Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu
  /  Aktualności   /  VIII Międzynarodowa Konferencja pt. ,,Od Areopagu do Robloxa’’
VIII Konferencja Międzynarodowa

VIII Międzynarodowa Konferencja pt. ,,Od Areopagu do Robloxa’’

W dniu 09 grudnia 2023 r. w Uczelni Lingwistyczno – technicznej odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja pt. ,,Od Areopagu do Robloxa: wystąpienia publiczne. Specyfika, przemiany, cele i środki stosowane w przestrzeni wspólnej’’

W naszej Konferencji uczestniczyli naukowcy z różnych krajów, środowisk, instytucji i poziomów nauczania, a jej celem była wymiana doświadczeń i pogłębienie refleksji nad wystąpieniami publicznymi w kontekście edukacyjnym , próba określenia specyfiki wystąpień publicznych i tego jak zmieniały się wraz z przemianami kulturowymi i technologicznymi.

W konferencji wzięli udział:

 1. dr Evelina Deyneka z Uniwersytetu w Paryżu – z tematem wystąpienia ,,In the image of deliberative democracy: what is ‘discursive’ public speaking in the digital era?’’
 2. dr Monika Izbaner z Akademi Języka Angielskiego Nessie – z tematem wystąpienia ,,Developing critical thinking through the use of Oxford-style debates in teaching English’’
 3. dr hab. Ludmila Kilivaya z Białorusi – z tematem wystąpienia ,,Przemówienie nieoficjalne jako słowo publiczne w przestrzeni wielokulturowej’’
 4. dr hab. Michaił L. Kotin z Uniwersytetu Zielonogórskiego – z tematem wystąpienia ,,Ars rhetorica a refleksja umysłowa: nieco odmienna koncepcja walorów oratorskich prelegenta’’
 5. dr hab. Jacek Waliński z Uniwersytetu Łódzkiego – z tematem wystąpienia ,,Pojęcia zdrowia i choroby jako metafory koncep-tualne w debacie publicznej: studium w oparciu o korpusy językowe’’
 6. dr Elżbieta Sternal z ULT Przasnysz – z tematem wystąpienia ,,Psychologiczne i społeczne efekty debaty oksfordzkiej’’
 7. Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu, opowiedzieli o debacie oksfordzkiej, w której brali udział w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie o tematyce społeczno-prawnej ,,UCZYMY MŁODYCH LUDZI, JAK ROZMAWIAĆ Z SZACUNKIEM!’’
 8. mgr Edyta Rostkowska, mgr Magdalena Błaszczak z ULT Przasnysz i Wydział w Świeciu – z tematem wystąpienia ,,Jak zapamiętać najważniejsze kwestie z wykładu lub z przemówienia – techniki pamięciowe’’
 9. mgr Marcin Stanowski z ULT Przasnysz – z tematem wystąpienia ,,Nauczanie przemawiania publicznego w szkole ponadpodstawowej – krok po kroku’’
 10. dr hab. Wojciech Klepuszewski z Politechniki Koszalińskiej – z tematem wystąpienia ,,Od improwizacji do slamu – poezja jako wystąpie-nie publiczne’’
 11. dr Tomasz Fojt z ULT Przasnysz – z tematem wystąpienia ,,Linguistic features of public speaking in corpus data’’
 12. mgr Mariusz Wysocki z ULT Przasnysz – z tematem wystąpienia ,,Linguistic Manifestations of Manipulation and Power Struggle in Political Discourse’’

Konferencja zakończyła się podsumowaniem obrad przez Panią Rektor Uczelni Lingwistyczno – Technicznej w Przasnyszu dr Elżbietę Sternal.