierające dech w piersiach, bajkowe kostiumy, które przeniosły  widzów do magicznego, wiedeńskiego świata Króla Walca – Johanna Straussa. Nie zabrakło muzycznych żartów, niespodzianek i skeczów.

Udowodniono tym samym, że muzyka łączy pokolenia i nie zna granic! Niekwestionowana, najbardziej rozpoznawalna, jedyna na Świecie Orkiestra Księżniczek Tomczyk Art wykonująca wyłącznie muzykę Króla Walca – Johanna Straussa nieprzerwanie od niemal dekady!

Na scenie pojawili się laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych, wirtuozi skrzypiec, fortepianu, wspaniali soliści międzynarodowej estrady, artyści występujący w największych polskich i światowych salach koncertowych. Wzruszający  i bawiący  publikę od wielu lat, za każdym razem przyjmowani owacjami na stojąco!

Tradycją stały się już coroczne  Koncerty Wiedeńskie w wykonaniu tej niezwykłej grupy wspaniałych artystów. To połączenie klasycznej wiedeńskiej formy i kunsztu z młodością, wdziękiem, werwą i niespotykaną muzykalnością artystów wykonujących to jedyne w swoim rodzaju widowisko. Zabrzmiały największe, ponadczasowe i wiecznie bliskie sercom melomanów przeboje króla walca – Johanna Straussa, nie zabrakło także popisowych arii z najsłynniejszych operetek „Zemsta nietoperza”, „Baron cygański”, „Wesoła wdówka”, „Księżniczka czardasza” oraz „Kraina uśmiechu”.

Publiczność usłyszała m.in.: Walc „Nad pięknym modrym Dunajem”, Arię Barinkaya „Wielka sława to żart”, Duet wszech czasów „Usta milczą dusza śpiewa”, polkę „Tritsch- Tratsch” oraz słynny „Marsz Radeckiego”.

W klimat magicznych bali wiedeńskich wprawiły słuchaczy olśniewające kreacje artystów, przepiękne suknie balowe solistek oraz Orkiestry Księżniczek Tomczyk Art wykonującej to niezwykłe widowisko. Przeniosły naszych studentów do bajkowego świata. Tutaj każdy mógł bujać się w rytm muzyki oraz śpiewać wraz z solistami najpiękniejsze melodie jak choćby „Wielka sława to żart”, czy „Usta milczą dusza śpiewa”.  Koncert Wiedeński  to przede wszystkim doskonała zabawa.

Spotkanie opłatkowe UTW

Spotkania opłatkowe stają się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła spotkaniu opłatkowemu w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie odbyło się w dniu 12 grudnia 2022r.

Studenci oraz Dyrektor UTW Pani Filomena Bielska zorganizowali uroczystą kolację, na której gościli Starostę Przasnyskiego- Krzysztofa Bieńkowskiego oraz rektor Uczelni Lingwistyczno- Technicznej Panią Elżbietę Sternal.

Na początku spotkania Przewodnicząca Studentów odczytała Słowo Boże z Pisma Świętego nawiązujące do tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Następnie zostało zaprezentowane przedstawienie, które umiliło gościom wyjątkowy wieczór.

Po modlitwie i podzieleniu się opłatkiem wszyscy przystąpili do degustacji potraw wigilijnych.

Spotkanie opłatkowe było też dobrą okazją do integracji między słuchaczami, wspominania  minionych czasów a także rozmów o planach i nadziejach związanych z Nowym Rokiem – 2023.

Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd.

Studenci z Uniwersytetu III Wieku w Teatrze Wielkim w Łodzi.

23 listopada 2022r. studenci Uniwersytetu III Wieku, działającego przy Uczelni Lingwistyczno – Technicznej w Przasnyszu, pojechali do Łodzi, by zwiedzić to, co najciekawsze w tym mieście. Pierwszym punktem programu było Orientarium, w którym zgromadzone są zwierzęta z krajów Dalekiego Wschodu. Uczestnikom wyprawy udało się spotkać z pracownikami tego nowego obiektu i wysłuchać historii jego powstania. Atrakcją było obserwowanie kąpiących się słoni. Widok potężnych zwierząt, bawiących się pod wodą, naprawdę zachwycał.
Obowiązkowym punktem programu był spacer ulicą Piotrkowską i przywitanie z Władysławem Stanisławem Reymontem (rzeźba plenerowa wykonana z brązu) z notatnikiem w ręku, siedzącego na kufrze podróżnym.

 

Wieczorem studenci udali się do Teatru Wielkiego na operę Nabuco Giuseppe Verdiego. Realizatorami tego spektaklu byli: Marek Okopiński, Andrzej straszyński i dyrygent Tadeusz Kozłowski- obchodzący 50 – lecie działalności artystycznej na deskach Teatru Wielkiego w Łodzi. Przed północą, pełni wrażeń i przeżyć duchowych studenci opuścili budynek teatru. W drodze powrotnej wszyscy dzielili się wrażeniami. Ciekawym dyskusjom nie było końca.

Studenci UTW uczestniczyli w projekcie ,,Mazowieckiej Akademii Współpracy UTW’’

Projekt obejmował cykl trzech jednodniowych warsztatów o różnych modułach tematycznych. Szkolenia odbywały w formie warsztatów, które miały na celu wykształcenie cech animatora środowiskowego i przygotowanie do tworzenia różnorodnych grup aktywności, uzbrojenie w wiedzę i narzędzia pozwalające na efektywne rozwiązywanie problemów i angażowania społeczności lokalnych, kształtowanie postaw obywatelskich.

Warsztaty krążyły wokół tematyki:

 • partycypacja społeczna i publiczna;
 • ja animator – potencjał i zasoby;
 • Zespół Animatora Środowiskowego – proces grupowy, budowanie zespołu;
 • angażowanie ludzi do działania i diagnoza społeczna;
 • katalog narzędzi animatora;
 • partycypacyjne tworzenie programu działania UTW.

Tematem przewodnim Konwentu był dialog międzypokoleniowy.

Studenci UTW wzięli udział w Festiwalu Kultur Różnych Narodów

Na początku studenci brali udział w Festiwalu Kultur Różnych Narodów, na którym przedstawione zostały inscenizacje, piosenki oraz tańce z krajów takich jak: Polska, Rosja, Wielka Brytania oraz Kazachstan. Uczestnicy festiwalu mogli podziwiać występ Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Młode Kurpie”. W wydarzeniu udział wzięli m.in. Burmistrz Miasta Przasnysz, reprezentant Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, Komendant przasnyskiej Policji, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nauczyciele i uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz studenci z Kazachstanu.

18 grudnia 2019 r. dla wszystkich studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyło się wspólne spotkanie przy wigilijnym stole, na którym była możliwość wymiany doświadczeń oraz składania sobie ciepłych, świątecznych życzeń. Na wigilię zostali zaproszeni: przedstawiciele społeczności lokalnej oraz studenci z Kazachstanu.