Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu
  /  Blog   /  Zmiana kierunku studiów. Jak zmienić kierunek studiów?

Zmiana kierunku studiów. Jak zmienić kierunek studiów?

Wybór kierunku studiów nie dla wszystkich jest oczywistą i łatwą sprawą. Zdarza się, że decyzja dotycząca ścieżki kształcenia podjęta była pochopnie lub specjalizacja w rzeczywistości mocno rozmija się z wyobrażeniami na jej temat. Czasem program nauczania przytłacza, a gdy zdamy sobie sprawę z tego, że nie chcemy wiązać przyszłości z daną dziedziną, spada motywacja i pojawia się pytanie – jak wygląda zmiana kierunku studiów?

Czy można zmienić kierunek studiów?

Decyzja, jakie studia wybrać, może być podyktowany aktualnie panującymi trendami, chęcią studiowania tego samego, co znajomi lub naciskami ze strony rodziców. Zazwyczaj z czasem w takiej sytuacji pojawiają się trudności związane z poczuciem niedopasowania, rozczarowaniem i chęcią zmiany. Osoby, którym przytrafiła się taka sytuacja, muszą zdać sobie sprawę, że nie są odosobnionymi przypadkami i mają prawo zmienić kierunek kształcenia, przenieść się na inną uczelnię, a także wybrać inny tryb nauki (dzienny, zaoczny, lub studia online – jeśli kształcenie jest realizowane w takiej formie). Kwestie tego, jak zmienić kierunek studiów określone są w ustawie prawa o szkolnictwie wyższym oraz wewnętrznych regulaminach każdej z uczelni.

Kiedy i jak zmienić kierunek studiów?

Osoby, które od pierwszych dni zajęć czują, że wybrana dziedzina nie jest dla nich, zadają sobie pytanie, czy można zmienić kierunek studiów w październiku. Sprawy migracji studenckich na każdej uczelni mogą wyglądać inaczej, dlatego warto zapoznać się z regulacjami danej jednostki. Zazwyczaj taka zmiana nie jest możliwa przed upływem pierwszego semestru i odbywa się w czasie przerwy międzysemestralnej. Należy pamiętać, by dopilnować związanych z tym formalności.
W ustawie o szkolnictwie wyższym jest wyjaśnione, że bezpłatne studiowanie może trwać przez określony czas zgodnie z punktami ETCS. Ich limit na studiach licencjackich to 180, magisterskich 90, jednolitych magisterskich 5-letnich 300, a 6-letnich 360 punktów, semestralny wymiar zajęć wynosi 30 punktów. Dodatkowo każdy student otrzymuje 30 punktów, co pozwala na bezpłatną zmianę kierunku. Ważną kwestią jest to, że jeśli semestr nie zakończy się zaliczeniem przedmiotów, punkty nie są odejmowane z puli. Przekroczenie punktacji wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty za ponadwymiarowe zajęcia. Zmiana kierunku studiów po pierwszym semestrze daje możliwość wnioskowania o przepisanie ocen z zaliczonych przedmiotów (jeśli te są również realizowane na nowym kierunku).

Czy można przenieść się na inną uczelnię?

Studenci, nie tylko zastanawiają się, czy można zmienić kierunek studiów, ale też tryb na studia niestacjonarne, a także, czy istnieje możliwość przeniesienia na inną uczelnię. Decyzja o przyjęciu migrujących osób zależna jest od decyzji dziekana. Uczelnie mają różne wymagania dotyczące zasad rekrutacji osób przybyłych z innych jednostek. Procedury zmiany uczelni lub kierunku należy rozpocząć od zapoznania z regulaminami placówek i porównaniem programów nauczania. Należy przygotować stosowne podanie i wypełnić odpowiednie formularze. Wniosek powinien posiadać uzasadnienie i być złożony przed końcem sesji semestru poprzedzającego semestr, od którego student chce kontynuować kształcenie. Wymagane jest przekazanie wykazu zaliczonych przedmiotów z poprzedniej uczelni.