Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu
  /  Aktualności   /  Tryb prowadzenia zajęć w semestrze zimowym
Zajęcia online

Tryb prowadzenia zajęć w semestrze zimowym

W semestrze zimowym 2020/2021 na Uczelni Lingwistyczno-Technicznej wszystkie zajęcia dydaktyczne, egzaminy czy dyżury wykładowców prowadzone będą online.
22 września Rektor ULT – dr Elżbieta Sternal, podpisał zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Zarządzenie określa zasady organizacji kształcenia w najbliższym semestrze.

Pierwszy zjazd – 17-18 października 2020 r., będzie odbywał się w siedzibie Uczelni, obowiązkowo dla wszystkich studentów – wyjątek stanowić będą studenci mieszkający poza granicami kraju.

W przypadku zajęć w formie zdalnej nauczyciele akademiccy ULT są zobowiązani do wykorzystywania w nauczaniu jednolitych narzędzi informatycznych wskazanych przez władze Uczelni – ClickMeeting i Platforma Moodle.

 

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji semestru zimowego w roku akademickim 2020/2021