Aktualności
  /  Aktualności (Page 2)

"Świat trzeciej dekady XXI wieku ma zupełnie inne wyzwania niż te obowiązujące w momencie, gdy rozpadł się dwubiegunowy układ sił pod koniec lat 80. XX wieku. Inne dzisiaj stawiamy sobie cele, inne realizujemy wyzwania i innymi metodami powinniśmy rozwiązywać nabrzmiałe problemy społeczne. Dotyczy to także mniejszych ośrodków, takich choćby jak Przasnysz czy szerzej - powiat przasnyski.

Rektor Uczelni Lingwistyczno – Technicznej  w Przasnyszu zaprasza na konferencję z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem oraz promocję książki „Współczesne spojrzenie na zmiany gospodarcze i kulturalne w Przasnyszu po 1989 roku” Konferencja odbędzie się 14 maja 2022 r. o godzinie 09.30 w Edukacyjnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym. Program Konferencji: 9.30 Uroczyste otwarcie Konferencji - dr Elżbieta Sternal – Rektor Uczelni Lingwistyczno –

The international student cultural festival "The World of Abay" was held in ЕKU

On April 22, S. Amanzholov ЕKU, together with the cultural and educational center "Abay", opened on the basis of the Linguistic and Technical University in Swiecie (Poland), held an international student cultural online festival "The World of Abay".