Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu
  /  Blog   /  Sesja na studiach – wszystko o egzaminach i kolokwiach

Sesja na studiach – wszystko o egzaminach i kolokwiach

Pójście na studia oznacza rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu. To pierwszy poważny krok ku samodzielności i realnej dorosłości, zwłaszcza jeśli wyjeżdżasz i musisz liczyć sam na siebie, albo gdy naukę musisz skutecznie połączyć z pracą. Studiowanie może wydawać się oczywiste, ale po drodze pojawia się wiele pytań. Słyszałeś już pewnie pojęcia takie jak sesja czy kolokwium. Co one oznaczają i czy jest się czego obawiać?

Czy egzamin na studiach przypomina sprawdzian w szkole?

Po szkole średniej jesteś przyzwyczajony do systematycznych sprawdzianów. Czy egzamin w trakcie studiów jest do nich podobny? I tak i nie – podobnie jak jest mnóstwo różnic pomiędzy sprawdzianami u różnych nauczycieli, tak też i w egzaminach u poszczególnych wykładowców.
Warto jednak pamiętać, że egzamin jest o wiele poważniejszy, niż sprawdzian. Przede wszystkim student ma prawo do ograniczonej ilości podejść do każdego z egzaminów – najczęściej dwa. Niektórzy wykładowcy umożliwiają także napisanie tzw. zerówki – egzaminu bez konsekwencji negatywnych, pozwalającego zaliczyć sesję wcześniej (co to jest sesja przeczytasz poniżej). Po dwukrotnym oblaniu właściwego egzaminu przedmiot w danym semestrze lub roku uznaje się za niezaliczony.

Egzamin, kolokwium, zaliczenie – czym się różnią?

Jak wyglądają egzaminy na studiach? Bardzo różnie, w zależności od preferencji wykładowcy. Mogą mieć formę pisemną, ustną, praktyczną lub mieszaną, a nawet składać się z kilku etapów. Wiesz już, że to właśnie pozytywna ocena z egzaminu oznacza zdanie przedmiotu.
A co to jest kolokwium? To właśnie ono bardziej przypomina szkolny sprawdzian. Wykładowcy mogą przeprowadzać cząstkowe kolokwia w trakcie semestru lub jedno łączne, na zakończenie. Popularnie wśród studentów kolokwium zwane jest kolosem.
Oprócz pojęcia egzaminu i kolokwium, studia łączą się jeszcze z terminem zaliczenia. Zaliczenie stanowi potwierdzenie opanowania materiału z danego przedmiotu i jest przepustką do egzaminu. Najczęściej zaliczenia mają formę kolokwiów, co tłumaczy zależność kolokwium a sesja.

Co to jest sesja, jak wygląda?

Bez pojęcia sesja egzaminacyjna, studia mogłyby być naprawdę czystą przyjemnością. To sesja studencka napawa największymi obawami, dlatego podczas przygotowań do niej warto zastosować kilka sposobów na opanowanie stresu. Ale właściwie co to – sesja na studiach?
Sesja studenta to okres pod koniec każdego semestru, kiedy należy zdać wszystkie egzaminy i otrzymać niezbędne zaliczenia. Oznacza to, że w ciągu zaledwie dwóch czy trzech tygodni, student zobowiązany jest do udowodnienia swojej wiedzy z każdego kursu. Nic więc dziwnego, że stanowi powód do obaw – przypomina przecież maturę i to zdawaną ze wszystkich przedmiotów naraz.
Gdyby nie sesja, studia nie miałyby jednak sensu. Od osób z wyższym wykształceniem oczekuje się, że będą specjalistami w swoich dziedzinach – rozległa wiedza jest więc potrzebna, podobnie jak gotowość do jej udowodnienia, nawet w stresujących warunkach.

Jak uczyć się do sesji i jak zdać sesję?

Wielu nowych studentów ma obawy, czy będą w stanie przetrwać pierwszą sesję i szukają złotych porad albo rozpytują o pytania z zeszłego roku. Najlepszy sposób na sesję nie jest niestety szybki i łatwy – trzeba postawić na systematyczność. Regularne powtarzanie materiału pozwoli na jego utrwalenie i sesja nie będzie już takim szokiem. Warto też skorzystać ze sposobów na szybką naukę.
Styl powtórek przed egzaminem warto dopasować do swoich preferencji, a te najczęściej dobrze już znasz po szkole średniej. Jedni lubią uczyć się sami, inni w grupie, jedni powtarzają na głos, inni robią notatki na studiach – dobra jest ta strategia, która działa na ciebie.

Sesja na studiach się nie powiodła – co dalej?

Może się jednak zdarzyć, że pomimo nauki, sesja okaże się porażką. Co zrobić w takiej sytuacji? Wszystko zależy od tego, ilu przedmiotów nie zdałeś.
Najczęściej uczelnie dopuszczają możliwość tzw. zaliczenia warunkowego – możesz kontynuować naukę w kolejnym semestrze, ale przystąpisz do egzaminu ponownie, z kolegami z niższego roku. Za zaliczenie warunkowe wnosi się opłatę, wyliczaną w oparciu o punkty ECTS za dany przedmiot.
Jeśli jednak nie uda ci się zdać egzaminów z kilku przedmiotów – będzie to niestety oznaczało skreślenie z listy studentów i konieczność przemyślenia swojej przyszłości na nowo.