Integracja sensoryczna

Oferta studiów
  /  Studia podyplomowe  /  Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

Studia
Rodzaj studiów:
Studia podyplomowe - Integracja sensoryczna

Więcej informacji o studiach

Studia podyplomowe integracja sensoryczna skierowane są głównie do absolwentów studiów pedagogicznych i psychologicznych I i II stopnia, a także do osób, które ukończyły kierunki rehabilitacja, fizjologia czy logopedia. O możliwości przyjęcia absolwentów innych kierunków decyduje komisja kwalifikacyjna. Kandydat musi mieć już zaliczony kurs SI I stopnia i doświadczenie w pracy z dziećmi (niekoniecznie w obszarze zaburzeń rozwojowych).
Studia integracja sensoryczna podyplomowe pozwolą ci pogłębić wiedzę, jaką zdobyłeś/aś na kursie I stopnia SI.

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA – STUDIA PODYPLOMOWE

 

Studia podyplomowe z integracji sensorycznej obejmują 350 godzin zajęć, w tym:

 • 178 godzin wykładów
 • 107 godzin warsztatów
 • 65 godzin praktyk specjalistycznych

Dyplom studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej jest równoznaczny z kursem II stopnia integracji sensorycznej. Jako kandydat kierunku integracja sensoryczna kurs I stopnia musisz mieć już za sobą. Studia integracja sensoryczna dają ci uprawnienia terapeuty SI.

 

FORMA STUDIÓW

 

Studia są prowadzone w trybie niestacjonarnym w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) zgodnie z harmonogramem studiów podyplomowych oraz trybem on-line, oznacza to że wszystkie zajęcia prowadzone są przez Internet. Studia online integracja sensoryczna dają możliwość kształcenia z dowolnego miejsca, wysokiej jakości wiedza dostępna jest teraz dla każdego.

 

Istnieje możliwość studiowania w Inowrocławiu!

 

Perspektywy zawodowe – studia podyplomowe SI

 

Jako absolwent kierunku integracja sensoryczna studia podyplomowe, jesteś dyplomowanym terapeutą SI. Znajdziesz zatrudnienie w publicznych i prywatnych żłobkach, przedszkolach i szkołach, a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych jednostkach terapeutycznych, prowadzących wsparcie dla dzieci z problemami w zakresie SI.

 

Możesz również założyć własny gabinet integracji sensorycznej. Cena 60 minut terapii w takim gabinecie to, w zależności od miasta, ok. 100 zł. Aby terapia była skuteczna, dziecko powinno w niej uczestniczyć co najmniej dwa razy w tygodniu.
Na studia w kierunku SI decydują się często także rodzice dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Pozwala im to na lepsze zrozumienie problemów, z jakimi boryka się dziecko i na skuteczniejsze wspieranie jego rozwoju.

 

Informacje ogólne – SI studia podyplomowe

 

Wszystkimi zmysłami odbieramy codziennie niezliczoną ilość bodźców. Jeśli ich transmisja i dekodowanie przebiegają prawidłowo, możemy całkiem sprawnie funkcjonować. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego oznaczają, że mózg nie jest w stanie skorzystać z informacji, jakie zmysły odebrały z otoczenia.

 

Może się to objawiać na wiele sposobów, u każdego dziecka nieco inaczej. Maluch z zaburzeniami sensorycznymi może być niezdarny, przewracać się, często kaleczyć. Problemy sprawiają mu najczęściej proste dla innych czynności – jedzenie, ubieranie się, jazda na rowerze. Ciężko mu się skoncentrować, jest nadpobudliwy lub apatyczny. Może unikać dotyku, towarzystwa innych dzieci, ale także zabiegów higienicznych. Dziecko z zaburzeniami SI często wybudza się w nocy, jest płaczliwe, rodzicom i kolegom trudno jest zrozumieć przyczyny jego zachowań, źródło odczuwanych emocji. Zdarza się, że w szkole kiepsko radzi sobie z nauką.

 

U małego dziecka o zaburzeniach SI mogą świadczyć np. niechęć do jazdy samochodem, spacerów i wchodzenia po schodach, niezdolność do bawienia się przez dłuższy czas jedną zabawką, a także nadwrażliwość na dźwięki, światło i dotyk.
Lista objawów jest bardzo długa i nie są one charakterystyczne wyłącznie dla zaburzonego przetwarzania bodźców. Kierunek integracja sensoryczna studia podyplomowe ma wyposażyć cię w wiedzę i umiejętności niezbędne dla postawienia prawidłowej diagnozy, a następnie do opieki nad dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej.

 

Terapia integracji sensorycznej to bardzo odpowiedzialne, ale też niezwykle satysfakcjonujące zajęcie. Dostajesz pod opiekę małego człowieka borykającego się z wielkimi problemami i to od ciebie zależy, jak sprawnie sobie z nimi poradzi i czy będzie to proces przyjemny. Wśród twoich pacjentów znajdą się maluchy cierpiące na autyzm, ADHD, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa oraz inne jednostki chorobowe i zaburzenia rozwojowe.
W terapii będziesz wykorzystywać różnorodne tory przeszkód, huśtawki, chusty, koce, równoważnie, obciążniki, ale także zbiory zadań, pomoce plastyczne, instrumenty muzyczne. Ich dobór będzie zależał od obszarów, nad którym w danym momencie pracujesz z dzieckiem, a także od twojej kreatywności. Studia podyplomowe na kierunku integracja sensoryczna przygotują cię do posługiwania się dostępnymi na rynku pomocami oraz samodzielnie przygotowanymi materiałami.

 

Rozpocznij studia podyplomowe integracja sensoryczna i codziennie przeżywają radość z niesienia pomocy swoim małym podopiecznym.

 

Cele studiów podyplomowych:

Po zrealizowaniu programu uczestnik studiów podyplomowych:

 • zna podstawowe wiadomości z neurofizjologii układu nerwowego, budowy i funkcji narządów zmysłu,
 • potrafi wymienić i scharakteryzować najczęściej występujące zaburzenia rozwojowe
 • potrafi przeprowadzić diagnozę zburzeń SI
 • potrafi zaplanować i przeprowadzić terapie zaburzeń SI

 

Uprawnienia absolwentów studiów podyplomowych

 

Po odbyciu studiów podyplomowych w łącznym wymiarze 350 godzin uczestnik studiów uzyskuje uprawnienia do diagnozowania zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej, planowania i prowadzenia terapii SI oraz wymiernej oceny osiąganych wyników.

 

 

ADRESAT KURSU INTEGRACJA SENSORYCZNA

 

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które:

 • posiadają dyplom ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich (pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, neurologopedia, rehabilitacja/fizjoterapia, psychologia),
 • w przypadku ukończenia innych studiów, ostateczną decyzję podejmuje komisja kwalifikacyjna po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją
 • posiadają certyfikat ukończenia kursu SI I stopnia oraz mają doświadczenie w pracy z dziećmi

 

Ogólna tematyka zajęć:

 

Moduł I Psychologia kliniczna i rozwojowa – 15 h

Moduł II Neurologia dziecięca i neuropsychologia kliniczna – 15 h

Moduł III Rozwój i zaburzenia układu ruchowego. Budowa i funkcjonowanie systemu SI – 20 h

Moduł IV Klasyfikacja zaburzeń i terapii z zakresu SI – 20 h

Moduł V Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami SI – 145 h ( w tym 77 h warsztatów i 68 h wykładów)

Moduł VI Metodyka pracy z dziećmi z zaburzeniami SI – 30 h wykładów, 30 warsztatów

Moduł VII Problemy rodziny i dziecka z zaburzeniami SI – 10 h

Praktyki specjalizacyjne – 65 h

 

Ramowy program studiów podyplomowych:

 1. Budowa, rozwój, i funkcjonowanie narządów zmysłów oraz ich integracja w trakcie rozwoju dziecka w poszczególnych okresach życia.
 2. Uwarunkowania prawidłowego rozwoju psychoruchowego w oparciu o współczesną wiedzę neurofizjologiczną i najczęstszych jego zaburzeń występujących w okresie rozwojowym z uwzględnieniem roli integracji sensorycznej.
 3. Najczęściej stosowane testy służące do diagnozowania zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej.
 4. Ustalanie planu terapii w oparciu o uzyskane wyniki badań testowych.
 5. Planowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych.
 6. Ocena osiąganych wyników terapii wg obserwacji i kolejnych badań.
 7. Szczegółowy program otrzymają uczestnicy w trakcie trwania kursu.

 

Opłaty:

 • 1 600,00 PLN jednorazowa opłata za 3 semestry/ możliwość opłaty w ratach – 2 raty x 800 zł
 • wpisowe: 100 zł

 

Wymagane dokumenty:

 • ankieta osobowa,
 • odpis lub kserokopia dyplomu magisterskiego lub licencjackiego,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapisz się już teraz! Dostaniesz od nas więcej informacji.