Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu
  /  Aktualności   /  VIII Konferencja Międzynarodowa
VIII Konferencja Międzynarodowa

VIII Konferencja Międzynarodowa

Od Areopagu do Robloxa: wystąpienia publiczne. Specyfika, przemiany, cele i środki stosowane w przestrzeni wspólnej

9 grudnia 2023, Przasnysz

Zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń

Gorąco zapraszamy do przesyłania zgłoszeń wystąpień w VIII Konferencji Naukowej Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu.

Celem naszej konferencji jest próba określenia specyfiki wystąpień publicznych i tego jak zmieniały się wraz z przemianami kulturowymi i technologicznymi.

Mamy nadzieję, że VIII Konferencja Naukowa Uczelni Lingwistyczno-Technicznej będzie forum dyskusji i wymiany informacji na następujące tematy:

 • Językowe i pozajęzykowe cechy wystąpień publicznych
 • Typologia wystąpień publicznych i rodzaje mówców
 • Cechy dobrego mówcy
 • Techniki i metody skutecznej prezentacji treści
 • Argumentacja, perswazja, manipulacja i sztuka erystyki w wystąpieniach publicznych
 • Organizacja i struktura wystąpienia publicznego
 • Przemiany tradycji oratorskiej
 • Dydaktyka nauczania przemówień publicznych
 • Wykorzystanie technologii w wystąpieniach publicznych
 • Proksemika i mowa ciała w wystąpieniach publicznych
 • Glossofobia i trema przed wystąpieniami publicznymi
 • Debaty jako forma wystąpień publicznych
 • Elementy wychowania obywatelskiego i myślenia krytycznego w debatach oksfordzkich

Nasza Konferencja to także spotkanie nauczycieli z różnych środowisk, instytucji i poziomów nauczania, którego celem jest wymiana doświadczeń i pogłębienie refleksji nad wystąpieniami publicznymi w kontekście edukacyjnym.

Liczymy na to, że oprócz wykładów i paneli dyskusyjnych również praktyczne warsztaty umożliwią uczestnikom doskonalenie sztuki mówienia.

Konferencja odbędzie się w formacie online.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji:

 • prelekcji (45 min)
 • referatów (30 min)
 • warsztatów praktycznych (45 min)

Prosimy o przesyłanie propozycji wystąpień na załączonej karcie zgłoszeń do dnia 26 listopada 2023 na adres: kontakt@ult.edu.pl

Koszt uczestnictwa: 150 zł.

Czas trwania konferencji – 9 grudnia 2023 w godzinach od 9:00 do 18:00.

Języki robocze Konferencji: polski, angielski, niemiecki i rosyjski

Zgłoszenie powinno zawierać podsumowanie sesji (60 słów), bio (60 słów) i zdjęcie.

Ważne daty:

Zgłoszenia prelegentów: od 25 października 2023 do 26 listopada 2023

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia: 01 grudnia 2023

Zgłoszenia do publikacji: 31 grudnia 2023