Coaching w edukacji

Oferta studiów
  /  Studia podyplomowe  /  Coaching w edukacji

Coaching w edukacji

Studia
Rodzaj studiów:
Studia podyplomowe - Coaching w edukacji

Więcej informacji o studiach

O tym, jak trudny jest proces przekazywania wiedzy, nie trzeba opowiadać żadnemu nauczycielowi. Ile razy słyszałeś (a nawet sam stawiałeś) diagnozę „zdolny, ale leń”, „osiągnąłby więcej ale nie potrafi się skupić”, „inteligentny ale niezdyscyplinowany”? Jeśli zamiast rozkładać ręce wolisz działać, a zamiast godzić się z porażką wolisz osiągać sukcesy w pracy pedagogicznej – coaching studia podyplomowe są właśnie dla ciebie.

 

Coaching w edukacji – studia podyplomowe

 

Studia coaching w edukacji przeznaczone są dla osób w szerokim zakresie związanych ze szkolnictwem, a zatem dla nauczycieli i dyrektorów, pedagogów i psychologów, wychowawców i kuratorów, opiekunów i freelancerów prowadzących warsztaty, a także dla wszystkich tych, którym bliska jest tematyka nauczania zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych, w tym niepełnosprawnych.

W naszej ofercie znajduje się coaching studia zaoczne – specyfika zajęć, mocno ukierunkowanych na praktyczną stronę zagadnienia, nie pozwala na wybór trybu coaching studia online.

 

Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu coachingu przygotują cię do prowadzenia sesji coachingowych w oparciu o wypracowany proces coachingu i wybrane modele coachingu. Nauczysz się wchodzenia w relację ze specyficznym klientem, którym w tym przypadku jest uczeń. Poznasz sposoby diagnozowania jego potrzeb i możliwości, a także formułowania celów i monitorowania stanu ich wykonania. Jako że sala lekcyjna jest dla coacha obszarem trudnym, materiał koncentrował się będzie na pracy z grupą, w tym z jednostkami opornymi, także wobec mogących się pojawiać konfliktów i z poszanowaniem zarówno celów indywidualnych jednostki, jak i ogólnych dążeń grupy.

 

Perspektywy zawodowe – coaching w edukacji

Coaching studia w edukacji przygotują cię do pracy w szkołach publicznych i prywatnych, na różnych poziomach nauczania. Jako wykwalifikowany pedagog-coach, znajdziesz zatrudnienie w instytucjach mocniej i luźniej powiązanych ze szkolnictwem, wychowaniem, resocjalizacją, opieką i kulturą (np. świetlice środowiskowe, warsztaty zajęciowe i terapeutyczne, domy kultury, placówki opiekuńcze dzienne i całodobowe, instytucje i stowarzyszenia pomagające osobom niepełnosprawnym itp.).

Możesz również założyć własną działalność gospodarczą, w ramach której świadczyć będziesz usługi doradcze w obszarze coachingu dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym sesje grupowe i indywidualne), jak również przekazywać swoją wiedzę dalej, prowadząc zajęcia dla nauczycieli.

 

FORMA

Studia są prowadzone w trybie niestacjonarnym w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) zgodnie z harmonogramem studiów podyplomowych (12 zjazdów – 192 godziny)

DLA KOGO ?

Studia podyplomowe coaching w edukacji skierowane są do pedagogów, nauczycieli, wychowawców, osób zatrudnionych w profesjach związanych z pomocą psychologiczną, pedagogiką, resocjalizacją i wychowaniem, osób specjalizujących się w pracy z innymi ludźmi.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Metody coachingowe w świetle najnowszych badań znajdują doskonałe zastosowanie także na sali lekcyjnej, wychowawczej, wykładowej i akademickiej. Nauczyciel / Pedagog / Wykładowca jako coach z większą precyzją i szerszą gamą narzędzi może rozpoznawać i wykorzystywać procesy psychologiczne neurologiczne, które zachodzą w trakcie procesu nauczania (jednostkowo i zespołowo). Dzięki temu może dobrać odpowiednie metody nauczania, które przyniosą najlepsze efekty w danych warunkach i danym zakresie. Ponadto, w oparciu o swoje doświadczenie pedagogiczne i nabytą wiedzę coachingową, może prowadzić wartościowe procesy rozwojowe dla różnych grup uczestników. Cały proces zakończy się superwizją, w trakcie której uczestnicy zaprezentują samodzielnie prowadzone procesy coachingowe. Chcemy, żeby ten proces budował pewność siebie i poczucie wartości uczestników.

 

 

PROGRAM NAUCZANIA

Szczegółowy program do pobrania

W CZASIE AKADEMII JAKO UCZESTNIK

 • rozwiniesz się jako profesjonalista – nabędziesz umiejętności prowadzenia coachingu w pracy z uczniem/ klientem,
 • zwiększysz swe umiejętności w zakresie budowania kontaktu opartego o zaufanie i empatię,
 • rozwiniesz umiejętności wsparcia i rozwoju osoby na różnych etapach zmiany,
 • rozwiniesz umiejętności już posiadane o kompetencje coachingu menadżerskiego i edukacyjnego,
 • zapoznasz się z najnowszymi metodami i narzędziami pracy z zespołem klasowym tak nad wzmocnieniem rozwoju ucznia jak i ułatwieniem przepływu wiedzy i informacji między nauczycielem i uczniem
 • a także między uczniami,

KORZYŚCI DLA SZKOŁY

 • Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości własnej roli kadry pedagogicznej w procesie nauczania i rozwoju,
 • integracja członków kadry pedagogicznej wokół doskonalenia metod nauczania i rozwijania innych,
 • stworzenie platformy komunikacyjnej wśród kadry pedagogicznej (operowanie tym samym językiem z nowymi elementami) w odniesieniu do bieżącego procesu edukacji oraz projektów szkoleniowych,
 • wzrost motywacji i zaangażowania w proces nauczania i rozwijania uczestników szkoleń oraz uczniów, a także proces samokształcenia się pedagogów,

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 • zyskanie wiedzy z zakresu budowania i kierowania zespołem,
 • pogłębienie umiejętności trenerskich, coachingowych i pedagogicznych,
 • przećwiczenie możliwych zachowań w odniesieniu do różnych sytuacji podczas procesu rozwoju i nauczania przy użyciu metod trenerskich,

OPŁATY:

 • 4 200,00 PLN jednorazowa opłata za dwa semestry/ możliwość opłaty w ratach – 2 raty x 2 100 zł
 • wpisowe: 100 zł

WYMAGANE DOKUMENTY

 • ankieta osobowa,
 • odpis lub kserokopia dyplomu magisterskiego lub licencjackiego,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapisz się już teraz! Dostaniesz od nas więcej informacji.