Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu
  /  Blog   /  Jak działa antyplagiat do prac podyplomowych?

Jak działa antyplagiat do prac podyplomowych?

Zanim student przystąpi do obrony, jego praca musi zostać zaakceptowana przez promotora, ale także przejść przez system antyplagiatowy. Jeżeli raport wykaże, że zostały przekroczone wyznaczone limity, konieczne może być wprowadzenie zmian lub nawet napisanie całości od nowa. Nic więc dziwnego, że cała procedura spędza wielu studentom sen z powiek. Dlatego o tym, jak działa system antyplagiatowy, warto dowiedzieć się jeszcze przed rozpoczęciem pisania. Oto informacje, które mogą okazać się pomocne.

Jak działa system antyplagiatowy?

Powszechnie znany antyplagiat to w rzeczywistości Jednolity System Antyplagiatowy (JSA), czyli narzędzie, którego celem jest weryfikacja prac pod względem oryginalności. Do korzystania z niego są zobowiązane wszystkie uczelnie wyższe. Jego zadaniem jest sprawdzanie unikalności tekstu oraz wskazywanie użytych w pracy zapożyczeń pochodzących z innych źródeł. Wprowadzona do systemu praca jest porównywana nie tylko z innymi rozprawami z danej uczelni, ale także ogólnopolską bazą prac dyplomowych. Pod uwagę bierze również źródła internetowe, takie jak np. Wikipedia, a także akty prawne i orzeczenia sądowe i administracyjne. Co ważne, sprawdzane są źródła nie tylko dostępne w języku polskim. Dzięki temu promotor może określać czy dany tekst był pisany samodzielnie oraz ewentualnie, z jakich źródeł korzystał student.

Kiedy praca jest plagiatem? Ile procent?

To, jaki współczynnik prawdopodobieństwa jest dopuszczalny, zależy od danej uczelni, przykładowo może być to 29%. Wszystkie prace, które uzyskały taki lub niższy współczynnik są dopuszczane do obrony pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej. Jeżeli próg ten wynosi między 29 a 49%, tekst musi zostać przeanalizowany przez promotora i ostatecznie to on podejmuje decyzję czy praca może zostać zaakceptowana. Na tym etapie student może uzasadnić treść swojej pracy, powołując się na przykład na dużą ilość ścisłych definicji, których zmiana byłaby bardzo trudna lub niemożliwa. Natomiast wskaźnik powyżej 49% oznacza, że praca jest plagiatem i nie może zostać dopuszczona do obrony.

Jak uniknąć plagiatu w swojej pracy?

Odpowiedź zdaje się oczywista – pisz swoją pracę samodzielnie. Nie warto liczyć na szczęście i przedstawiać rozprawy kolegi z roku wyżej lub innej uczelni, jako swoją, gdyż szybko zostanie to wychwycone. Podobnie złym pomysłem jest stworzenie własnej pracy, zestawiając ze sobą kilka innych prac naukowych. Wydaje się to prostym i szybkim pomysłem na napisanie rozprawy, jednak z pewnością system wychwyci dużą ilość zapożyczeń i w efekcie uzyskanie wymarzonego dyplomu jedynie się opóźni. Z tego samego względu nie warto wklejać do pracy niezmienionych i niesprawdzonych treści z internetu. Zwłaszcza że oceniana jest także spójność tekstu. Oczywiście korzystanie ze źródeł naukowych jest niezbędne do napisania pracy. Dlatego nie należy się tego bać, a jedynie pamiętać o prawidłowym wykonaniu przypisów czy właściwym zaznaczeniu cytatów. Dzięki temu znacznie zmniejszysz ryzyko niedopuszczenia pracy do obrony i oszczędzisz sobie mnóstwa stresu.