Budownictwo pasywne

Budownictwo pasywne

Studia
Studia inżynierskie - Budownictwo Pasywne

Więcej informacji o studiach

BUDOWNICTWO PASYWNE – NOWOŚĆ

Zapraszamy wszystkich chętnych do nauki na unikatowych w skali całego kraju studiów inżynierskie o specjalności – BUDOWNICTWO PASYWNE.

 

Budownictwo pasywne to już nie tylko puste hasła reklamowe, to szereg bardzo zaawansowanych technologii, które są już obecne na rynku polskim i z roku na rok będą stanowiły coraz poważniejszy segment tego rynku. Pozwalają one w szybki, bezpieczny i ekologiczny sposób zbudować dom, który będzie przyjazny dla zamieszkujących go ludzi i otaczającego środowiska. Uzupełnienie w profesjonalny sposób zaprojektowanego budynku o pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych oraz efektywne sterowanie wszystkimi odbiornikami pozwoli na dużą autonomię i ekonomię użytkowania.

 

Eksperci przekażą nie tylko szczegółową wiedzę na temat projektowania i budowania domów pasywnych, lecz także zapoznają z szeregiem rozwiązań wykorzystywanych przy tych procesach, szczególnie z zastosowaniem technologii Odnawialnych Źródeł Energii oraz inteligentnego sterowania nimi. Studenci zyskają szeroką wiedzę teoretyczną z zakresu budownictwa pasywnego, a także co ważniejsze zapoznają się z praktycznymi aspektami tej problematyki oraz będą mieli możliwość uczestniczyć w licznych PROJEKTACH BADAWCZYCH. Ważnym elementem dydaktyki są również kwestie związane z umocowaniem prawnym budownictwa pasywnego oraz aspekty wynikające z Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energi. Autorski program studiów, znakomita infrastruktura uczelni, jak również najwyższe kwalifikacje kadry dydaktycznej są gwarancją bardzo atrakcyjnej perspektywy zawodowej, która stanie przed wszystkimi absolwentami kierunku BUDOWNICTWO PASYWNE.

 

FORMA STUDIÓW

Studia są prowadzone w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz online.

W trybie niestacjonarnym studia odbywają się w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela).

DLA KOGO

Studia skierowane są do:

 • osób zainteresowanych tematyką budownictwa,
 • mających zamiłowanie do nauki przedmiotów ścisłych,
 • osób zainteresowanych nowoczesnymi technologiami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci mogą podjąć pracę projektanta i wykonawcy z zakresu budownictwa ogólnego, wodnego, inwentarskiego, ziemnego oraz technicznej infrastruktury wsi i osiedli.

Miejsca pracy, w których są zatrudniani to:

 • w przedsiębiorstwach budowlanych
 • w biurach projektów
 • w urzędach administracji państwowej i samorządowej
 • prowadząc własne firmy budowlane
 • jednostki administracji i samorządu terytorialnego;
 • placówki naukowo-badawcze;
 • szkolnictwo na poziomie średnim i wyższym;
 • placówki usług handlowych materiałami budowlanymi i sprzętem budowlanym;
 • prywatne przedsiębiorstwa związane z branżą budowlaną i projektową;

Absolwenci są przygotowani do:

 • kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych
 • nadzoru wykonawstwa budowlanego
 • organizowanie produkcji elementów budowlanych
 • współudziałów w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych
 • pracy w administracji rządowej i samorządowej
 • kierowanie budową nowych dróg i mostów, ulic oraz innej infrastruktury komunikacyjnej
 • projektowanie i kierowanie robotami drogowymi w ramach remontów, utrzymania i naprawy nawierzchni dróg, ulic

INFORMACJE OGÓLNE

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera potwierdzony dyplomem ukończenia wyższych studiów zawodowych na kierunku Budownictwo.

Program kształcenia uzupełniają przedmioty z rozbudowanego bloku zajęć kształcenia kierunkowego i ogólnego, które absolwenta maja wyposażyć w wiedzę i umiejętności praktyczne wymagane przez współczesny rynek pracy.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Dzięki nauce na naszej uczelni absolwenci zyskają:

 1. Uzyskują wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii.
 2. Nabywa umiejętność projektowania i budowania „domów inteligentnych” z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.
 3. Uzyskają umiejętność projektowania obiektów użyteczności publicznej.
 4. Uzyskują możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane.
 5. Uzyskają umiejętność organizowania produkcji elementów budowlanych.
 6. Nabywają podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu budownictwa ogólnego, a w szczególności budownictwa energooszczędnego i energii odnawialnej.
 7. Uzyskują znajomość języka obcego na poziomie B2 oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Po ukończonych w ULT studiach inżynierskich z zakresu budownictwa absolwenci mogą podjąć pracę lub kontynuować edukację na studiach II stopnia na tym samym lub innym kierunku bądź na wybranych studiach podyplomowych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
 • wypełnione zgłoszenie na studia inżynierskie – do pobrania
 • trzy fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zaadresowana koperta A4 ze znaczkiem zwrotnym
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50 zł

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE GEODEZJA

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA BUDOWIE

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapisz się już teraz! Dostaniesz od nas więcej informacji.