Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu
  /  Blog   /  Jak zostać nauczycielem języka angielskiego – wymagania i kwalifikacje

Jak zostać nauczycielem języka angielskiego – wymagania i kwalifikacje

Znajomość języków obcych stwarza szerokie perspektywy pracy w różnych obszarach zawodowych. Można zostać np. nauczycielem języka angielskiego i udzielać prywatnych korepetycji lub lekcji online, pracować w przedszkolu, placówce publicznej lub państwowej, czy też założyć własną szkołę. Osoby, które chcą znaleźć zatrudnienie w tym sektorze, zastanawiają się, jakie kwalifikacje muszą posiadać. Jak zostać nauczycielem angielskiego?

Studia filologiczne ze specjalizacją nauczycielską

Osoby, które chcą rozpocząć pracę w szkole, zastanawiają się, jakie uprawnienia do nauczania języka angielskiego są im potrzebne. Jeśli skończą studia z zakresu filologii angielskiej ze specjalnością nauczycielską, uzyskają kwalifikacje, które pozwalają na pracę w placówkach szkolno-wychowawczych. Kształcenie w tym zakresie to doskonały sposób na przyswojenie wiedzy lingwistycznej, ale też zdobycie umiejętności z zakresu dydaktyki, psychologii i pedagogiki. Można podjąć się również studiów w trybie zdalnym, które dostępne są w ofercie kształcenia Uczelni Lingwistyczno-Technicznej.

Uprawnienia do nauczania języka angielskiego

Poza ukończeniem filologii ze specjalizacją nauczycielską, kwalifikacje nauczyciela języka angielskiego, może zdobyć również osoba, która:
Ukończyła kolegium języków obcych ze specjalności języka angielskiego,
skończyła studia wyższe na innym kierunku i zdała egzamin językowy w stopniu biegłym lub zaawansowanym,
ukończyła studia w kraju, gdzie angielski jest językiem urzędowym i uzyskała uprawnienia pedagogiczne.
Nauczyciele angielskiego w szkole podstawowej lub przedszkolu nie muszą posiadać tytułu magistra, wystarczy dyplom zdobyty podczas studiów licencjackich. Niezbędne jest również przygotowanie pedagogiczne. Wymogi formalne dotyczące tej kwestii określone zostały przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku.

Przygotowanie pedagogiczne do nauki języka obcego

Przygotowanie pedagogiczne to uprawnienie, które posiadają nauczyciele angielskiego po ukończeniu studiów z zakresu filologii ze specjalizacją nauczycielską. Można je również nabyć podczas studiów podyplomowych lub kończąc kurs kwalifikacyjny, który obejmuje 270 godzin zajęć teoretycznych i 150 godzin praktyki pedagogicznej. Kompetencje zdobywane są z zakresu psychologii, dydaktyki szczegółowej i pedagogiki. Udokumentowane są po zdaniu egzaminu odpowiednim dyplomem zgodnym z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej.