Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu
  /  Blog   /  Sesja na studiach – wszystko o egzaminach i kolokwiach

Sesja na studiach – wszystko o egzaminach i kolokwiach

Pójście na studia oznacza rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu. To pierwszy poważny krok ku samodzielności i realnej dorosłości, zwłaszcza jeśli wyjeżdżasz i musisz liczyć sam na siebie, albo gdy naukę musisz skutecznie połączyć z pracą. Studiowanie może wydawać się oczywiste, ale po drodze pojawia się wiele pytań. Słyszałeś już pewnie pojęcia takie jak sesja czy kolokwium. Co one oznaczają i czy jest się czego obawiać?

Czy egzamin na studiach przypomina sprawdzian w szkole?

Po szkole średniej jesteś przyzwyczajony do systematycznych sprawdzianów. Czy egzamin w trakcie studiów jest do nich podobny? I tak i nie – podobnie jak jest mnóstwo różnic pomiędzy sprawdzianami u różnych nauczycieli, tak też i w egzaminach u poszczególnych wykładowców.
Warto jednak pamiętać, że egzamin jest o wiele poważniejszy, niż sprawdzian. Przede wszystkim student ma prawo do ograniczonej ilości podejść do każdego z egzaminów – najczęściej dwa. Niektórzy wykładowcy umożliwiają także napisanie tzw. zerówki – egzaminu bez konsekwencji negatywnych, pozwalającego zaliczyć sesję wcześniej (co to jest sesja przeczytasz poniżej). Po dwukrotnym oblaniu właściwego egzaminu przedmiot w danym semestrze lub roku uznaje się za niezaliczony.

Egzamin, kolokwium, zaliczenie – czym się różnią?

Jak wyglądają egzaminy na studiach? Bardzo różnie, w zależności od preferencji wykładowcy. Mogą mieć formę pisemną, ustną, praktyczną lub mieszaną, a nawet składać się z kilku etapów. Wiesz już, że to właśnie pozytywna ocena z egzaminu oznacza zdanie przedmiotu.
A co to jest kolokwium? To właśnie ono bardziej przypomina szkolny sprawdzian. Wykładowcy mogą przeprowadzać cząstkowe kolokwia w trakcie semestru lub jedno łączne, na zakończenie. Popularnie wśród studentów kolokwium zwane jest kolosem.
Oprócz pojęcia egzaminu i kolokwium, studia łączą się jeszcze z terminem zaliczenia. Zaliczenie stanowi potwierdzenie opanowania materiału z danego przedmiotu i jest przepustką do egzaminu. Najczęściej zaliczenia mają formę kolokwiów, co tłumaczy zależność kolokwium a sesja.

Co to jest sesja, jak wygląda?

Bez pojęcia sesja egzaminacyjna, studia mogłyby być naprawdę czystą przyjemnością. To sesja studencka napawa największymi obawami. Ale właściwie co to – sesja na studiach?
Sesja studenta to okres pod koniec każdego semestru, kiedy należy zdać wszystkie egzaminy i otrzymać niezbędne zaliczenia. Oznacza to, że w ciągu zaledwie dwóch czy trzech tygodni, student zobowiązany jest do udowodnienia swojej wiedzy z każdego kursu. Nic więc dziwnego, że stanowi powód do obaw – przypomina przecież maturę i to zdawaną ze wszystkich przedmiotów naraz.
Gdyby nie sesja, studia nie miałyby jednak sensu. Od osób z wyższym wykształceniem oczekuje się, że będą specjalistami w swoich dziedzinach – rozległa wiedza jest więc potrzebna, podobnie jak gotowość do jej udowodnienia, nawet w stresujących warunkach.

Jak uczyć się do sesji i jak zdać sesję?

Wielu nowych studentów ma obawy, czy będą w stanie przetrwać pierwszą sesję i szukają złotych porad albo rozpytują o pytania z zeszłego roku. Najlepszy sposób na sesję nie jest niestety szybki i łatwy – trzeba postawić na systematyczność. Regularne powtarzanie materiału pozwoli na jego utrwalenie i sesja nie będzie już takim szokiem.
Styl powtórek przed egzaminem warto dopasować do swoich preferencji, a te najczęściej dobrze już znasz po szkole średniej. Jedni lubią uczyć się sami, inni w grupie, jedni powtarzają na głos, inni robią notatki – dobra jest ta strategia, która działa na ciebie.

Sesja na studiach się nie powiodła – co dalej?

Może się jednak zdarzyć, że pomimo nauki, sesja okaże się porażką. Co zrobić w takiej sytuacji? Wszystko zależy od tego, ilu przedmiotów nie zdałeś.
Najczęściej uczelnie dopuszczają możliwość tzw. zaliczenia warunkowego – możesz kontynuować naukę w kolejnym semestrze, ale przystąpisz do egzaminu ponownie, z kolegami z niższego roku. Za zaliczenie warunkowe wnosi się opłatę, wyliczaną w oparciu o punkty ECTS za dany przedmiot.
Jeśli jednak nie uda ci się zdać egzaminów z kilku przedmiotów – będzie to niestety oznaczało skreślenie z listy studentów i konieczność przemyślenia swojej przyszłości na nowo.