Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu
  /  Blog   /  Godziny rektorskie i dziekańskie – co to takiego?

Godziny rektorskie i dziekańskie – co to takiego?

Organizacja roku akademickiego i tryb nauki na studiach znacznie różni się od formy kształcenia w szkole średniej. Osoby, które są na pierwszym roku, muszą oswoić się z nowymi terminami, jak m.in. kolokwia, terminy zerówkowe, sesja, czy dni/godziny rektorskie i dziekańskie. Studencki rozkład zajęć jest bardziej elastyczny, niż ten szkolny, jednak wymaga też większej samodyscypliny i lepszej organizacji. Obowiązki związane z nauką, zaliczaniem przedmiotów i przygotowywaniem do egzaminów, sprawiają, że każdy żak ceni dodatkowe dni wolne od zajęć.

Co to godziny/dni rektorskie?

Godzina rektorska czy też dzień rektorski to czas wolny od nauki, który przydzielany jest przez rektora. Jest on osobą, która kieruje uczelnią. Podlegają mu wszystkie wydziały. Sprawdzając harmonogram studiów, można się dowiedzieć, w jakim terminie ustalono dni rektorskie – bardzo często przydzielane są one między świętami, by przedłużyć okres przerwy od nauki, czy umożliwić studentom powrót z rodzinnych miast. Również w toku zajęć akademickich można się dowiedzieć o wyznaczeniu dodatkowego wolnego czasu, gdy organizowane są rozmaite wydarzenia związane z życiem uczelni. Odwołanie zajęć pozwala w nich uczestniczyć pracownikom oraz studentom.

Co to godziny/dni dziekańskie?

Dziekani poszczególnych wydziałów mogą ustalać dni, czy też godziny dziekańskie. Jeśli rektor odgórnie nie odwoła zajęć, dziekani na wniosek samorządu studenckiego lub też z własnej inicjatywy mają możliwość wprowadzenia czasu wolnego od ćwiczeń i wykładów. Przy czym należy mieć na względzie to, że zajęcia organizowane przez inną jednostkę odbywają się w normalnym trybie – tak może być np. z lektoratami czy wychowaniem fizycznym.

Godziny lub dzień dziekański może być też zarządzony w przypadku różnego rodzaju uroczystości i ważnych wydziałowych momentów, jak np. konferencje, posiedzenia organów uczelni, narady, konkursy, dni otwarte, czy spotkania administracyjne. Stanowią nieodłączną część życia akademickiego, umożliwiając integrację społeczności uczelni oraz wspieranie rozwoju naukowego i edukacyjnego w ramach danej jednostki organizacyjnej.

Decyzja dotycząca wolnego od zajęć dotyczy wyłącznie studentów i pracowników konkretnego wydziału, a nie wszystkich studiujących na danej uczelni.

Jak wygląda organizacja roku akademickiego?

Każda uczelnia wyższa ma określone własnym regulaminem szczegóły organizacji roku akademickiego. Przeważnie semestr zimowy rozpoczyna się wraz z początkiem października i trwa do połowy lutego. Pod koniec semestru odbywa się sesja egzaminacyjna, która trwa przeważnie 2-3 tygodnie, wyznaczone są dni wolne i sesja poprawkowa. W harmonogramie ujęte są także święta, dni rektorskie i dziekańskie, dni adaptacyjne oraz terminy ostatecznego rozliczenia semestru lub roku. Informacje dotyczące odwołania zajęć udostępniane są zazwyczaj na stronie internetowej szkoły wyższej.

Czy godziny rektorskie i dziekańskie trzeba odrabiać?

Zarówno dni i godziny rektorskie, jak i dziekańskie nie podlegają obowiązkowi odrabiania. Szczegółowe wytyczne w tej kwestii są ustalane przez każdą uczelnię. Może istnieć obowiązek indywidualnego nadrabiania treści, które miały być opracowane podczas anulowanych wykładów lub ćwiczeń. Zdarza się również, że poszczególni doktorzy czy profesorowie wraz ze studentami ustalają możliwość nadrobienia przewidzianego materiału w innym terminie. Muszą uzyskać na to zgodę od władz wydziału lub uczelni.