Aktualności
  /  Aktualności (Page 3)

The international student cultural festival "The World of Abay" was held in ЕKU

On April 22, S. Amanzholov ЕKU, together with the cultural and educational center "Abay", opened on the basis of the Linguistic and Technical University in Swiecie (Poland), held an international student cultural online festival "The World of Abay".

W semestrze zimowym 2020/2021 na Uczelni Lingwistyczno-Technicznej wszystkie zajęcia dydaktyczne, egzaminy czy dyżury wykładowców prowadzone będą online. 6 października 2020 r. Rektor ULT – dr Elżbieta Sternal, podpisał zmianę zarządzenia w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Pierwszy zjazd – 17-18 października 2020 r., będzie odbywał się online dla wszystkich studentów ! ZMIANA ZARZĄDZENIA  

Przypominamy o możliwości składania wniosków stypendialnych do Dziekanatu Uczelni. Ostateczny termin na złożenie wniosku upływa 15 października. W zakładce STYPENDIA znajdują się wszystkie wnioski do pobrania. ZAPOMOGA. Informujemy, iż zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Tym samym zapomoga może być w sytuacji, np. urodzenia dziecka lub nagłej utraty pracy. Zachęcamy do składania wniosków w nowym roku akademickim

W semestrze zimowym 2020/2021 na Uczelni Lingwistyczno-Technicznej wszystkie zajęcia dydaktyczne, egzaminy czy dyżury wykładowców prowadzone będą online. 22 września Rektor ULT - dr Elżbieta Sternal, podpisał zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Zarządzenie określa zasady organizacji kształcenia w najbliższym semestrze. Pierwszy zjazd - 17-18 października 2020 r., będzie odbywał się w siedzibie Uczelni, obowiązkowo dla wszystkich studentów