Aktualności
  /  Aktualności (Page 2)

"Świat trzeciej dekady XXI wieku ma zupełnie inne wyzwania niż te obowiązujące w momencie, gdy rozpadł się dwubiegunowy układ sił pod koniec lat 80. XX wieku. Inne dzisiaj stawiamy sobie cele, inne realizujemy wyzwania i innymi metodami powinniśmy rozwiązywać nabrzmiałe problemy społeczne. Dotyczy to także mniejszych ośrodków, takich choćby jak Przasnysz czy szerzej - powiat przasnyski.

Rektor Uczelni Lingwistyczno – Technicznej  w Przasnyszu zaprasza na konferencję z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem oraz promocję książki „Współczesne spojrzenie na zmiany gospodarcze i kulturalne w Przasnyszu po 1989 roku” Konferencja odbędzie się 14 maja 2022 r. o godzinie 09.30 w Edukacyjnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym. Program Konferencji: 9.30 Uroczyste otwarcie Konferencji - dr Elżbieta Sternal – Rektor Uczelni Lingwistyczno –