UTW

  /  UTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Oferta programowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku akademickim 2020/21

Zajęcia stałe

WTOREK:

 • godz. 15:00 – taniec + gimnastyka
 • godz. 16:15 – informatyka / j. niemiecki

CZWARTEK:

 • godz. 15:15 – j. angielski
 • godz. 16:30 – taniec

Stałe uroczystości wszystkich studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 • Wigilia
 • Dzień Kobiet
 • Spotkanie Wielkanocne
 • Uroczyste zakończenie roku akademickiego

Wycieczki obejmujące

 • Wyjazdy do teatru
 • Zwiedzanie ciekawych miejsc i obiektów w Warszawie
 • Dwa wyjazdy krajoznawczePlanowane terminy wyjazdów :  listopad, styczeń, marzec, maj.

PODANIE DO UTW (do pobrania)

STATUT UTW (do pobrania)

Działalność  Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest możliwa m.in dzięki dotacji udzielonej przez Powiat Przasnyski w wysokości 2 500 zł. Dotacja została przeznaczona na realizacje zadania publicznego w zakresie Wspierania inicjatyw służących kształceniu ustawicznemu mieszkańców powiatu przasnyskiego.

Artykuł z Tygodnika Przasnyskiego, nr 44

Studencka trzecia siła

Przasnyscy seniorzy zainaugurowali zajęcia w pierwszych dniach października. Tutejszy Uniwersytet Trzeciego wieku działa od 7 lat przy Niepublicznym Centrum Kształcenia „EDUKATOR”, na czele którego stoi emerytowana nauczycielka Filomena Bielska. To ona też niestrudzenie zachęca seniorów do umysłowej gimnastyki.

– Na naszych zajęciach pojawiają się osoby, które towarzyszą nam od pierwszej edycji – cieszy się szefowa „EDUKATORA”. – To dowód na to, że można być wytrwałym w zdobywaniu wiedzy nie tylko w okresie dojrzewania.

Zajęcia uniwersyteckie dla seniorów odbywają się dwa razy w tygodniu. Uczestnicy mają do wyboru język angielski, język niemiecki, informatykę, a nawet taniec klasyczny! W zajeciach bierze udział niemal 40 osób, choć oczywiście liczebność grona zmienia się w zależności od ich tematyki. – Jedni wybierają zajęcia językowe, inni natomiast wolą przedewszystkim ruch. Staramy się dawać te możliwość jednym i drugim – tłumaczy dyrektor Bielska.

To jednak nie wszystko. W rocznym programie zajęć znalazły się m.in. wycieczki do teatru. Pierwsza z nich już w listopadzie. – Jeszcze nie wiemy co dokładnie będziemy chcieli obejrzeć. Tę decyzję pozostawiamy uczestnikom. To oni sami wskazują swoje preferencje. I dobrze, bo przecież taka wycieczka ma być radością, a nie przymusem – wyjasnia Pani Filomena.

Uczestnicy za udział w zajęciach płacą miesięcznie 50 złotych. To swoiste „czesne” nie pokrywa oczywiście wszystkich wydatków związanych z przygotowaniem zajęć. Ośrodek pozyskuje jednak środki dodatkowe na prowadzenie zajęć – jak choćby dotację z powiatu przasnyskiego na cele edukacyjne. Tak jest również i w tym sezonie.

Regularnie na zajęcia uniwersyteckie przychodzi dwadzieścia osób. Mimo, że rozpoczęły się one już na początku października, listy nie są jeszcze zamknięte. – Z szeroko otwartymi ramionami powitamy każdego, kto chciałby brać udział w naszych zajęciach – zapewnia Filomena Bielska. – U nas nie ma żadnych limitów wiekowych. Liczy się tylko zapał do pracy i chęć zdobywania  wiedzy. A to jest cecha niezależna od wieku.