Filologia niemiecka

Oferta studiów
  /  Studia II stopnia (magisterskie)  /  Filologia niemiecka

FILOLOGIA NIEMIECKA - STUDIA II STOPNIA

Studia
Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu
Organizator:
Studia magisterskie - Filologia niemiecka

Więcej informacji o studiach

 

FILOLOGIA NIEMIECKA – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Niemcy są jednym z naszych sąsiadów, stanowią także najliczniejszą grupę mniejszości narodowej w Polsce, dysponującej nawet miejscami w Sejmie. Nie zaskakuje zatem, że kontakty polsko-niemieckie mają bogatą historię i z pewnością równie bogatą przyszłość. Wybór kierunku kształcenia filologia niemiecka II stopnia jest więc dobrą inwestycją w przyszłość, dającą liczne możliwości zatrudnienia, a także rozwijania hobby.

 

FORMA STUDIÓW

Oferujemy trzy tryby kształcenia na kierunku germanistyka II stopnia:

 

Stacjonarny – nauka w dni robocze, na terenie uczelni
Niestacjonarny – zjazdy weekendowe (sobota, niedziela)
Niestacjonarny (studia online) – wszystkie zajęcia prowadzone za pomocą platformy e-learningowej.

 

Studia niestacjonarne I i II stopnia prowadzone są z użyciem metod pracy zdalnej i na odległość.

 

 

SPECJALIZACJE

Na studia magisterskie filologia niemiecka online i stacjonarnie zapraszamy przede wszystkim absolwentów studiów I stopnia na tym samym kierunku. Studenci będą mogli wybrać jedną z czterech specjalizacji.

 

Nauczycielska

Idealna dla osób o talencie pedagogicznym i chęci nauczania. Swoją pasją do języka obcego będziesz mógł dzielić się z innymi. W trakcie studiów podniesiesz znacznie własne kompetencje językowe, a swój zasób wiedzy poszerzysz także o zagadnienia związane z dydaktyką, pedagogiką i psychologią, zwłaszcza w kontekście nauczania. Otrzymasz dzięki temu pracę w szkołach różnego stopnia i typu, a także w placówkach pozaszkolnych prowadzących kursy językowe czy korepetycje. Zdobyte uprawnienia ważne są nie tylko w Polsce, ale na terenie całej UE, więc możesz rozszerzyć swoją działalność o inne kraje.

 

Tłumaczeniowa

Zawód tłumacza jest aktualnie jednym z najlepiej opłacanych, zaś osoby znające język obcy w stopniu umożliwiającym przekład tekstów, poszukiwane są przez pracodawców z różnych dziedzin. Szczególnie dobrą pozycją na rynku cieszą się tłumacze specjalistyczni. Z myślą o twojej przyszłej karierze pomożemy ci osiągnąć mistrzostwo w tłumaczeniu tekstów dotyczących licznych obszarów życia, w tym techniki, medycyny, ekonomii czy sztuki. Nauczysz się także tłumaczeń wymagających lekkiego pióra i zgrabnego doboru słów, z obszarów takich jak media czy popkultura. Dowiesz się, jakich narzędzi komputerowych i internetowych używać, aby sobie tę pracę ułatwić.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci studiów magisterskich z germanistyki to osoby, które:

  • Znają język niemiecki na poziomie C2, czyli biegle w mowie i w piśmie.
  • Mają kwalifikacje zawodowe w wybranej specjalizacji.
  • Mają rozległą wiedzę uniwersytecką dot. języka niemieckiego, także od strony formalnej i strukturalnej.
  • Rozumieją, tłumaczą i tworzą teksty specjalistyczne i luźne dot. różnych obszarów życia.
  • Są zaznajomieni z historią, kulturą i sztuką narodów porozumiewających się w j. niemieckim.

 

Dyplom ukończenia studiów filologia niemiecka II stopnia oznacza, że posiadasz tytuł magistra z zakresu filologii i możesz dalej się kształcić, np. na którymś z kierunków studiów dyplomowych z bogatej oferty ULT.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra potwierdzony dyplomem ukończenia wyższych studiów zawodowych na kierunku filologia. Podstawą nauczania w ramach kierunku filologia jest praktyczne kształcenie języka obcego, zorientowane na biegłą jego znajomość, bogactwo słownictwa potocznego i specjalistycznego.

 

Program kształcenia uzupełniają przedmioty z rozbudowanego bloku zajęć kształcenia kierunkowego i ogólnego, które absolwenta ULT mają wyposażyć w wiedze i umiejętności wymagane przez współczesny rynek pracy.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapisz się już teraz! Dostaniesz od nas więcej informacji.