Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu
  /  Blog   /  Tytuły i stopnie naukowe w Polsce – jak zwracać się do wykładowców?

Tytuły i stopnie naukowe w Polsce – jak zwracać się do wykładowców?

Bardzo ważną częścią etykiety akademickiej jest odpowiednie zwracanie się do pracowników naukowych. Tutaj niezbędna jest znajomość tytułów i stopni. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten krótki poradnik, dzięki któremu tytułowanie nauczycieli akademickich już nigdy nie będzie sprawiało Ci kłopotów.

Dlaczego odpowiednie tytułowanie pracowników akademickich jest tak ważne?

Dobre pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Dlatego warto zwracać się do swoich prowadzących z szacunkiem i mieć świadomość tego, czym wyróżnia się ich stopień naukowy lub tytuł. Dzięki temu unikniesz niezręcznych sytuacji i wykażesz zainteresowanie przedmiotem. Gdzie zatem sprawdzić, jak właściwie zwracać się do prowadzących? Wystarczy zajrzeć w plan zajęć. Na uczelni zawsze przed nazwiskiem pracownika widnieje jego stopień bądź tytuł naukowy zapisany skrótem.

Tytuły zawodowe – pierwszy stopień w karierze naukowej

Warto wiedzieć, że bez względu na to, jakie studia wybierzesz, po ich zakończeniu uzyskujesz tytuł zawodowy.
Na uczelniach technicznych po trzech i pół roku nauki otrzymujesz tytuł inżyniera. Studia pierwszego stopnia mogą także zakończyć się tytułem licencjata. Z kolei niezależnie od tego, jaki tytuł zawodowy otrzymałeś na studiach I stopnia, studia II stopnia zawsze kończą się tytułem magistra.

Stopnie naukowe – hierarchia tytułów naukowych

W Polsce wyróżniamy dwa stopnie naukowe. Po ukończeniu studiów magisterskich można kontynuować naukę, by uzyskać stopień doktora. W tym celu konieczne jest rozszerzenie swojej działalności na uczelni poprzez ukończenie szkoły doktorskiej (dawniej studiów doktoranckich) oraz złożenie pracy doktorskiej (zwykle w formie rozprawy). Często doktoranci, czyli kandydaci starający się o stopień doktorski prowadzą również zajęcia ze studentami.
Wyższy jest stopień doktora habilitowanego, który można uzyskać po zdobyciu znaczących osiągnięć w swojej dziedzinie nauki. Osoby, które otrzymały ten tytuł, mają możliwość recenzowania innych rozpraw lub ubiegania się o tytuł naukowy.

Tytuł naukowy

Warto wiedzieć, że w Polsce istnieje tylko jeden tytuł naukowy i nie należy mylić go ze stopniami naukowymi. Jest to tytuł profesora, który może być nadany jedynie przez prezydenta RP.

Stanowiska dydaktyczne pracowników uczelni

Nazwy stanowisk dydaktycznych na uczelni są ściśle powiązane z hierarchią przyznanych stopni naukowych oraz tytułów. Dlatego na najniższym stanowisku lektora lub wykładowcy może zostać każda osoba posilająca wyższe wykształcenie. Dopiero jako doktor ma możliwość prowadzić zajęcia jako starszy wykładowca.

Etaty pracowników uczelni

Na etacie asystenta może być zatrudniona nie tylko osoba z wyższym wykształceniem, ale także posiadająca jedynie tytuł zawodowy. Stanowisko adiunkta najczęściej obejmują doktorzy. Aby móc pracować jako profesor uczelni konieczne jest posiadanie habilitacji. Stanowisko profesora zwyczajnego mogą obejmować jedynie osoby posiadające najwyższy tytuł naukowy.
Teraz już wiesz, co oznaczają stopnie i tytuły naukowe Twoich wykładowców. Mamy nadzieję, że dzięki tej wiedzy poruszanie się w środowisku akademickim będzie dla Ciebie łatwiejsze. Pamiętaj, że właściwe używanie stopni i tytułów naukowych w stosunku do prowadzących zawsze jest w dobrym tonie, ale każdemu zdarzają się pomyłki. Dowiedz się więcej o rekrutacji na studia na: https://ult.edu.pl/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku-przewodnik/.