Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu
  /  Blog   /  Ubezpieczenie zdrowotne na studiach – jak działa?

Ubezpieczenie zdrowotne na studiach – jak działa?

Przyjmuje się, że wszystkim osobom studiującym przysługuje prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Może być ono zapewnione przez uczelnię, pracodawcę lub przez dopisanie do ubezpieczenia pracującego członka rodziny. Jednak każda z tych opcji wymaga doprecyzowania, dlatego warto, by osoby pobierające naukę na uczelniach wyższych sprawdziły swój status, by wyprostować ewentualne nieścisłości i dopełnić niezbędnych formalności. Zaniedbanie tych kwestii i założenie z góry, że jest się ubezpieczonym, może przysporzyć trudności w razie wypadku lub choroby, gdy okaże się, że jednak system eWUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.

Jak sprawdzić status ubezpieczenia zdrowotnego?

Swoje ubezpieczenie student i każda inna osoba, która chce zweryfikować status posiadania prawa do korzystania ze świadczeń NFZ, może sprawdzić, udając się do dowolnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Weryfikacja jest bezpłatna. Można również taką informację uzyskać w dowolnej przychodni, szpitalu lub gabinecie lekarskim NFZ, po podaniu numeru PESEL i potwierdzeniu swojej tożsamości dowodem osobistym. Istnieje też wygodna opcja online skorzystania z Internetowego Konta Pacjenta i sprawdzenia prawa do świadczeń po autoryzacji przez profil zaufany lub logując się na stronie ZUS.

Zgłoszenie do ubezpieczenia przez członka rodziny

Najczęstszą opcją, jaką obejmuje ubezpieczenie zdrowotne studentów, jest zgłoszenie do swojego ubezpieczenia przez członków rodziny. Mogą dokonać tego rodzice, jeśli pracują lub prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą, lub dziadkowie w sytuacji, gdy rodzice nie mają pracy, a także opiekunowie prawni lub współmałżonek. Tego typu ubezpieczenie student utraci, gdy skończy 26 lat, z wyłączeniem posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, ich granica wieku nie dotyczy, jak i osób korzystających z ubezpieczenia małżonka. Najlepszą możliwością jest sytuacja, gdy oboje rodzice dopiszą studenta do ubezpieczenia, wówczas ograniczone jest ryzyko utraty prawda do świadczeń w przypadku, gdy jedno z nich straci lub zmieni pracę.

Ubezpieczenie studenta przez uczelnię lub pracodawcę

Możliwe jest również ubezpieczenie studenta przez uczelnię. Dotyczy ono zazwyczaj osób, które skończyły 26 rok życia, a nadal pobierają naukę i nie pracują podczas studiów na umowę o pracę, ani nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. Wówczas należy wystosować odpowiedni wniosek, zgłaszając chęć bycia objętym prawem do świadczeń zdrowotnych. Osoby, które są zatrudnione na umowę zlecenie lub umowę o dzieło nie są ubezpieczone przez pracodawcę. Muszą skorzystać ze zgłoszenia do ubezpieczenia przez członka rodziny, jeśli nie przekroczyły 26 roku życia lub przez uczelnię.
Kontrolowanie statusu prawa do pobierania świadczeń i dopełnianie formalności podczas wszelkich zmian, gwarantuje ciągłość ubezpieczenia. Stan podlegania pod ochronę zdrowia z ramienia NFZ powinien być aktualizowany w przypadku utraty i zmiany pracy przez członka rodziny, do którego ubezpieczenia się jest przypisanym, a także jego śmierci, jak również wygaśnięcia umowy o pracę studenta.

Ubezpieczenie zdrowotne studenta zaocznego

Bezpłatna opieka zdrowotna w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązuje również osoby, które uczą się w trybie niestacjonarnym. Ubezpieczenie zdrowotne studenta zaocznego uprawnia do korzystania ze świadczeń na takich samych zasadach jak uczniów pobierających naukę w systemie dziennym.
Osobom, które ukończyły np. studia zaoczne online lub dzienne, czy też zostały skreślone z listy studentów, przysługuje prawo do świadczeń zdrowotnych jeszcze przez cztery miesiące, licząc od dnia, w których oficjalnie utraciły status studenta.