Budownictwo pasywne

Oferta studiów

  /  Studia I stopnia inżynierskie  /  Budownictwo pasywne

Budownictwo pasywne

Studia
Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu
Organizator:
Studia inżynierskie - Budownictwo Pasywne

Więcej informacji o studiach

BUDOWNICTWO PASYWNE – NOWOŚĆ

Zapraszamy wszystkich chętnych do nauki na unikatowych w skali całego kraju studiów inżynierskie o specjalności – BUDOWNICTWO PASYWNE.

 

Budownictwo pasywne to już nie tylko puste hasła reklamowe, to szereg bardzo zaawansowanych technologii, które są już obecne na rynku polskim i z roku na rok będą stanowiły coraz poważniejszy segment tego rynku. Pozwalają one w szybki, bezpieczny i ekologiczny sposób zbudować dom, który będzie przyjazny dla zamieszkujących go ludzi i otaczającego środowiska. Uzupełnienie w profesjonalny sposób zaprojektowanego budynku o pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych oraz efektywne sterowanie wszystkimi odbiornikami pozwoli na dużą autonomię i ekonomię użytkowania.

 

Studia prowadzone są w porozumieniu z Politechniką Warszawską. Eksperci przekażą nie tylko szczegółową wiedzę na temat projektowania i budowania domów pasywnych, lecz także zapoznają z szeregiem rozwiązań wykorzystywanych przy tych procesach, szczególnie z zastosowaniem technologii Odnawialnych Źródeł Energii oraz inteligentnego sterowania nimi. Studenci zyskają szeroką wiedzę teoretyczną z zakresu budownictwa pasywnego, a także co ważniejsze zapoznają się z praktycznymi aspektami tej problematyki oraz będą mieli możliwość uczestniczyć w licznych PROJEKTACH BADAWCZYCH. Ważnym elementem dydaktyki są również kwestie związane z umocowaniem prawnym budownictwa pasywnego oraz aspekty wynikające z Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energi. Autorski program studiów, znakomita infrastruktura uczelni, jak również najwyższe kwalifikacje kadry dydaktycznej (wykładowcy z Politechniki Warszawskiej) są gwarancją bardzo atrakcyjnej perspektywy zawodowej, która stanie przed wszystkimi absolwentami kierunku BUDOWNICTWO PASYWNE.

 

Studia na kierunku Budownictwo realizowane są we współpracy z Politechniką Warszawską, większość zajęć prowadzona jest przez specjalistów z PW.

FORMA STUDIÓW

Studia są prowadzone w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz niestacjonarnej (studia online).

W trybie niestacjonarnym studia odbywają się w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela).

Studia niestacjonarne (studia online) – 50% zajęć odbywa się w trybie mobilnym na platformie edukacyjnej MOODLE, 50% zajęć – na uczelni.

DLA KOGO

Studia skierowane są do:

osób zainteresowanych tematyką budownictwa,
mających zamiłowanie do nauki przedmiotów ścisłych,
osób zainteresowanych nowoczesnymi technologiami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci mogą podjąć pracę projektanta i wykonawcy z zakresu budownictwa ogólnego, wodnego, inwentarskiego, ziemnego oraz technicznej infrastruktury wsi i osiedli.

Miejsca pracy, w których są zatrudniani to:

 • w przedsiębiorstwach budowlanych
 • w biurach projektów
 • w urzędach administracji państwowej i samorządowej
 • prowadząc własne firmy budowlane
 • jednostki administracji i samorządu terytorialnego;
 • placówki naukowo-badawcze;
 • szkolnictwo na poziomie średnim i wyższym;
 • placówki usług handlowych materiałami budowlanymi i sprzętem budowlanym;
 • prywatne przedsiębiorstwa związane z branżą budowlaną i projektową;

Absolwenci są przygotowani do:

 • kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych
 • nadzoru wykonawstwa budowlanego
 • organizowanie produkcji elementów budowlanych
 • współudziałów w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych
 • pracy w administracji rządowej i samorządowej
 • kierowanie budową nowych dróg i mostów, ulic oraz innej infrastruktury komunikacyjnej
 • projektowanie i kierowanie robotami drogowymi w ramach remontów, utrzymania i naprawy nawierzchni dróg, ulic

INFORMACJE OGÓLNE

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera potwierdzony dyplomem ukończenia wyższych studiów zawodowych na kierunku Budownictwo.

Program kształcenia uzupełniają przedmioty z rozbudowanego bloku zajęć kształcenia kierunkowego i ogólnego, które absolwenta maja wyposażyć w wiedzę i umiejętności praktyczne wymagane przez współczesny rynek pracy.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Dzięki nauce na naszej uczelni absolwenci zyskają:

 1. Uzyskują wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii.
 2. Nabywa umiejętność projektowania i budowania „domów inteligentnych” z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.
 3. Uzyskają umiejętność projektowania obiektów użyteczności publicznej.
 4. Uzyskują możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane.
 5. Uzyskają umiejętność organizowania produkcji elementów budowlanych.
 6. Nabywają podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu budownictwa ogólnego, a w szczególności budownictwa energooszczędnego i energii odnawialnej.
 7. Uzyskują znajomość języka obcego na poziomie B2 oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Po ukończonych w ULT studiach inżynierskich z zakresu budownictwa absolwenci mogą podjąć pracę lub kontynuować edukację na studiach II stopnia na tym samym lub innym kierunku bądź na wybranych studiach podyplomowych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
 • wypełnione zgłoszenie na studia inżynierskie – do pobrania
 • trzy fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zaadresowana koperta A4 ze znaczkiem zwrotnym
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50 zł

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE GEODEZJA

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA BUDOWIE

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapisz się już teraz! Dostaniesz od nas więcej informacji.