Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu
  /  Aktualności   /  VII Konferencja Międzynarodowa
VII Konferencja Międzynarodowa Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu

VII Konferencja Międzynarodowa

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu języków obcych. Zmiany podejścia do TIK w edukacji językowej w latach 2019-2022.

26 listopada 2022, Przasnysz

ZAPROSZENIE DO NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ

Gorąco zapraszamy do przesyłania zgłoszeń wystąpień w czasie VII Konferencji Naukowej Uczelni Lingiwstyczno-Technicznej w Przasnyszu.

Celem naszej konferencji jest  analiza wykorzystania Technlogii Informacyjno-Komunikacyjnej w nauczaniu języków obcych.

Dwa lata pandemii Covid-19 niezaprzeczalnie wpłynęły edukację na całym świecie. Począwszy od wiosny 2019  znaczna część edukacji językowej odbywała się w trybie zdalnym bądź hybrydowym. Nie tylko zwiększyła się liczba nauczycieli  używających TIK w edukacji, ale także zwiększyła się liczba strategii, technik i zadań wykorzystujących TIK. Wydaje się, że czas, jaki upłynął od zapoczątkowania tych zmian pozwala już na wyciągnięcie wniosków na przyszłość.

VII Konferencja Naukowa Uczelni Lngwistczno-Technicznej będzie próbą odpowiedzi na następujące pytania:

Jakie strategie nauczania zdalnego okazały się skuteczne?

Czy zmiany ilościowe w wykorzystaniu TIK w edukacji przełożyły się na podwyższenie skuteczności edukacji językowej?

Jak skutecznie wykorzystywać narzędzia i zasoby internetowe w nauczanu zdalnym lub hybrydowym?

Jak zadbać o wyoskie standardy etyczne i samodzielną i odpowiedzialną pracę uczniów podczas nauczania zdalnego?

Jak uwzględnić wykorzystanie TIK w postpandemicznej rzeczywistości edukacyjnej?

Mamy nadzieję, że Konferencja przyczyni się do stworzenia forum do prezentacji aktualnych badań oraz wymiany osiągnięć glotodydaktyki.

Nasza Konferencja to także spotkanie nauczycieli z różnych środowisk, instytucji i poziomów nauczania, którego celem jest wymiana doświadczeń i i pogłębienie refleksji nad pragmatyką i efektywnością nauczania języków.

Liczymy na to, że oprócz wykładów i paneli dsyskusyjnych również praktyczne warsztaty umożliwią nauczycielom języków obcych doskonalenie praktyki nauczycielskiej.

Konferencja odbędzie się w formacie stacjonarnym lub hybrydowym w zależności od regulacji prawnych i epidemicznych w listopadzie 2022.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji:

  • prelekcji (45 min)
  • referatów (30 min)
  • warsztatów praktycznych (45 min)

Prosimy o przesyłanie propozycji na załączonej karcie zgłoszeń do 14 października 2022 na adres: kontakt@ult.edu.pl

Tematyka powyższych powinna dotyczyć:

  • wykorzystania TIK w edukacji,
  • jakości relacji uczeń – nauczyciel podczas nauczania zdalnego lub hybrydowego,
  • przestrzegania zasad etycznych zwązanych z prawem autorskim,

Czas trwania konferencji – 26 litopada 2022 w godzinach od 10 do 18.

Języki robocze Konferencji: polski, angielski i rosyjski

Zgłoszenie powinno zawierać podsumowanie sesji (60 słów), bio (60 słów) i zdjęcie.

Ważne daty:

Zgłoszenia prelegentów: od 26 lipca 2022 do 14 października 2022

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia: 31 października 2022

Zgłoszenia do publikacji: 31 grudnia 2022