Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu
  /  Blog   /  Co robić będąc na liście rezerwowej na studia?

Co robić będąc na liście rezerwowej na studia?

Absolwenci liceum, którzy zdali maturę i złożyli podanie na studia, w napięciu oczekują wyników rekrutacji. Niestety nie zawsze udaje się za pierwszym podejściem zakwalifikować na wymarzony kierunek. Znalezienie się na liście rezerwowej budzi niepokój, szczególnie gdy brakuje planu B. Co zrobić w takiej sytuacji? Sprawdź, na ile uczelni maturzysta można składać papiery, by mieć alternatywę i spokojnie oczekiwać dalszych decyzji rekrutacyjnych.

Lista rezerwowa – co to znaczy?

Osoby, które zostały wyprzedzone w naborze przez kandydatów z lepszą punktacją, muszą zaznajomić się z takim pojęciem, jak lista rezerwowa. Studia na wybranym kierunku wciąż są dla nich możliwe, jeśli miejsca zwolnią się w wyniku rezygnacji innych osób. Rekrutacja uzupełniająca stwarza szanse na to, by dołączyć do grona studentów przyjętych w pierwszym naborze. Dzieje się tak, dlatego że część kandydatów decyduje się na inne uczelnie lub kierunki, zwalniając miejsce osobom z listy rezerwowej.

Lista rezerwowa na studia a podwójna rekrutacja

Kandydat, który nie dostał się na studia pierwszego wyboru, ale składał też podanie na inne kierunki czy uczelnie i tam został przyjęty w pierwszym naborze, ma przed sobą kilka możliwości. Może zdecydować się na studia, na które został już przyjęty, jednocześnie śledząc swoją pozycję na liście rezerwowej na studia na kierunku pierwszego wyboru. Jeśli otrzyma pozytywną decyzję przy naborze uzupełniającym, może zadecydować, na którym kierunku chce studiować. Jeżeli nie zwolni się odpowiednia liczba miejsc i nie zakwalifikuje się w rekrutacji uzupełniającej, może kontynuować studia, na które został już przyjęty i spróbować swoich sił za rok i np. kształcić się na dwóch kierunkach jednocześnie lub zmienić dotychczas realizowane studia, jeśli okażą się niesatysfakcjonujące.

Lista rezerwowa – studia na jednym kierunku

W gorszej sytuacji są osoby, które rekrutowały się wyłącznie na jeden kierunek na jednej uczelni. Nie muszą one jednak bezczynnie czekać, licząc na szczęście i to, że ktoś zwolni miejsce. Mogą poszukać miejsc na uczelniach, gdzie nabór nie był zamknięty i trwa dodatkowa rekrutacja. Ta opcja jest popularna szczególnie na mniej obleganych kierunkach.

Jedną z opcji jest podjęcie studiów w formie zdalnej. Wówczas można realizować program edukacyjny bez konieczności częstych wizyt na uczelni. Jest to wygodne dla osób mieszkających daleko od ośrodków akademickich lub mających inne zobowiązania, które utrudniają codzienne dojazdy.
Co więcej, podjęcie studiów w trybie online daje większą elastyczność w zarządzaniu czasem, co może być korzystne dla osób pracujących lub zaangażowanych w inne projekty, także tych, które zdecydują się na studiowanie na dwóch kierunkach jednocześnie. Zdalna nauka pozwala także na oszczędność kosztów związanych z dojazdami i zakwaterowaniem w innym mieście.

Szansą na kontynuowanie kształcenia bez robienia sobie przerwy jest także rozpoczęcie studiów na uczelniach prywatnych. Zdarza się, że prowadzą rekrutację przez dłuższy okres. Bogata oferta programowa i wysoki poziom nauczania zachęcają do tego, by się rekrutować. Często tego typu uczelnie są bardziej elastyczne w przyjmowaniu studentów nawet po zakończeniu głównego naboru.
Absolwenci szkół średnich zastanawiają się, na ile kierunków studiów można składać papiery – nie ma ograniczeń w tej kwestii. Pamiętać natomiast należy o tym, że wymagane jest uiszczenie stosownych opłat. Warto sprawdzać, do kiedy można zapisać się na studia, by nie zostawiać wyboru na ostatnią chwilę. Rozważając to, na jaki kierunek warto się zdecydować, trzeba wziąć pod uwagę swoje preferencje, predyspozycje, ale też aktualne trendy i zapotrzebowanie rynku pracy.

Znalezienie się na liście rezerwowej na studia, nie przekreśla planów dotyczących dalszej edukacji na obranej ścieżce kształcenia. Wciąż istnieje szansa, że zwolnią się miejsca. Jednak warto też mieć zapasową opcję i być otwartym na różne możliwości.