Aktualności
  /  Aktualności (Page 3)

W semestrze zimowym 2020/2021 na Uczelni Lingwistyczno-Technicznej wszystkie zajęcia dydaktyczne, egzaminy czy dyżury wykładowców prowadzone będą online. 6 października 2020 r. Rektor ULT – dr Elżbieta Sternal, podpisał zmianę zarządzenia w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Pierwszy zjazd – 17-18 października 2020 r., będzie odbywał się online dla wszystkich studentów ! ZMIANA ZARZĄDZENIA  

Przypominamy o możliwości składania wniosków stypendialnych do Dziekanatu Uczelni. Ostateczny termin na złożenie wniosku upływa 15 października. W zakładce STYPENDIA znajdują się wszystkie wnioski do pobrania. ZAPOMOGA. Informujemy, iż zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Tym samym zapomoga może być w sytuacji, np. urodzenia dziecka lub nagłej utraty pracy. Zachęcamy do składania wniosków w nowym roku akademickim

W semestrze zimowym 2020/2021 na Uczelni Lingwistyczno-Technicznej wszystkie zajęcia dydaktyczne, egzaminy czy dyżury wykładowców prowadzone będą online. 22 września Rektor ULT - dr Elżbieta Sternal, podpisał zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Zarządzenie określa zasady organizacji kształcenia w najbliższym semestrze. Pierwszy zjazd - 17-18 października 2020 r., będzie odbywał się w siedzibie Uczelni, obowiązkowo dla wszystkich studentów

WordPress PopUp Plugin