Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu
  /  Aktualności   /  Szkolenie – Budowa i modyfikacja programów studiów w świetle najnowszych uwarunkowań legislacyjnych: profil praktyczny
Szkolenie - Budowa i modyfikacja programów studiów w świetle najnowszych uwarunkowań legislacyjnych: profil praktyczny

Szkolenie – Budowa i modyfikacja programów studiów w świetle najnowszych uwarunkowań legislacyjnych: profil praktyczny

16.11.2022r. odbyło się szkolenie Budowa i modyfikacja programów studiów w świetle najnowszych uwarunkowań legislacyjnych: profil praktyczny. Szkolenie prowadziło Centrum Kształcenia IDEA.

Program szkolenia:
1. Uwarunkowania legislacyjne: ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa 2.0), rozporządzenia dotyczące studiów
2. Określanie i formułowanie efektów uczenia się zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji (charakterystyki uniwersalne i charakterystyki drugiego stopnia), profil praktyczny

3. Uwzględnianie wzorców i standardów międzynarodowych.Internacjonalizacja kształcenia.

4. Uwagi nt. akredytacji (regulacje PKA) – profil praktyczny
5. Zajęcia praktyczne: określanie koncepcji kształcenia, formułowanie efektów uczenia się, proponowanie sposobów ich weryfikacji, praktyczne aspekty kształcenia etc. (możliwość wcześniejszego zgłaszania problemów do analizy