Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu
  /  Blog   /  Studia na dwóch kierunkach jednocześnie

Studia na dwóch kierunkach jednocześnie

Ścieżka edukacyjna może przyjmować nietypową formę, np. gdy studenci decydują się na dodatkowy kierunek studiów. Łączenie dwóch dziedzin to sposób, by się rozwijać i spełniać swoje cele w różnych obszarach. Dwukierunkowe kształcenie może wynikać z osobistych aspiracji, czy też chęci zwiększenia szans na rynku pracy. Jak poradzić sobie, realizując studia na dwóch kierunkach i dlaczego warto zdecydować się na taką formę edukacji?

Czy można połączyć dwa kierunki studiów?

Studiowanie dwóch kierunków wymaga przejścia na ITS, czyli indywidualny tryb studiów. Należy spełnić kwestie formalne – ukończyć pierwszy rok macierzystego kierunku, a także uzyskać średnią ocen minimum 4,0. Każda uczelnia może mieć inne kryteria, którym należy sprostać, by uzyskać akceptację danych wydziałów. Potrzebne jest także stworzenie indywidualnego planu edukacji. Bardzo ważne są sprawy organizacyjne, czyli poznanie i dostosowanie harmonogramu zajęć, ewentualne ich odrabianie z innymi grupami, czy przepisanie zaliczeń i ocen, jeśli już dany przedmiot był realizowany na pierwszym fakultecie.

Dlaczego warto zdecydować się na drugi kierunek studiów?

Osoby, które pasjonują się rozmaitymi dziedzinami, mogą znaleźć sposób, by połączyć swoje pasje i realizować dwa kierunki studiów jednocześnie. Jest to interesująca perspektywa dla tych, którzy chcą zgłębiać różne obszary wiedzy i mają sprecyzowane plany zawodowe obejmujące posiadanie kwalifikacji z wybranych fakultetów. Studia na drugim kierunku zwiększają też szanse na znalezienie pracy, otwierają nowe możliwości, mogą wzmacniać konkurencyjność kandydata w ocenie pracodawcy. Zgłębianie wielu dyscyplin pomaga nabyć nowe kompetencje, wpływa na rozwój umiejętności organizacyjnych, uczy przedsiębiorczości i zarządzania czasem. Jest to doskonała forma samorozwoju i sposób na poszerzenie horyzontów.

Studiowanie dwóch kierunków jednocześnie – jak sobie poradzić?

Łączenie dwóch różnych dziedzin to wyzwanie, a żeby mu sprostać potrzeba sporej determinacji. Można realizować dwa kierunki studiów jednocześnie dzienne albo dobrać jeden fakultet w trybie zaocznym lub online. Wybór formy zajęć zależny jest od osobistych preferencji i możliwości zestawienia harmonogramu. W efektywnym zarządzaniu czasem pomoże zrobienie realnego planu i wyznaczanie priorytetów, jak np. najważniejsze projekty, które należy zrealizować w określonym terminie, by nie rozpraszać się na mniej istotnych kwestiach.

Jeśli na obu kierunkach realizowane są podobne przedmioty, istnieje szansa na przepisanie ocen, co jest dużym ułatwieniem. Tego typu kształcenie wymaga systematyczności oraz dobrego zorganizowania, a także silnej motywacji, by nie zniechęcać się, jeśli wystąpią ewentualne trudności. Zdarza się, że przy indywidualnym trybie studiów, część materiału należy przerobić samodzielnie, do czego również potrzebna jest samodyscyplina.

Zdecydowanie się na drugi kierunek w formie online, stwarza szansę bardziej elastycznego pogodzenia dwóch dyscyplin. Studenci cenią możliwość odtwarzania treści zamieszczonych na platformach e-learningowych o dowolnej porze. Jest to też doskonały sposób na zaoszczędzenie cennego czasu, który upływa podczas dojazdów i przemieszczania się między uczelniami. W przypadku studiów zdalnych, w zajęciach można uczestniczyć z każdego miejsca, które ma dostęp do internetu.

Konsekwencja, odpowiednia motywacja i świadomość sensu podjęcia się wyzwania studiowania na dwóch kierunkach, a także dobra organizacja i wdrożenie planu, to działania pomagające osiągnąć sukces i wytrwać w powziętych postanowieniach.