Luty 2021

  /    /  Luty

W semestrze letnim 2020/2021 na Uczelni Lingwistyczno-Technicznej wszystkie zajęcia dydaktyczne, egzaminy czy dyżury wykładowców prowadzone będą online. 8 lutego 2021 r. Rektor ULT – dr Elżbieta Sternal, podpisał zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. Zarządzenie określa zasady organizacji kształcenia w najbliższym semestrze. Zarządzenie Rektora - organizacja roku akademickiego 2020/2021 Zarządzenie Dziekana - wytyczne w sprawie przeprowadzania egzaminów