UTW
  /  UTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Opis działania

Uniwersytet III Wieku w Przasnyszu powstał 30 września 2009 roku z inicjatywy dr Elżbiety Sternal. Głównym celem działania Uniwersytetu jest umożliwienie mieszkańcom w dojrzałym wieku rozwoju osobistego w różnych dziedzinach wiedzy i życia.

Inne cele powstania Uniwersytetu to:

 • upowszechnienie różnych form inicjatyw edukacyjnych,
 • aktywizacja intelektualna, społeczna i fizyczna osób w dojrzałym wieku
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów
 • angażowanie studentów do aktywności na rzecz otaczającego środowiska
 • podtrzymanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród osób w wieku dojrzałym

Wyznaczone cele osiągamy poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć m.in. z zakresu informatyki, języków obcych a także taneczno-ruchowych, czy też szeroko rozumianej kultury oraz innych dziedzin zgodnie z zainteresowaniami słuchaczy.

Uczestnictwo w zajęciach pozwala na poszerzenie wiedzy, ale często na rozpoczęcie nauki czegoś zupełnie nowego, związanego z zainteresowaniami, czego co w czasie aktywności zawodowej pozostawało wyłącznie w sferze planów i marzeń.

Program zajęć na rok szkolny 2021/2022:

Zajęcia odbywają się poniedziałki oraz wtorki. Program zajęć dostosowywany jest do potrzeb naszych studentów.

Poniedziałek:
a) Język angielski – w godz. 15.00-16.00
b) Gimnastyka – w godz. 16.10 – 17.10

Wtorek
a) Język hiszpański – w godz. 15.00 – 16.00
b) Taniec – 16.05 – 17.07

Jak wyglądają zapisy?

Studentem może być każdy, kto złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do UTW.
Zapisy do UTW dokonywane są w sekretariacie szkoły przy ul. Szosa Ciechanowska 6, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Opłaty:

Czesne – 50 zł miesięcznie

Prócz zajęć stałych studenci uczestniczą w wycieczkach krajowych oraz zagranicznych. Organizowane są wspólne wigilie, dzień kobiet oraz inne spotkania integracyjne.

Nasi studenci uczestniczyli w wycieczkach do:

Gdańska, Warszawy, Łodzi, Olsztyna, Białystoku, Elbląga, Płocka, Mikołajek

Rosji, Białorusi (zwiedzili Grodno oraz Mińsk), Hiszpanii (zwiedzili Majorkę)

STATUT UTW (do pobrania)

Działalność  Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest możliwa m.in dzięki dotacji udzielonej przez Powiat Przasnyski w wysokości 2 500 zł. Dotacja została przeznaczona na realizacje zadania publicznego w zakresie Wspierania inicjatyw służących kształceniu ustawicznemu mieszkańców powiatu przasnyskiego.

Studenci UTW uczestniczyli w projekcie ,,Mazowieckiej Akademii Współpracy UTW’’

Projekt obejmował cykl trzech jednodniowych warsztatów o różnych modułach tematycznych. Szkolenia odbywały w formie warsztatów, które miały na celu wykształcenie cech animatora środowiskowego i przygotowanie do tworzenia różnorodnych grup aktywności, uzbrojenie w wiedzę i narzędzia pozwalające na efektywne rozwiązywanie problemów i angażowania społeczności lokalnych, kształtowanie postaw obywatelskich.

Warsztaty krążyły wokół tematyki:

 • partycypacja społeczna i publiczna;
 • ja animator – potencjał i zasoby;
 • Zespół Animatora Środowiskowego – proces grupowy, budowanie zespołu;
 • angażowanie ludzi do działania i diagnoza społeczna;
 • katalog narzędzi animatora;
 • partycypacyjne tworzenie programu działania UTW.

Tematem przewodnim Konwentu był dialog międzypokoleniowy.

Studenci UTW wzięli udział w Festiwalu Kultur Różnych Narodów

Na początku studenci brali udział w Festiwalu Kultur Różnych Narodów, na którym przedstawione zostały inscenizacje, piosenki oraz tańce z krajów takich jak: Polska, Rosja, Wielka Brytania oraz Kazachstan. Uczestnicy festiwalu mogli podziwiać występ Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Młode Kurpie”. W wydarzeniu udział wzięli m.in. Burmistrz Miasta Przasnysz, reprezentant Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, Komendant przasnyskiej Policji, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nauczyciele i uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz studenci z Kazachstanu.

18 grudnia 2019 r. dla wszystkich studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyło się wspólne spotkanie przy wigilijnym stole, na którym była możliwość wymiany doświadczeń oraz składania sobie ciepłych, świątecznych życzeń. Na wigilię zostali zaproszeni: przedstawiciele społeczności lokalnej oraz studenci z Kazachstanu.

Artykuł z Tygodnika Przasnyskiego, nr 44

Studencka trzecia siła

Przasnyscy seniorzy zainaugurowali zajęcia w pierwszych dniach października. Tutejszy Uniwersytet Trzeciego wieku działa od 7 lat przy Niepublicznym Centrum Kształcenia „EDUKATOR”, na czele którego stoi emerytowana nauczycielka Filomena Bielska. To ona też niestrudzenie zachęca seniorów do umysłowej gimnastyki.

– Na naszych zajęciach pojawiają się osoby, które towarzyszą nam od pierwszej edycji – cieszy się szefowa „EDUKATORA”. – To dowód na to, że można być wytrwałym w zdobywaniu wiedzy nie tylko w okresie dojrzewania.

Zajęcia uniwersyteckie dla seniorów odbywają się dwa razy w tygodniu. Uczestnicy mają do wyboru język angielski, język niemiecki, informatykę, a nawet taniec klasyczny! W zajeciach bierze udział niemal 40 osób, choć oczywiście liczebność grona zmienia się w zależności od ich tematyki. – Jedni wybierają zajęcia językowe, inni natomiast wolą przedewszystkim ruch. Staramy się dawać te możliwość jednym i drugim – tłumaczy dyrektor Bielska.

To jednak nie wszystko. W rocznym programie zajęć znalazły się m.in. wycieczki do teatru. Pierwsza z nich już w listopadzie. – Jeszcze nie wiemy co dokładnie będziemy chcieli obejrzeć. Tę decyzję pozostawiamy uczestnikom. To oni sami wskazują swoje preferencje. I dobrze, bo przecież taka wycieczka ma być radością, a nie przymusem – wyjasnia Pani Filomena.

Uczestnicy za udział w zajęciach płacą miesięcznie 50 złotych. To swoiste „czesne” nie pokrywa oczywiście wszystkich wydatków związanych z przygotowaniem zajęć. Ośrodek pozyskuje jednak środki dodatkowe na prowadzenie zajęć – jak choćby dotację z powiatu przasnyskiego na cele edukacyjne. Tak jest również i w tym sezonie.

Regularnie na zajęcia uniwersyteckie przychodzi dwadzieścia osób. Mimo, że rozpoczęły się one już na początku października, listy nie są jeszcze zamknięte. – Z szeroko otwartymi ramionami powitamy każdego, kto chciałby brać udział w naszych zajęciach – zapewnia Filomena Bielska. – U nas nie ma żadnych limitów wiekowych. Liczy się tylko zapał do pracy i chęć zdobywania  wiedzy. A to jest cecha niezależna od wieku.